Liveblog: De impact van het coronavirus op ontwikkelingslanden

Bij Tear maken we ons grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus, juist ook in ontwikkelingslanden. De medische zorg is in veel van deze landen zeer beperkt. Een grote uitbraak zou desastreus zijn. Tear blijft hulp bieden aan de meest kwetsbaren, juist nu. We zijn dankbaar voor de steun van onze supporters. Samen doen we er alles aan om dit virus het hoofd te bieden.

Op deze pagina houden we een liveblog bij van alle actuele ontwikkelingen:  

27 maart | Ethiopië
Er zijn in Ethiopië inmiddels zestien coronabesmettingen vastgesteld. Er wordt echter verwacht dat het echte aantal veel hoger ligt. Het openbaar vervoer rijdt nog, maar er wordt gekeken naar oplossingen waardoor er minder mensen tegelijk in een bus of tram moeten reizen.

27 maart | Syrië
In Syrië zijn inmiddels vijf coronabesmettingen bevestigd. Scholen, cafés en restaurants zijn dicht tot 2 april. Het aantal mensen dat werkzaam is in administratieve en publieke dienstverlening is teruggebracht naar 40 procent waardoor minder mensen hoeven te reizen. Moskeeën en kerken zijn gesloten. Er worden quarantainecentra ingericht en studenten aan de medische faculteit worden voorbereid om ingezet te worden.

26 maart | India
Jubin, een medewerker van onze lokale partner, werkt in een ziekenhuis in Herbertpur, Noord-India. Normaal gesproken is ze deels als therapeut bezig in een opvanghuis voor kinderen met een beperking. Daarnaast werkt ze voor een landelijk netwerk voor inclusie van mensen mensen met een beperking. De activiteiten van het netwerk liggen stil. Ze schrijft: ‘Alle kinderen die we hier dagelijks opvangen zijn er nu niet en collega's die ver moeten reizen werken thuis. De rest van ons helpt in het ziekenhuis. Daar zijn we aan het opschalen voor als er meer patiënten binnenkomen.’

26 maart | Democratische Republiek Congo
In de DRC zijn inmiddels 45 bevestigde besmettingen. De gebieden waar onze lokale partner werkt zijn nog niet geraakt, maar sommige activiteiten staan wel on hold door de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus te beperken. Alle scholen zijn dicht en bijeenkomsten van meer dan twintig mensen zijn verboden.​

26 maart | Indonesië
In Indonesië zijn bijna 800 besmettingen vastgesteld. De directeur van een van de ziekenhuizen van onze partner zegt: ‘Indonesië is dichtbevolkt. Doordat het land uit eilanden bestaat varieert de toegang tot informatie, het alfabetiseringspercentage en het opleidingsniveau. De huidige situatie is daardoor behoorlijk overweldigend!’

25 maart | India
India is sinds deze week in complete lockdown voor drie weken. Onze lokale partner EHA heeft materiaal vertaald in het Hindi om ouders te helpen om deze drie weken goed met hun kinderen om te gaan nu ze allemaal thuiszitten. 

Minister-president Modi zei: ‘Als we het virus in deze 21 dagen niet onder controle brengen, zullen we 21 jaar teruggaan in de tijd.’ Daarmee hoopt hij dat mensen inzien welke rampzalige gevolgen de crisis kan hebben als er geen maatregelen worden genomen. 

Zoals bij elke crisis komt ook deze het hardst aan bij de meest kwetsbare mensen. Denk aan de miljoenen dagloners, mensen die in sloppenwijken wonen en mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater (of überhaupt water om je handen te wassen).

25 maart | Kenia
Onze lokale partner in Kenia onderzoekt wat ze kunnen doen om mensen die het hardst worden geraakt door de coronacrisis, zoals kinderen met hiv, te helpen.

Landendirecteur van het Tearfundkantoor in Kenia, Gladys Wathanga, zegt over de crisis: ‘Ons kantoor is gesloten en we proberen vanuit huis te werken. In Kenia is er bijna sprake van een lockdown. Dit heeft gevolgen voor mensen die als dagloner werken en hun gezinnen. Op den duur hebben zij niet genoeg geld om eten te kopen.’

25 maart | Zuid-Afrika
Zuid-Afrika bereidt zich voor op een complete lockdown voor drie weken vanaf morgen. De verwachting is echter dat dit langer zal duren. 

Onze lokale partner zegt: ‘Het worden moeilijke tijden voor mensen die op het platteland wonen. Dit zijn vaak grootmoeders die voor zeven tot twintig kinderen moeten zorgen. Ze zitten de komende drie weken thuis zonder schoolvergoedingsregelingen en krijgen vergoedingen zoals pensioen pas aan het eind van de maand betaald. Bid je mee voor hen? En voor eenzame ouderen die geen bezoekers mogen ontvangen?’

25 maart | Sierra Leone
In Sierra Leone is nog geen besmetting gemeld, maar de gevolgen van genomen maatregelen is voelbaar. Bijeenkomsten zijn niet meer toegestaan en prijzen zijn enorm gestegen door de beperkte toevoer van goederen vanuit het buitenland, handelaren die hun producten zo lang mogelijk bewaren voordat ze verkopen, beperkte economische activiteiten en reizen. Het heeft geleid tot schaarste aan voedsel en middelen. Mensen hebben moeite met overleven. 

Programmamedewerker Matthijs van Pijkeren: ‘In kranten merk je dat dit straatarme en verdeelde land niet alleen vreest voor het virus. Er zijn nog geen besmettingen geconstateerd, maar de regering heeft wel de noodtoestand uitgeroepen voor een jaar. De oppositie roept dat dit alleen maar gebeurt om de komende verkiezingen te saboteren.'

24 maart | Oeganda
De eerste besmettingen in Oeganda zijn vastgesteld. President Museveni heeft het land op 18 maart, voordat de eerste besmetting bekend werd, toegesproken en per direct drastische maatregelen gesteld om mogelijke verspreiding van het coronavirus in te dammen. Scholen zijn bijvoorbeeld dicht en grote bijeenkomsten zijn verboden.

24 maart | Bangladesh
De situatie in Bangladesh wordt steeds onvoorspelbaarder en de dreiging dat het virus zich snel verspreidt zorgt voor paniek onder de bevolking en ontwikkelingswerkers. 

Bid je mee voor rust in deze onzekere tijden?

24 maart | Malawi
De overheid van Malawi zegt dat er nog geen besmetting is bevestigd, maar mensen die recent in een gebied zijn geweest waar het coronavirus wel al aanwezig was zitten sinds terugkomst in Malawi in quarantaine.

Vincent, een medewerker van een lokale partner, zegt: ‘Mensen zijn zeer bezorgd en de verwachting is dat er te weinig apparatuur en materialen zijn om mensen te testen op het coronavirus. De overheid heeft een paar maatregelen genomen om de mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen. Scholen zijn dicht en mensen niet met meer dan 100 mensen samenkomen. Er wordt extra gelet op hygiëne, maar er is nog geen lockdown en mensen hoeven nog niet thuis te werken.'

24 maart | Haiti
Er zijn nu zeven coronagevallen bevestigd in Haiti, maar 100 mensen worden in de gaten gehouden omdat ze mogelijk ook besmet zijn. De nodige maatregelen zijn genomen en onze lokale partner onderzoekt wat er nodig is.

24 maart | Filipijnen
De verwachting is dat veel gezinnen die in lockdown zitten in de regio Metro Manila een tekort aan voedsel zullen krijgen. Doordat bijna alle vormen van vervoer zijn stilgelegd duurt het langer voordat goederen en eten de regio bereiken. Het grootste probleem is echter dat veel mensen geen inkomen meer hebben, omdat ze niet meer kunnen werken (veel mensen in de Filipijnen worden niet betaald als ze niet werken). Programmamedewerker Fennelien Stal: ‘De lokale leiders in de wijken en dorpen zouden hulp moeten bieden aan deze mensen, maar dat gebeurt nog niet. Onze partner kijkt naar mogelijkheden om deze mensen te ondersteunen.’

24 maart | Indonesië
In de twaalf ziekenhuizen en twee klinieken van onze lokale partner YEU zijn 90 isolatiekamers ingericht voor coronapatiënten. Op dit moment wordt hiervoor extra apparatuur ingekocht, maar doordat hier veel vraag naar is zijn de prijzen hoog.

Naast deze praktische zorg, houdt YEU zich bezig met preventie. Kwetsbare groepen worden geïnformeerd over het virus en de partner praat mee op overheidsniveau en in kerken over het tegengaan van verdere verspreiding van de ziekte.

23 maart | Syrië
In Syrië is zondag de eerste besmetting met het coronavirus geregistreerd. Er werden al wel eerder besmettingsgevallen gemeld, maar die zijn niet officieel bevestigd. Door de slepende burgeroorlog zijn de infrastructuur en het gezondheidssysteem ingestort. Het land met ruim 18 miljoen inwoners heeft volgens officiële opgave van de Syrische regering één ziekenhuis dat is ingericht voor coronapatiënten, met slechts vier beademingsapparaten, meldt de Volkskrant.

De structurele projecten van onze lokale partners liggen stil, doordat menskracht en financiering voor de projecten via Libanon loopt. De uitbraak van het virus is een grote klap voor Syrië en zal economisch gezien veel impact hebben. Daarnaast zijn er veel zorgen over de 6,2 miljoen vluchtelingen in het land, die in tenten dicht op elkaar wonen en voor wie social distancing onmogelijk is. Partnerorganisatie Merath deelt 4000 hygiënepakketten, met onder meer zeep, uit in vluchtelingenkampen.

23 maart | Indonesië
In Indonesië zijn inmiddels ruim 500 besmettingen vastgesteld. Onze lokale partner YEU, die onder meer medische zorg biedt, communiceert actief over hoe mensen de verspreiding van het virus zoveel mogelijk kunnen tegengaan.

23 maart | Bangladesh
Het aantal bevestigde besmettingen in Bangladesh is op dit moment nog laag, maar er wordt verwacht dat dit snel kan veranderen. Onze lokale partner houdt de situatie goed in de gaten en kijkt wat er nodig is om een uitbraak te voorkomen. Alle niet noodzakelijke reizen en grote bijeenkomsten zijn uit voorzorg afgelast. Activiteiten binnen de projecten waar geen grote groep voor samen hoeft te komen gaan door. Uit voorzorg zijn de childfriendly spaces in het Rohingya-vluchtelingenkamp gesloten.

23 maart | DRC
In de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn er sinds vrijdag meer dan 18 besmettingen bevestigd. De regering heeft maatregelen aangekondigd. Onder meer scholen gaan dicht. Onze lokale partner en de mensen in de projecten zijn vooral bezorgd over het gebrekkige gezondheidssysteem. Daarnaast maakt de partner zich zorgen over de beperkte kennis over het virus en preventiemaatregelen in het land.

De lokale partner werkt aan een voorstel voor een nieuw programma rondom bewustwording en ondersteuning van het gezondheidssysteem in Beni (Noord-Kivu).

23 maart | Nigeria
Er zijn meer dan 30 besmettingen in het zuidwesten en in de hoofdstad van Nigeria bevestigd. De Nigeriaanse regering heeft sinds afgelopen weekend internationale vluchten gecanceld en deze maatregel geldt voor de komende maand. 

Op dit moment kunnen alle projecten van Tear in Nigeria nog doorgaan, maar de verwachting voor de komende tijd is onzeker. Tearfund Nigeria onderzoekt in samenwerking met andere lokale organisaties binnen het noodhulpproject hoe ze nog meer aandacht kunnen geven aan preventiemaatregelen. Daarnaast werken ze aan een noodplan voor als het coronavirus dit gebied bereikt.

21 maart | Indonesië
Onze lokale partner Sion werkt in Indonesië aan informatievoorziening over preventie. De maatregelen van de overheid worden strenger, maar de overheid heeft de informatie over het aantal besmettingen lang stil gehouden. De geplande trainingen en grote meetings van Sion zijn stil te komen liggen om verspreiding van het coronavirus te beperken.

21 maart | Filipijnen
In grote delen van de Filipijnen gelden lockdown-maatregelen. Scholen, kantoren en kerken zijn dicht en er is een beperking op reizen (ook via de weg) gelegd. Mensen mogen alleen overdag hun huis uit om boodschappen te doen, medicijnen te kopen of in noodgevallen.

Het werk van onze lokale partner Lingap, die veel via kerken werkt, ligt stil.

21 maart | Oost-, Centraal- en West-Afrika
In Ethiopië zijn 9 besmettingen gemeld. De scholen zijn dicht en grote bijeenkomsten (inclusief kerkdiensten) zijn verboden. Het openbaar vervoer rijdt nog steeds, en dat is een groot risico. Onze lokale partner heeft materialen met basisinformatie gemaakt over het coronavirus voor kerken en zelfhulpgroepen. Deze informatie wordt gebruikt om mensen zoveel mogelijk voor te lichten.

In Zimbabwe zijn bijeenkomsten van meer dan honderd mensen en sportevenementen verboden. De scholen blijven voorlopig open.

21 maart | Zuid-Afrika
De regering in Zuid-Afrika neemt steeds strengere maatregelen om de verspreiding van infecties te beperken. Er zijn nu iets meer dan 200 besmettingen gemeld. Er is een uitgaansverbod op bars en pubs en reizigers die vanuit risicolanden aankomen op het internationale vliegveld in Johannesburg worden direct teruggevlogen naar het land van herkomst. Veel grensposten zijn gesloten. De scholen zijn sinds woensdag dicht en er rijden minder taxi’s dan normaal.

Er wordt deze week met de lokale teams gekeken hoe projecten zo goed mogelijk door kunnen gaan. De belangrijkste zorg hierbij is de veiligheid van de gemeenschap en de medewerkers. De kans is groot dat activiteiten in kleine groepen in de buitenlucht door kunnen gaan, zolang er rekening gehouden kan worden met de geadviseerde 1,5 meter afstand.

20 maart | Oost- en Centraal-Afrika 
Er zijn al coronagevallen in Nigeria, Democratische Republiek Congo, Centraal Afrikaanse Republiek en Ethiopië. De verwachting is dat het virus zich heel snel gaat verspreiden. In al deze landen zijn nu reisbeperkingen opgelegd, en dat heeft een grote impact op ons werk.  

Tear-medewerker Agnes Schaafsma coördineert ons werk in Ethiopië: ‘Ik maak me grote zorgen over hoe snel het virus zich zal verspreiden in een land als Ethiopië. Mensen wonen er dicht op elkaar en het gezondheidssysteem is zwak. De afgelopen jaren heb ik veel vrienden en bekenden in Ethiopië verloren. Ze overleden aan ziektes die in Nederland goed behandeld kunnen worden, maar door het zwakke gezondheidssysteem in Ethiopië hebben ze het helaas niet gered.’ 

De sprinkhanenplaag is ook nog volop gaande. Arme boeren hebben daar op dit moment heel veel last van.

20 maart | Zuid-Soedan 
In een land als Zuid-Soedan, dat al jaren geteisterd wordt door oorlog, droogte en overstromingen, is het extreem belangrijk dat we de voedselzekerheid blijven ondersteunen, schrijft Tear-regiodirecteur Douwe Dijkstra. Maar dit zou moeilijk kunnen worden als de voorraden opraken.  

Bid je mee dat er mogelijkheden blijven om voedsel aan te voeren? 

20 maart | India
We denken dat er reden is voor grote zorg over India, zegt Tear-medewerker Matthijs van Pijkeren. ‘Op een bevolking van 1,3 miljard mensen zijn er in India slechts 50.000 isolatiebedden. Dat zijn zeker geen Intensive Care-bedden zoals wij die hier kennen.  

Scholen zijn dicht, in veel deelstaten zijn bijeenkomsten van meer dan 50 mensen verboden. Echter, veel van het openbare leven in India vindt gewoon buiten plaats.  

Een van onze partnerorganisaties (EHA) heeft 22 ziekenhuizen op zeer afgelegen locaties. Zij kwamen al snel met richtlijnen over hoe je besmetting met corona voorkomt. Die zijn ze breed aan het verspreiden.’  

Bid je mee voor India? 

20 maart | Syrië 
De projecten van een van onze partnerorganisaties in Syrië zijn helemaal stil komen te liggen. Het is erg moeilijk om te zien dat mensen die hulp hard nodig hebben, nu opnieuw op zichzelf zijn aangewezen. 

We maken ons zorgen over de landen waar we werken. Het coronavirus heeft ook daar, net als in Nederland heel veel impact. Steun je onze projecten zodat we kunnen helpen waar nodig?

Hoe ontmoet ik God in coronatijd?

Column | 27-03-2020 | Rinke Verkerk
Rinke Verkerk is journalist, schrijver en columnist voor kranten, tijdschriften en televisie. Ze wist in eerste instantie niet goed wat ze van de coronacrisis moest denken, maar...
Corona - column Rinke Verkerk

Van ongeïnformeerde relaxtheid naar geïnformeerde bangheid

Column | 27-03-2020 | Rinke Verkerk
Rinke Verkerk is journalist, schrijver en columnist voor kranten, tijdschriften en televisie. Wat ze van de coronacrisis moest denken wist ze niet direct. Tot een appje van een...
Foto: Polly Hughes / Tearfund

Wat als je écht op jezelf bent aangewezen?

Verhaal | 24-03-2020 | Suzanna Blackmore
In Zuid-Soedan leven mensen al jarenlang met de dreiging van droogte, honger, ziekte en oorlog. Het contrast met de wijze waarop Nederland nu omgaat met de uitbraak van het...

Drie crisislessen van Jezus

Blog | 20-03-2020 | Mieke Honing
Jezus ging in de dagen voor Zijn dood ook door een crisis. Wat kunnen wij van Hem leren?

Hoopvolle liedjes in tijden van crisis

Verhaal | 20-03-2020 | Maartje de Groot
We stelden een hoopvolle afspeellijst vol christelijke muziek voor je samen. Beluister de lijst hier!

Liveblog: De impact van het coronavirus op ontwikkelingslanden

Nieuws | 20-03-2020 | Tear
Liveblog: De impact van het coronavirus op het werk van Tear.