Minder geweld in Boliviaanse gezinnen

Dit project werkt aan de preventie van huiselijk geweld en geeft hulp aan slachtoffers.
Land
Partnerorganisatie
Paz y Esperanza
Projectnummer
2019008
Bijdrage van Tear
€ 45 000

Bolivia is een van de armste Latijns-Amerikaanse landen. Meer dan zestig procent van de bevolking leeft in armoede. Dat gaat gepaard met veel ernstige sociale problemen zoals alcoholisme, seksueel en emotioneel misbruik en geweld tegen zowel vrouwen als kinderen.

Betere relaties in gezinnen

Lokale partner Paz y Esperanza wil geweld tegen vrouwen en kinderen aanpakken en voorkomen. Daarnaast ondersteunt de organisatie slachtoffers van geweld, onder meer in samenwerking met lokale kerken. Juist de kerk kan een positieve invloed hebben op relaties in gezinnen, het signaleren van geweld en het bijstaan van slachtoffers.

Ook tieners vormen een belangrijke doelgroep, omdat een hoog percentage jongeren te maken krijgt met huiselijk en seksueel geweld. Zij worden in campagnes getraind zodat ze leeftijdsgenoten kunnen voorlichten over hoe geweld te voorkomen en aan te pakken.

Paz y Esperanza

  • geeft voorlichting over geweld aan kinderen, tieners, leraren en kerkleiders;
  • leert kerkleiders en kerkleden hoe ze geweld kunnen voorkomen en hoe ze slachtoffers actief kunnen steunen;
  • biedt psychologische en juridische ondersteuning aan kinderen en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van geweld;
  • leert maatschappelijk werkers, media en juridische instanties hoe om te gaan met slachtoffers van seksueel geweld;
  • lobbyt bij de lokale overheid voor een betere toegang tot recht voor slachtoffers van geweld.

Doneren

€100,-

Voor € 100 euro kan een vrouw psychologische zorg krijgen.

 

€15,-

Voor € 15 kunnen we een lokale kerkleider trainen of begeleiden.

€7,50

Voor € 7,50 krijgt een scholier preventieve voorlichting.

Meer weten? Neem contact op met:

T 030 6969 629 | E gfountain@tear.nl