Over Gerinke Fountain

Gerinke beheert de relaties van Tear met partnerorganisaties in Kenia en de Democratische Republiek Congo.

Verhalen van Gerinke Fountain

Kinderen op straat in Nairobi

Van hulpbehoevende naar hulpverlener

Verhaal | 07-07-2017 | Gerinke Fountain
Samuel Mbillo heeft hiv en werd daarom in zijn sloppenwijk in Nairobi met de nek aan gekeken. Zijn toekomstperspectief was allerminst rooskleurig. Tot hij zich aansloot bij een...
JescahNorah met haar zoontje Israel

JescahNorah overwon de wanhoop

Verhaal | 21-03-2017 | Gerinke Fountain
JescahNorah worstelde tien jaar met hiv. Nu is gezondheidswerker en helpt ze als vrijwilliger andere mensen met hiv.
Een groepje vrijwilligers bij de Happietaria in Wageningen

Happietaria haalt meer dan 23.000 euro op voor Tear

Nieuws | 05-10-2015 | Gerinke Fountain
Happietaria Wageningen heeft €23.473,84 bijeengebracht. Vele vrijwilligers, sponsoren en gasten hebben dit prachtige bedrag samen gerealiseerd.
Nancy

'Volgend jaar? Dan heb ik genoeg gespaard voor een marktkraam'

Blog | 16-02-2015 | Gerinke Fountain
Nancy is een daadkrachtige dame. Ze begon een winkel met een kleine lening. Ik ontmoet haar in Nairobi.

Projecten van Gerinke Fountain

Foto: Hannah Maule-ffinch

Een eind aan huiselijk geweld en misbruik in Congo

Democratische Republiek Congo
Geweld is in de Democratische Republiek Congo (DRC) aan de orde van de dag. Het komt in alle lagen van de bevolking voor, en met name vrouwen en...

Innoveren om geweld tegen vrouwen te voorkomen in Oost-Congo

Democratische Republiek Congo
In kwetsbare gebieden in Oost-Congo werken we aan een innovatieve aanpak om gendergerelateerd geweld effectiever te bestrijden. Hierbij mobiliseren...

Werken aan gendergelijkheid en bestaanszekerheid in Congo

Democratische Republiek Congo
Dit project richt zich op het verhogen van de landbouwinkomsten van de bevolking en het stoppen van gendergerelateerd geweld in Congo.
Foto: Hannah Maule-ffinch

Inclusie, voedselzekerheid en een duurzaam bestaan voor de Mbuti in Oost-Congo

Democratische Republiek Congo
Dit project focust zich op verbeterde voedselproductie en herstel van relaties in Congo.

Kerken pleiten voor een einde aan seksueel geweld

Democratische Republiek Congo
Dit project richt zich op grondoorzaken van geweld tegen vrouwen.
Vrouw tijdens project van de Redeemed Gospel Church

Positieve verandering in een sloppenwijk

Kenia
Dit project verandert levens van mensen in de sloppenwijken van Naïrobi.

Noodhulp vluchtelingen Venezuela

Colombia
Ruim drie miljoen inwoners van Venezuela zijn de grens over gevlucht vanwege de economische en humanitaire crisis in hun land (UNHCR). Tear biedt via...