Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bid mee

Gebed is de motor van de kerk. Tear gelooft dat gebed daadwerkelijk iets kan veranderen. Ook aan de situatie van mensen die in armoede leven of in nood verkeren. Niet omdat onze woorden magische kracht bezitten, maar omdat we ons in het gebed richten tot God, die de wereld in zijn hand houdt. 

Bekijk de actuele gebedspunten onderaan en meld je aan voor de gebedsbrief.

Bidden is krachtiger dan je denkt. Wil je met jouw (bijbel)kring meer verdieping creëren over dit onderwerp? Dan is deze bijbelstudie wellicht wat voor jou.

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Dan is er voor jou de digitale gebedsbrief. Om zelf te gebruiken, maar ook in je gebedsgroep of op zondag bij jou in de kerk of gemeente. Je ontvangt hem een paar keer per jaar. Meld je aan via het formulier.

Ik wil de digitale gebedsbrief ontvangen

Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.
Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.

Actuele gebedspunten

Brazilië: licht in een donkere wijk

25-04-16 | Tear-partner BEM is werkzaam in de achterstandswijk Nova Pousada in Sabinópolis. De medewerkers reiken via een wijkcentrum uit naar kwetsbare kinderen en arme gezinnen. 

Ze zetten zich in om kinderen en tieners te beschermen en begeleiden, ouders te ondersteunen bij de opvoeding, mannen uit te dagen een positieve rol te spelen in hun gezin en hun licht te laten schijnen in deze donkere wijk.

Bid voor de relatie van BEM met de lokale overheid: voor erkenning van het  werk van BEM en inzet van het stadsbestuur om iets te doen aan de noden in de wijk op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, economische mogelijkheden.

Bid voor de kinderen die opgevangen worden in een shelter van BEM, voor hun emotionele en fysieke herstel en herstel van de relatie met hun ouders.

In de wijk worden veel kinderen en jongeren slachtoffer van seksueel geweld. Bid voor de cursus die BEM dit jaar opstart om jongeren te helpen zichzelf beter te beschermen.

Syrië: een triest jubileum

15-03-16 | Het is nu vijf jaar geleden dat het geweld begon in Syrië. Sindsdien is de burgeroorlog alleen maar omvangrijker, gruwelijker, complexer, onoverzichtelijker en uitzichtlozer geworden.

Het is nu vijf jaar geleden dat het geweld begon in Syrië. Sindsdien is de burgeroorlog alleen maar omvangrijker, gruwelijker, complexer, onoverzichtelijker en uitzichtlozer geworden. Een niet aflatende stroom van mensen ontvlucht het land, waar het leven bijna onleefbaar is geworden en elke dag bommen vallen.

Bid voor de miljoenen mensen die lijden onder de gevolgen van deze oorlog. Bid dat God zich over hen ontfermt en dat zij hulp en warmte zullen vinden bij hun medemens.

 Bid voor de strijdende partijen, dat zij meer bereid worden om een oplossing te zoeken aan de onderhandelingstafel. Bid voor allen die macht en invloed hebben, dat zij dit proces positief zullen beïnvloeden.

 Bid voor Nederland en andere Europese landen, die voor de uitdaging staan om voor hen ongewoon grote aantallen vluchtelingen op te vangen. Bid dat God ons land behoedt voor een sfeer van vijandigheid en ongevoeligheid ten opzichte van mensen die onze hulp nodig hebben. Bid dat de stem van degenen die de menselijkheid en de naastenliefde hooghouden, krachtig gehoord zal worden.

Lees hier meer over de hulp van Tear in het Midden-Oosten en Europa

Een hart voor straatkinderen

01-03-16 | Het aantal straatkinderen in Lima, de hoofdstad van Peru, neemt voortdurend toe. Ze zijn een gemakkelijke prooi voor degenen die hen willen misbruiken en uitbuiten.

Het aantal straatkinderen in Lima, de hoofdstad van Peru, neemt voortdurend toe. Veel kinderen komen uit achterstandswijken aan de randen van de stad. Vanwege de armoede moeten ze van school af om in de stad te gaan werken. De kinderen vormen groepen die op straat leven. Ze zijn een gemakkelijke prooi voor degenen die hen willen misbruiken en uitbuiten.
 
Veel Peruaanse kerken gaan tot dusver aan deze problemen voorbij. Zij richten zich meer op het hiernamaals dan op het leven hier en nu.
 
Anna Monteviller heeft een hart voor straatkinderen en voor de kerk. Dankzij deze dubbele passie slaagt ze erin om verandering te brengen in Lima. Dat doet ze via haar organisatie Word Made Flesh.
 
Anna en haar team geven emotionele en geestelijke steun aan straatkinderen en bieden hen ook kansen om onderwijs en beroepstrainingen te volgen. Zo werken de kinderen aan een toekomst en kunnen ze het leven op straat achter zich laten. Anna werkt ook aan bewustwording bij kerken en ontwikkelt studiemateriaal, dat kerken leert hoe ze straatkinderen en andere kwetsbare mensen in hun omgeving kunnen helpen.

Bid voor de straatkinderen in Lima en al die andere plaatsen in de wereld.

Bid voor Anna en haar team en andere mensen die zich wereldwijd inzetten voor deze kinderen, dat hun werk de toekomst zal openen voor veel kinderen die nu een triest, uitzichtloos en gevaarlijk leven leiden.

 Bid dat in veel kerken de ogen van mensen geopend zullen worden voor het leed in hun omgeving, zodat kerken zich gaan ontfermen over kwetsbare kinderen en volwassenen.

 Anna Monteviller is een van onze Inspired Individuals: maatschappelijk actieve christenen die door hun sterke visie en gedrevenheid het leven van heel veel mensen kunnen veranderen. Tear steunt hen daarbij.

Honger dreigt in Oost-Afrika

01-03-16 | Fate Mulu Woday, moeder van vier kinderen, is bang voor wat de toekomst zal brengen. Fate en haar gezin hebben al negen geiten en zes schapen verloren als gevolg van de droogte in hun land Ethiopië.

Fate Mulu Woday, moeder van vier kinderen, is bang voor wat de toekomst zal brengen. Fate en haar gezin hebben al negen geiten en zes schapen verloren als gevolg van de droogte in hun land Ethiopië.
 
‘Het heeft al twee jaar niet of nauwelijks geregend,’ vertelt ze. 'Onze kinderen zijn pas ziek geworden omdat ze besmet water drinken. Ik kan ze niet genoeg meer te eten geven. Er groeit niets en de dieren die we nog over hebben, kunnen niet meer grazen‘
 
In veel landen aan de oostkant van Afrika dreigt honger, nu oogsten zijn mislukt als gevolg van langdurige droogte of juist extreme regenval. Miljoenen mensen hebben onvoldoende voedsel om te kunnen overleven tot de volgende oogst. Tear voert actie voor Afrika samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster. 

Bid dat er voldoende hulp komt, zodat mensen de tijd tot de volgende oogst kunnen overbruggen.

Bid om wijsheid en kracht voor onze partnerorganisatie de Kale Heywet Church, die noodhulp geeft aan mensen in Ethiopië. Meer over de noodhulp van Tear in Ethiopië

Bid om een zegen voor projecten die mensen in Afrika helpen minder kwetsbaar te worden voor de toenemende grillen van het klimaat. Tear heeft projecten in Ethiopië, Somaliland en Kenia, die via spaar- en leengroepen werken aan een betere voedselzekerheid voor de bevolking

Het schooltje van Sambath

18-12-15 | Kerken die verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap waar ze deel van uitmaken, daar is het Tear om te doen. 

Daarom hebben we projecten die kerken inspireren, mobiliseren en trainen om samen met het dorp of de wijk armoede en onrecht aan te pakken, met inzet van eigen kracht en hulpbronnen. 
 
De uitkomsten van dit proces zijn even veelkleurig als de mensheid. Neem nu Sambath uit Cambodja. Door een bijbelstudie over Jezus die 5000 mensen te eten gaf, kreeg ze het verlangen om haar talenten in te zetten voor haar dorp. Ook al heb je weinig, als je het in Gods hand legt, kan Hij er wonderen mee doen, heeft ze geleerd. 
 
Daarom is ze nu met een schooltje begonnen. Ze geeft les aan acht kinderen en moedigt hen aan om nog meer kinderen mee te nemen.
 
Bid voor mensen als Sambath, die de gemeenschap iets willen bieden, dat zij vruchten mogen zien van hun werk..
 
Bid om een zegen voor alle kerken in Cambodja, die meedoen met de trainingen. Bid dat zij een zegen zijn voor de mensen om hen heen en dat veel gemeenschappen waar nu armoede heerst, daardoor zullen opbloeien.

Lees meer over het project in Cambodja

Hoop voor mensen met hiv

18-12-15 | Op 1 december was het Wereld Aidsdag. Daarom staan we stil bij al die mensen die leven met hiv. En bij de mensen die zich voor hen inzetten.

Florence (54) uit Kenia is zo iemand. Als vrijwilliger bij de Redeemed Gospel Church geeft ze thuiszorg aan mensen die ziek zijn door aids. Daarmee haalt ze mensen die vaak uitgestoten zijn door de gemeenschap uit hun isolement. Bekijk het filmpje waarin Florence vertelt over haar werk
 
Dank voor Florence en voor al de andere gezondheidsvrijwilligers. Bid dat dankzij hun werk veel mensen weer hoop krijgen en iets zien van de realiteit van Gods Koninkrijk.
 
Bid om een zegen voor alles wat wereldwijd gebeurt op het gebied van preventie, zodat de verspreiding van dit levensbedreigende virus tot staan wordt gebracht.
 
Bid dat kerken een plaats zullen zijn waar mensen die leven met hiv een warm welkom en goede ondersteuning vinden.

Dreigende honger in Ethiopië

18-12-15 | In Ethiopië hebben veel mensen op dit moment te lijden onder de ergste droogte in tientallen jaren. 

Er is dit jaar te weinig regen gevallen, waardoor oogsten mislukken of zwaar tegenvallen en er vee sterft. Er dreigt honger. Veel mensen hebben hulp nodig om te kunnen overleven tot de volgende oogst. De Ethiopische regering geeft al noodhulp, maar kan het probleem niet alleen de baas.
 
Een van de getroffen gebieden is Fantale, zo’n 150 km ten oosten van Addis Abeba. Dit is een van de regio’s waar Tear werkt met zelfhulpgroepen. Daarmee helpen we mensen om meer bronnen van inkomsten te ontwikkelen, zodat ze minder kwetsbaar worden. Met steun van de Nederlandse overheid geven we nu ook aanvullend voedselhulp in dit gebied.
 
Bid voor voldoende internationale hulp, zodat mensen in Ethiopië de periode tot de volgende oogst kunnen overbruggen.

Dank God voor onze partners en hun groeiende werk met de zelfhulpgroepen. Dat draagt veel vrucht. Bid dat dit programma steeds meer mensen zal helpen om de armoede en de honger achter zich te laten.
 
Lees hier een bijzonder verhaal over het succes van onze zelfhulpgroepen

Het verdriet van een vader

20-08-15 | Nog maar een paar jaar geleden ging het leven van Abu vreedzaam zijn gang. Hij had een vrouw, drie kinderen en een huis in Homs. Toen kwam de oorlog

Door het geweld verloor Abu* zijn pasgeboren zoontje en later zijn hoogzwangere vrouw en hun nog ongeboren kindje. Zijn andere kinderen verloor hij uit het oog toen het gezin moest vluchten. Hij vond ze pas na drie maanden weer terug.

Nu, twee jaar later, is Abu weer getrouwd. Hij werkt als arbeider en verdient zo veel als hij kan, maar het is een worsteling om het hoofd boven water te houden. Abu en zijn gezin kunnen dan ook alleen overleven dankzij het voedselpakket dat ze maandelijks krijgen.

Bid voor Abu en voor al die andere vaders, die doen wat ze kunnen om hun gezin te onderhouden in zware omstandigheden, terwijl ze rouwen om het verlies van hun dierbaren.

Bid voor al die gezinnen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt en nu ver van huis zijn. Bid dat er een eind komt aan de oorlog en dat mensen weer thuis kunnen leven in vrede.

Bid voor allen die met gevaar voor eigen leven hulp verlenen in het Midden-Oosten. Bid voor bescherming en een zegen op hun werk.

*Abu is niet zijn echte naam

Lees het complete verhaal van Abu

Het water bedwongen

11-08-15 | Als het regent in het dorp Gopalpur, komt het water met bakken uit de hemel. Vroeger veranderde dan het riviertje, dat door het dorp loopt, in een woeste stroom.

 Voorheen bedierf die stroom kostbare landbouwgrond door er een laag zand op af te zetten.

Bovendien werd de weg onbegaanbaar, die het dorp verbindt met de plaatselijke markt en de rest van de bewoonde wereld.

Analyse

De oplossing voor deze jaarlijks terugkerende problemen kwam via de Garo Baptist Convention, partner van Tear, die de lokale kerk hielp om samen met de gemeenschap een rampenbestrijdingscomité op te zetten.

Leden van het comité werden bij elkaar gebracht en ze kregen training en hulpmiddelen om hun problemen te analyseren. Ze verdiepten zich in eerdere overstromingen en verzamelden daardoor de nodige kennis om uit te bepalen waar de problemen zaten en wat hun mogelijkheden waren om die aan te pakken.

Ze kwamen tot de conclusie dat ze een dijk moesten bouwen die het water tegen kon houden en die bovendien als basis kon dienen voor een nieuwe weg van anderhalve kilometer lang.

Het comité rapporteerde zijn bevindingen en begon een lobby bij de lokale overheid. Dit leidde uiteindelijk tot de constructie van zowel de dijk als de weg.

Nu wordt de landbouwgrond beschermd tegen het water en bovendien is de markt bereikbaar in de regentijd en blijft het dorp ook verbonden met familie, school en kerk.

Eigen kracht

De inwoners van Gopalpur zijn erg blij met de nieuwe dijk. Ze beseffen nu wat ze kunnen bereiken en voelen zich gemotiveerd om te werken aan meer verbeteringen voor hun gemeenschap.

Bidden

Dank God dat de bevolking van Gopalpur haar eigen kracht heeft ontdekt door het werk van de Garo Baptist Convention. Dank voor de verbeteringen die dit heeft opgeleverd.

Bid voor alle andere plaatsen waar lokale kerken met hun dorp werken aan een betere voorbereiding op rampen, zodat minder mensenlevens, bezittingen en inkomsten verloren gaan

Ebola: een verhaal van moed en liefde

11-08-15 | Baby Gloria werd geboren in Liberia in juni 2014, toen de ebola-uitbraak net op gang begon te komen. In september bezweken haar ouders aan de ziekte.

Het dorp had medelijden met Gloria en haar broers en zusjes. Maar ook al waren de kinderen ebola-vrij verklaard, iedereen was bang om door hen geïnfecteerd te worden.

Behalve Justina. Ze bad, negeerde de waarschuwingen van de buren, bracht in praktijk wat ze had geleerd over de preventie van ebola, en nam de kinderen in huis. Gloria is nu een leuke peuter van een jaar en het gezin maakt het goed.

Bidden

Dank voor mensen als Justina. Dankzij hun moed en liefde is er een nieuwe toekomst voor kinderen als Gloria.

Ebola heeft diep ingegrepen in de economie van de getroffen landen en in de levens van mensen. Bid dat het hen lukt om hun leven weer op te bouwen en het verleden te verwerken.

Bid voor een einde aan de uitbraak. Nog steeds doen zich hier en daar nieuwe gevallen voor.

Bid voor versterking van de kwetsbare gezondheidszorg in de getroffen landen, zodat de kans op een nieuwe grote uitbraak kleiner wordt.

Pagina's