Als we echt iets willen doen, dan raakt dat ons eigen leven

Blog | 30-06-2017Tear

Op reis met Tear in Cambodja zie ik prachtige dingen. Het geld dat in Nederland wordt ingezameld krijgt een goede bestemming. Mensen worden getraind in het fokken van kippen, er zijn spaargroepen, kinderen krijgen bijles. Mensen kunnen opstaan uit diepe armoede.

Dat doet veel met iemand. Als je ze in de ogen kijkt zie je trots en eigenwaarde, hoop en zelfvertrouwen. Er is een nieuwe weerbaarheid. De vrouwen van de spaargroep ondernemen ook actie tegen huiselijk geweld in het dorp. Samen staan ze sterk.

De laatste jaren gaat het steeds beter met Cambodja. Toch zijn er juist hier dingen die me zorgen baren. De economische groei drijft jonge mensen naar de steden of het buitenland om geld te verdienen. Hun kinderen blijven achter bij opa en oma. Ze zien hun ouders maximaal twee keer per jaar en groeien dus op zonder de veiligheid van een gezin.

Alleen geld sturen naar het buitenland lost armoede niet op

Arbeid is goedkoop hier. Mensen willen graag werken om het iets beter te hebben. Het zijn deze kinderen die de prijs betalen voor onze goedkope vis en goedkope kleding. De ouders zijn kwetsbaar, lang niet iedereen krijgt daadwerkelijk een salaris. Mensenhandel hoort bij economische groei. Net als voedseldumping, waardoor extra opbrengst van je eigen akker niets oplevert.

Ook zie ik de gevolgen van klimaatverandering. De regen komt later, mensen missen de kennis om daarop te reageren en daardoor lopen opbrengsten terug.

Durven kiezen voor gerechtigheid

Alleen geld sturen naar het buitenland lost armoede niet op. Als we echt iets willen doen voor deze mensen dan raakt dat ons eigen leven. Dan moeten we het lef hebben om onszelf en elkaar aan te spreken op onze levensstijl. Dan moeten we durven kiezen voor gerechtigheid.

Ik voel me verbonden met Tear omdat Tear een organisatie is met die lef. Die ons ook in Nederland op een genadige en humoristische manier aanspreekt. In Cambodja heb ik gezien hoe hard dat nodig is.

Tekst: Gerbram Heek
Predikant Veenhartkerk & Lid Raad van Toezicht Tear

Meer over het project

Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja

Cambodja (Azië)
Kerk en gemeenschap worden toegerust om hun problemen aan te pakken. Zo verbeteren ze hun inkomen, hebben meer te eten en worden gezonder.