Inspired Individuals

Inspired Individuals zijn pioniers en sociale ondernemers met een sterke visie.
Samen met kerken strijden ze tegen armoede en onrecht, en zijn ze in staat om mensenlevens te veranderen.

Steun Inspired Individuals >> 

Ulan strijdt tegen jeugdwerkloosheid in Nigeria

Ze hoopt dat jongeren naast het creëren van werkgelegenheid voor henzelf bijdragen een aan duurzame toekomst van hun land.

David maakt mensen met zijn eigen afvalverwerkingsbedrijf bewust van zorg voor de schepping

Samen met sociale ondernemers Yuhanna en Sajan zet David zich in om van Nepal een schoon en duurzaam land te maken.

Karl bereikt jongeren met het Evangelie door middel van christelijke rapmuziek

Het is zijn missie om de jeugd in Haïti weer te betrekken bij de kerk.

Bisschop Ancelimo brengt kerken in beweging voor gerechtigheid

Zelfs de gevangenis weerhoudt hem niet van zijn missie.

Binsa, Druhi en Ansu strijden tegen mensenhandel in Azië

Hiermee voorkomen ze dat vrouwen en meisjes in de prostitutie terechtkomen.

Een groeiende groep die verandering brengt

Inspired Individuals brengen verandering tot stand voor henzelf, hun gemeenschap, kerk en land. Het zijn mensen die vaak zelf hebben geleden onder armoede, geweld en verlies. Die pijn gebruiken ze nu als hun kracht. Sinds 2008 ondersteunt Tear al 120 Inpired Individuals in 31 verschillende landen. Ieder jaar komen er nieuwe mensen bij. Zo ontstaat een steeds grotere groep pioniers en sociale ondernemers die werken aan de verandering van mensenlevens, het mobiliseren van kerken en het beïnvloeden van beleid in hun land.

Het Inspired Individuals-programma

Inspired Individuals is een driejarig wereldwijd leiderschapstrainingsprogramma voor christelijke leiders. Het programma ondersteunt mannen en vrouwen die changemakers zijn, en visie hebben voor grote economische en sociale veranderingen in hun gemeenschap of land. Via het programma worden deze mensen geïdentificeerd, toegerust en met elkaar verbonden. Zo ondersteunt Tear hen om hun missie zo effectief mogelijk uit te voeren en zorgen we samen een grotere  verandering in de gemeenschappen en landen waarin zij leven.

Waarom het Inspired Individuals-programma werkt

Het Inspired Individuals-programma stelt ons in staat om op grotere schaal impact te hebben en gebieden te bereiken waar we anders misschien geen toegang toe zouden hebben. Door te investeren in een aantal strategisch gekozen leiders, brengen we grote verandering tot stand in kerken, gemeenschappen en zelfs het hele land waar zij werken. Het werkt als een rimpeleffect door. Deelnemer Allan Waihumbu: 'Dit is het eerste programma dat ik ken dat investeert in de leider in plaats van zijn missie. Dit is belangrijk omdat de leider net zo relevant is als de missie.'

Inspired Individuals voor jouw kerk of bedrijf? 

Wil je met jouw bedrijf of kerk een Inspired Individual ondersteunen? 

Inspired Individual Peter Kamau over het programma

'Inspired Individuals zijn sociale ondernemers, ieder met een unieke visie. Zonder hulpmiddelen, zoals financiering, een goed netwerk en mensen die dicht bij je staan en je steunen (onder meer door te bidden), wordt het realiseren van je missie zeer ontmoedigend en vrijwel onmogelijk. Doordat ik zelf ben opgegroeid in een weeshuis in Kenia, voelde ik mij geroepen door God om mij in te zetten voor wezen en kwetsbare kinderen.Ik heb mijn goedbetaalde baan opgezegd en heb de organisatie Child in Family opgericht. Mijn doel is dat de kinderen waarvoor ik werk kunnen opgroeien in een gezin.

Het Inspired Individuals-programma was een antwoord op mijn gebeden en gaf mij de bevestiging dat God de controle heeft. Het programma heeft mij in staat gesteld om dit werk te doen omdat ik toegerust ben en nu de juiste middelen tot mijn beschikking heb. Mijn organisatie is hierdoor enorm gegroeid en heeft veel impact. Wetende dat er altijd iemand in het Inspired Individueals-team is die achter mij staat, voor mij bid, advies kan geven of gewoon luistert als ik dat nodig heb, is niet vanzelfsprekend en bijzonder. Het team voelt als familie!'

Meer weten?

Wil je meer weten over Inspired Individuals? Neem contact op met Nadine Stam, projectleider Inspired Individuals.

E-mail: nstam@tear.nl | Telefoon: 030 69 69 600

Hoe samen een betere wereld bouwen begint in de (digitale) collegezaal

Verhaal | 09-11-2020 | Tear
Studenten ontdekken in de minor ‘Building a better world’ hoe zij in hun toekomstige carrières recht kunnen doen.

Alexander slaat bruggen tussen witte en zwarte levens

Verhaal | 24-10-2020 | Tear
Alexander McLean stamt af van slavenhouders én slaven. Hij is daarmee het levende bewijs dat het mogelijk is om bruggen te slaan tussen witte en zwarte levens.
Trinity en zijn organisatie 92 Hands

Trinity helpt jongeren uit een sloppenwijk aan werkgelegenheid

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met zijn onderneming rust Inspired Individual Trinity Heavenz jongeren in de sloppenwijk toe. ‘Ik wil dat ze veranderaars worden in hun eigen gemeenschap en buurt.’

Ulan strijdt tegen jeugdwerkloosheid in Nigeria

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met de organisatie waarbij Ulan vrijwilliger is, organiseert ze conferenties om jongeren bewust te maken van hun probleemoplossend vermogen, en hen te leren hoe ze werkgelegenheid...

Trinity uit Oeganda: ‘Mensen zullen eerder sterven aan honger dan corona’

Verhaal | 16-05-2020 | Tear
Sociaal ondernemer Trinity Heavens, die zelf opgroeide tussen de krotten, vreest dat mensen door de lockdown eerder sterven aan honger dan aan Corona.

India in lockdown: Samir en Indira bieden hulp aan de meest kwetsbaren

Verhaal | 08-05-2020 | Maartje de Groot
Inspired Individuals Samir en Indira zetten zich in India in voor de meest kwetsbaren, ook tijdens de lockdown. Lees hier hoe...