Annemarthe liep mee met de klimaatmars

Blog | 08-03-2019Micha Nederland

Laarzen aan, oude broek aan en met m’n handen in de aarde. Zo breng ik momenteel het liefst mijn weekenden door, in onze volkstuin. Even niet met mijn hoofd bezig met allerlei soorten wereldproblematiek en vormen van onrecht. Maar handen uit de mouwen en mij in het klein verwonderen over hoe alles weer begint te groeien, en hoe slim en groots God dit alles eigenlijk heeft bedacht en hoe fantastisch mooi en heel straks het Koninkrijk zal zijn. 

Samen laten we zien dat ook wij de schepping als onze verantwoordelijkheid zien.

Tot die tijd doe ik mijn best om van dat Koninkrijk al glimpen te laten zien. Voor mij was vanmiddag meelopen met de klimaatmars zo’n glimp. Om ook aan anderen te laten zien en horen dat de manier waarop we nu leven en omgaan met de aarde niet is zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Dat we beter zorg kunnen dragen voor Zijn schepping dan dat we nu doen. Ik vind het gaaf dat ik niet de enige ben, maar dat heel veel christenen en kerken meeliepen. Samen laten we zien dat ook wij de schepping als onze verantwoordelijkheid zien. Dat we die verantwoordelijkheid nemen en goed voor de aarde willen zorgen. 

Ik denk weer even terug aan hoe ik mij voel als ik in onze tuin aan het werk ben. De verwondering over Zijn schepping. Die verwondering voelde ik vanmiddag ook. Vol hoop dat Gods Schepping in de toekomst weer volmaakt zal zijn en dat Hij mij tot die tijd wil gebruiken om al glimpen van deze toekomst te laten zien en vanuit Zijn liefde zorg dragen voor de schepping. 

- Annemarthe Westerbeek
Coördinator Micha Nederland

Vanuit de GroeneKerkenactie van Tear en Kerk in Actie liepen meer dan zeventig Groene Kerken mee met de klimaatmars. Als start van de klimaatmars was er een korte bijeenkomst in de Dominicuskerk, als afsluiting was er een dienst in de Noorderkerk. De diensten waren een samenwerking van de GroeneKerkenactie, A Rocha Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, Micha Nederland en MissieNederland.