Noodhulp Indonesië in volle gang

Nieuws | 24-01-2019Christelijk Noodhulpcluster

Indonesië kreeg in de tweede helft van 2018 ramp na ramp te verwerken. Op Lombok, Sulawesi en in de Straat van Sunda is de schade enorm. Er zijn duizenden doden gevallen en een veelvoud aan gewonden. Tear is actief via het Jakomkris netwerk (een netwerk van kerken). Onze partners vragen om gebed. Wilt u bidden voor de slachtoffers en hulpverleners?

Onze noodhulp op Sulawesi

Eind september 2018 werd Sulawesi getroffen door twee grote aardbevingen. Een van de aardbevingen veroorzaakte een tsunami bij de kuststad Palu. Het dodental is opgelopen tot meer dan 2.000. Meer dan 4.400 mensen zijn zwaargewond. Daarnaast zijn zo'n 68.000 huizen verwoest. Tienduizenden mensen hadden hierdoor geen onderdak meer. 

Samen met Indonesische partnerorganisaties verleende Tear noodhulp in het rampgebied op Sulawesi. Hulpteams van lokale partners van Tear hebben in de eerste weken na de ramp eten, water en zeilen uitgedeeld. Ook hebben ze noodkeukens opgezet en medische hulp geboden. Nu ondersteunt Tear de initiatieven van kerken en lokale organisaties met financiële hulp en waar nodig technische kennis. De komende maanden blijven onze partners in de regio’s Donggala, Sigi en Kulawi aanwezig met de volgende hulp: 

 • het bouwen van tijdelijke onderkomens voor 280 families;
 • het verzorgen van psychosociale hulp voor 300 moeders en 400 kinderen;
 • het bouwen van twee medische posten;
 • het voorzien van 150 gezinnen van voedselpakketten;
 • financiële ondersteuning voor 600 gezinnen voor verhuizing en betalen tijdelijke huur;
 • financiële ondersteuning voor 500 gezinnen die in hun gemeenschap helpen met opruimen van puin. 

Een van de dominees in ons netwerk, Krise Gosal, kon het gebied kort na de ramp bezoeken. Ze trof een enorme verwoesting aan. Krise roept ons in Nederland op om ons te blijven ontfermen over Sulawesi. ‘Ik wil jullie graag oproepen om te blijven bidden voor alle getroffenen. En ook om geld te doneren, zodat we de last van het lijden kunnen verdelen en de slachtoffers kunnen helpen.’

In 2018 konden we de volgende hulp verlenen op Sulawesi:

 • Ruim 3.000 slachtoffers ontvingen medische zorg op twaalf verschillende locaties via een mobiele kliniek.
 • Ruim 13.000 flesjes met schoon drinkwater werden uitgedeeld.
 • 2.000 mensen op elf verschillende locaties in het rampgebied ontvingen een kit met hygiënische artikelen.
 • Ruim 150 gezinnen ontvingen een voedselpakket
 • Er werd aan 27 slachtoffers van de ramp een medisch hulpmiddel gegeven (bijvoorbeeld een rolstoel of krukken).

Onze noodhulp op Lombok

Lees meer over onze noodhulp op Lombok >> 

Straat van Sunda

Naast de hulpverlening op Sulawesi en Lombok hebben Tears lokale partners ook noodhulp geboden in de Straat van Sunda na de tsunami in december. Er is medische hulp verleend en er is voorzien in de eerste levensbehoeften van 2.000 slachtoffers.

Foto: Shutterstock

Bid mee

 • Bid voor slachtoffers en nabestaanden van de aardbevingen in Indonesië. Bid dat mensen kracht vinden in deze moeilijke situatie.
 • Bid voor het netwerk, lokale (christelijke) organisaties, de overheid, vrijwilligers en kerken die aanwezig zijn in het getroffen gebied. Bid dat zij de slachtoffer goed kunnen bereiken en dat verschillende partijen onderling goed kunnen samenwerken en elkaar versterken.
 • Bid dat lokale kerken kunnen helpen waar nodig.

Wil je met je kerk bidden en collecteren voor de hulpverlening in Lombok en Sulawesi? Download dan onderstaande powerpointpresentatie.

Help mee

We zijn blij dat kerken en organisaties in Indonesië door het netwerk goed kunnen samenwerken en in actie zijn gekomen om te helpen. Help je mee het werk van dit netwerk te ondersteunen?

Tear werkt bij deze noodhulpactie samen met deze leden van het Christelijk Noodhulpcluster: EO Metterdaad, Red een Kind en ZOA. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de andere leden: Dorcas en Woord en Daad. 

 

 

Tear geeft hulp bij deze noodsituatie als lid van Integral.

Veerkracht op Sulawesi

'De veerkracht van de mensen geeft me hoop voor Sulawesi'

Verhaal | 24-11-2018 | Annemarie van den Berg
Noodhulpmanager Sanjeev Bhanja van Tearfund Engeland bezocht Sulawesi, anderhalve maand na de driedubbele ramp. Hoe is het er nu? 'Heel overweldigend. En toch heb ik hoop,...

Dankgebeden in de puinhopen van Sulawesi

Verhaal | 01-11-2018 | Tearfund Engeland
Ondanks de enorme ravage en het verlies, horen we ook hoopgevende verhalen uit Sulawesi.

Met een volgepakte auto naar het rampgebied

Blog | 04-10-2018 | Tear
Andreas, docent in het dagelijks leven, besloot met een auto vol hulpgoederen naar Palu te reizen. Deze stad ligt in het gebied van Sulawesi dat het zwaarst getroffen is door de...

'Ik trof zo'n verwoesting aan'

Blog | 04-10-2018 | Tear
Dominee Krise Gosal op Sulawesi: ‘Ik trof zo’n verwoesting aan’

Moeten kerken rampen bestrijden?

Verhaal | 04-10-2018 | Annemarie van den Berg
Waarom Tear via een netwerk van kerken aan noodhulp en rampenbestrijding werkt.
Foto: Shutterstock

Hoe is de situatie nu op Sulawesi?

Nieuws | 04-10-2018 | Annemarie van den Berg
Op vrijdag 28 september 2018 werd het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een serie zware aardbevingen. De aardbevingen veroorzaakten modderstromen en een tsunami die de...