‘Verandering begint bij mezelf’

Verhaal | 15-01-2018Mirjam Croes

Armoede is altijd een deel geweest van het leven van de 53-jarige Yan Bunsan uit Lvea Sor Village in Cambodja. In zijn worsteling om met zijn vrouw en twee dochters te overleven, sloot Yan financiële leningen af. Maar deze brachten hem nog verder in de problemen. Om het geld terug te betalen, moest hij lange dagen ver van huis werken. Hij wilde zijn gezin niet met zijn zorgen belasten, dus vertelde hij niets over zijn schulden. De spanningen die dit veroorzaakte, dreven hem en zijn vrouw en kinderen steeds verder uit elkaar. 

Yan Bunsan

‘Ik had de middelen zelf’ 

Tot Yan deelnam aan een Umoja-training van Tear-partner International Cooperation Cambodja (ICC). Door dit programma, dat kerken en gemeenschappen helpt om samen oplossingen te vinden voor de problemen die ontstaan door armoede, nam zijn leven een andere wending. ‘Ik ontdekte dat ik de middelen die ik zelf had, kon gebruiken om mijn gezin te onderhouden. Ik ben op een braakliggend stuk grond gewassen gaan verbouwen en wat vee gaan houden.’ 

Visie voor zijn hele dorp 

De verandering bij Yan werkte door in zijn gezin. Hij vertelde zijn vrouw en dochters alles over zijn geldproblemen. Nu werken ze samen om hun schulden zo snel mogelijk af te lossen. En Yan heeft aan deze ervaring een visie overgehouden: het is zijn verlangen om de mensen in zijn kerk en dorp volledig vrij van schulden te zien en samen een gezonde gemeenschap op te bouwen. 

Dit verhaal van Yan maakt ons bij Tear enthousiast om door te gaan met ons werk. Yan laat zien dat mensen zélf kunnen opstaan uit armoede, als ze ontdekken wie ze zijn in Gods ogen, hun problemen onder ogen durven zien en aan de slag gaan met de mensen en middelen die om hen heen zijn. 

Bid u mee?

  • Dank God voor de verandering in Yan’s leven. 
  • Bid dat hij en zijn gezin volledig herstel vinden en hun schulden kunnen afbetalen. 
  • Bid voor onze partnerorganisatie ICC en zijn medewerkers. Dat God hun werk zegent zodat nog meer mensen, net als Yan, nieuwe hoop zullen vinden.

Meer over het project

Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja

Cambodja (Azië)
Kerk en gemeenschap worden toegerust om hun problemen aan te pakken. Zo verbeteren ze hun inkomen, hebben meer te eten en worden gezonder.