Thema Kleinschalige bedrijvigheid

Projecten

Voedsel en inkomen voor ondernemende mensen

Zuid-Afrika
Dit project traint mensen om bedrijfjes op te zetten en moestuinen aan te leggen.

Lokale kerken komen in actie in hun gemeenschap

Haiti
De vele ontwikkelingsprojecten met 'gratis hulp' op Haïti hebben tot een passieve houding bij de bevolking geleid. Dit project pakt het...