7 manieren om jongeren te ondersteunen die de wereld willen veranderen

Verhaal | 04-03-2020Tear

Over de hele wereld staan jonge mensen op. Ze eisen actie tegen de rampen die hun toekomst bedreigen: milieuvervuiling, armoede en onrecht. Tear realiseert zich steeds meer dat jeugdgroepen en jonge leiders enorm actieve en doeltreffende pleitbezorgers van verandering zijn. 

In Nederland is klimaatverandering een thema dat steeds meer leeft onder jongeren. Ze doen mee met klimaatprotesten, kiezen er bewust voor om vegetarisch te eten of kopen tweedehands producten omdat ze zelf iets willen doen tegen milieuvervuiling. Ook in de Nigeriaanse steden Yola en Jos zorgen juist de jongeren voor een positief geluid tegen klimaatverandering. Wat kunnen we van hen leren?

Creatieve oplossingen voor economische en ecologische uitdagingen

In de steden Yola en Jos staan inwoners voor een aantal economische en ecologische uitdagingen. Klimaatverandering maakt hun land droger en weilanden en straten zijn bezaaid met afval die zorgen voor ziektes en overstromingen. Bovendien is het onrustig in de steden is er veel verwoest als gevolg van recente conflicten.

Wat is mijn erfenis na mijn dood? Ik heb nu het gevoel dat ik iets goeds doe vanuit mijn hart.

Onze partner Tearfund Nigeria brengt proactief groepen jongeren bij elkaar om Gods leiding te zoeken in het oplossen van deze urgente kwesties. Ze leren hoe ze een visie op verandering kunnen ontwikkelen en worden toegerust om zelfstandig te handelen, anderen te mobiliseren en te bidden. Hierdoor kunnen ze samen op zoek naar hoe ze hun verlangen naar verandering in de samenleving concreet kunnen maken. Wat gebeurt er als zo’n jongerengroep ondersteund wordt om hun passie voor het milieu en tegen armoede in de praktijk te brengen?

De jongeren in Yola en Jos zijn gestart met het recyclen van afval tot bruikbare producten. Ze maken bijvoorbeeld items op zonne-energie van elektronisch afval, houtskoolbriketten van houtafval en straattegels van plastic afval. Sommige jongeren zijn zelfs een succesvol eigen bedrijf gestart in afval en duurzame energie. Ze leggen daarnaast contact met andere jongeren om hen te leren hoe ook zij op deze manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien en gaan in gesprek met beleidsmakers over beleidsoplossingen. De jongeren betrekken ook christelijke leiders en werken samen met allerlei gemeenschappen, scholen en kerken en stimuleren hen om ook actie te ondernemen.

Zo ondersteun je jongeren die de wereld willen veranderen

We kunnen een aantal dingen leren van de jongeren in Nigeria die zich inzetten voor een mooiere wereld. Hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties en kerken jonge christenen ondersteunen om effectieve veranderaars te zijn?

1. Bestudeer samen de Bijbel

Theologische reflectie is heel belangrijk. Gods plan en hart voor een situatie vormen de basis voor wat christenen doen. De jongeren uit Nigeria kwamen elke week samen om de Bijbelstudie Live Justly te volgen; een studie die bewezen effectief jongen in verschillende landen in beweging zet.

2. Maak plannen praktisch

Geef naast bijbelstudie ook aandacht aan praktijklessen over belangenbehartiging en armoede en het milieu. Het maakt jongeren zelfverzekerd over hoe ze op een juiste manier actie kunnen ondernemen. Onze lokale partner geeft bijvoorbeeld workshops waarbij mensen leren hoe ze een beweging moeten creëren: van het gebruik van media tot het formuleren van campagnevragen.

3. Ga snel over tot actie

Zorg dat jongeren naast leren en reflecteren ook direct in actie kunnen komen. Dit stimuleert en geeft wilskracht.

4. Gebruik hoopvolle verhalen als voorbeeld

Succesverhalen van anderen zijn inspirerend. Voor Tear is de inzet voor duurzaamheid bijvoorbeeld onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen armoede en onrecht. De verhalen die we vanuit onze projecten over duurzaamheid horen geven ons motivatie. Jesse uit het Nigeraanse Yola zei bijvoorbeeld over zijn inzet voor duurzaamheid: ‘Wat is mijn erfenis na mijn dood? Ik heb nu het gevoel dat ik iets goeds doe vanuit mijn hart.’

5. Moedig de creativiteit van jongeren aan

Houd niet vast aan hoe dingen altijd zijn gedaan, maar steun jonge leiders om anders te denken en te doen. Besef goed dat veel jeugdactivisten vrijwillig doen wat ze doen en dat jongeren een andere visie kunnen hebben dan een oudere generatie.

6. Creëer ruimte om samen te komen

Zorg voor een veilige plek waar jonge activisten zich kunnen ontwikkelen. Stel een ruimte in je kerk of buurtgebouw beschikbaar waar jongeren kunnen samen komen, zodat ze elkaar kunnen stimuleren en samen verschil kunnen maken.

7. Zorg voor goede mentors

Veel jongeren voelen zich onbegrepen door kerken. Zorg voor ervaren christelijke mentors die met jongeren kunnen optrekken en hen kunnen aanmoedigen. Oscar uit het Nigeriaanse Jos vertelt: ‘De kerk is over het algemeen niet geïnteresseerd in het ondersteunen van jonge christelijke activisten. Dat komt omdat er een groot verschil is tussen wat de kerk als geestelijk beschouwt en wat de kerk als sociaal beschouwt.’ Neem jongeren dus serieus en maak dat ook duidelijk aan hen.

Jongeren die de wereld willen veranderen zullen hoe dan ook in actie komen, met of zonder de steun van de kerk en christelijke organisaties. We ondersteunen hen daar graag in, want samenwerken maakt ons allemaal sterker!

Tekst: Naomi Foxwood/Tearfund. Vertaling: Hannah Zandbergen.

Kom samen in actie

Wil je meer weten over hoe je jongeren kunt aanzetten tot verandering of ben je op zoek naar verdiepende verhalen en bijbelstudies? Die vind je hier. Wil jij samen met jouw jeugdgroep in de praktijk verschil maken? Organiseer een Nacht Zonder Dak en haal geld op voor jongeren die in armoede en onrecht leven. 

Samuel Lee: ‘Ik voel me geen migrant, toch noem ik mijzelf migrantenpastor’

Verhaal | 04-06-2020 | Tear
In gesprek met Theoloog des Vaderlands Samuel Lee. 'Plaats mensen niet in je eigen hokje, probeer het hokje van de ander te begrijpen door een gesprek te voeren.'

Zij gaan naar bed met een knorrende maag

Verhaal | 02-06-2020 | Annemarie van den Berg
De situatie is door corona echt nijpend in de sloppenwijk waar de kerk staat.

Nacht Zonder Dak: Zo sliepen deze toppers buiten!

Verhaal | 31-05-2020 | Petra Meijerhof
Meer dan 500 tieners, gezinnen en jongeren sliepen afgelopen nacht buiten. Zij deden mee aan de Nationale Nacht Zonder Dak: de Lockdown Edition. En zo zag dat eruit:

Terugkijken: Nacht Zonder Dak livestream!

Persbericht | 30-05-2020 | Tear
Bekijk de livestream van de Nationale Nacht Zonder Dak vanaf 20 uur!

50 Landen die geraakt zijn door het coronavirus zingen samen Amazing Grace

Verhaal | 30-05-2020 | Tear
50 landen die geraakt zijn door het coronavirus, verenigen zich in één nummer, met één stem en één boodschap.

Hoe kun je met je handen vol toch een gemeente zijn?

Verhaal | 29-05-2020 | Tear
Hoe kan je als kerk tot zegen kan zijn voor je omgeving als je je handen vol hebt aan je gezin en werk in deze coronatijd?