​Karl Foster produceert rapmuziek om jongeren in Haïti te bereiken

Verhaal | 28-05-2019Nadine Stam

Karl Foster heeft een groot hart voor jongeren in Haïti. Het is zijn missie om hen te bereiken met het Evangelie en te betrekken bij de kerk. Hij sluit daarbij aan bij de populaire rapcultuur onder de jeugd. Samen met een groep christelijke artiesten produceert hij christelijke rapmuziek. Met zijn eigen dagelijkse radioshow weet hij daarmee veel jongeren te bereiken. Tear ondersteunt hem met het Inspired Individuals-programma.

Haïti is een land wat de afgelopen jaren meerdere malen geteisterd is door natuurrampen. Er heerst een grote mate van uitzichtloosheid in de samenleving, vanwege armoede en angst voor nieuwe rampen. Meer dan 50 procent van de inwoners van Haïti is jonger dan 25 jaar. De grootste uitdaging voor hen is het gebrek aan hoop op een betere toekomst.

Jongeren in de stad kunnen nog wel een middelbare school afronden - met of zonder diploma - maar slechts voor een enkeling (met geld!) is er de mogelijkheid voor een vervolgopleiding. Jongeren die geen baan vinden brengen hun tijd door op straat, luisterend naar rapmuziek. In ergere gevallen belanden ze in de criminaliteit en sluiten ze zich aan bij straatbendes die actief zijn in de sloppenwijken van grote steden.

Mijn doel is dat ik jongeren kan bereiken met goed nieuws

In de sloppenwijken en door straatbendes wordt veel rapmuziek gedraaid. Helaas is de boodschap van deze muziek niet positief. Karl beschrijft hoe de negatieve invloed van rapmuziek hem raakte: 'Ik zag een filmpje waarin een meisje op straat werd verkracht door 3 jongeren. Terwijl ze bezig waren met dit meisje, draaiden ze rapmuziek en zeiden: we doen dit omdat jij in onze woonwijk geen respect toont naar ons toe.'

'Ik was geraakt door het feit dat jongeren respect verbonden met dergelijk afschuwelijk immoreel en onacceptabel gedrag, en dat rapmuziek hier een rol bij speelde. Het is mijn doel is dat ik jongeren kan voorzien met betere berichten en beter nieuws! Wij hebben kwalitatief goede rappers nodig die echt talent hebben en jongeren met goed nieuws willen bereiken.'

Het evangelie verspreiden met rapmuziek

Karl Foster ziet rapmuziek dus als hét middel om zowel jongeren in straatbendes als daarbuiten te bereiken met het Evangelie. Voor de teksten van de muziek heeft hij bepaalde Bijbelgedeelten vertaalt in het Creools, de taal die veel voorkomt in rapmuziek en gesproken wordt door jongeren op straat. De rappers zijn bekende artiesten, waarvan sommigen ook zelf tot geloof gekomen zijn. 

Karl Foster is journalist en heeft een eigen dagelijkse radioshow, waarin hij christelijke rapartiesten een platform geeft. Ook is hij jeugdleider in zijn kerk en organiseert hij nationale jongerenkampen en andere christelijke festivals. Hij nodigt christelijke sporters en artiesten uit om jongeren te inspireren en een voorbeeld voor hen te zijn. Zo wil hij de jeugd in Haïti, zowel christelijk als niet-christelijk uitdagen hun leven te leiden met God en om te zien naar mensen om hen heen die gebrek leiden.

Trinity en zijn organisatie 92 Hands

Trinity helpt jongeren uit een sloppenwijk aan werkgelegenheid

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met zijn onderneming rust Inspired Individual Trinity Heavenz jongeren in de sloppenwijk toe. ‘Ik wil dat ze veranderaars worden in hun eigen gemeenschap en buurt.’

Ulan strijdt tegen jeugdwerkloosheid in Nigeria

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met de organisatie waarbij Ulan vrijwilliger is, organiseert ze conferenties om jongeren bewust te maken van hun probleemoplossend vermogen, en hen te leren hoe ze werkgelegenheid...

Trinity uit Oeganda: ‘Mensen zullen eerder sterven aan honger dan corona’

Verhaal | 16-05-2020 | Tear
Sociaal ondernemer Trinity Heavens, die zelf opgroeide tussen de krotten, vreest dat mensen door de lockdown eerder sterven aan honger dan aan Corona.

India in lockdown: Samir en Indira bieden hulp aan de meest kwetsbaren

Verhaal | 08-05-2020 | Maartje de Groot
Inspired Individuals Samir en Indira zetten zich in India in voor de meest kwetsbaren, ook tijdens de lockdown. Lees hier hoe...
Inspired Individual Binsa - Tear

‘Mensenhandel wordt niet alleen door grote NGO’s opgelost’

Verhaal | 18-02-2020 | Hannah Westra
Binsa zet zich in voor kwetsbare vrouwen en meisjes om mensenhandel te voorkomen.

3 sociale ondernemers strijden tegen vervuiling en klimaatverandering in Nepal

Verhaal | 03-02-2020 | Nadine Stam
Inspired Individuals David, Yuhanna en Sajan zetten zich in om van Nepal een schoon en duurzaam land te maken. Lees hun verhalen.