Zuid-Soedan

Projects

Noodhulp na overstromingen in Zuid-Soedan

Grote delen van Zuid-Soedan zijn verwoest door hevige overstromingen. Er zijn naar schatting ruim 900.000 mensen getroffen. De overstromingen zijn...

Gebedspunt

Nieuw noodhulpprogramma Zuid-Soedan

27-03-2018 | Voor Zuid-Soedan beginnen we net aan een nieuw noodhulpprogramma voor 25.000 personen. Het betreft ondersteuning van duizend kwetsbare families met geld voor basisbehoeften, het aanschaffen van zaden en landbouwwerktuigen voor het komende regenseizoen, zodat de doelgroep ook zelf voedsel kan verbouwen.  Daarnaast werken we aan verbetering van watervoorzieningen en hygiëne.

Bid dat deze activiteiten goed zullen lopen, omdat er veel spanningen zijn in Zuid-Soedan, wat hulpverlening bemoeilijkt.

Bid voor een goed regenseizoen en een goede oogst.

Bid dat de situatie in Zuid-Soedan snel beter wordt en dat mensen hun leven weer kunnen opbouwen met de middelen die ze hebben.

Reacties