Antwoorden op zes kritische vragen over hulp in Haïti

Blog | 13-10-2016Peter Kamphof

Peter Kamphof

Na de orkaan Matthew zien we veel medeleven voor Haïti. Onze posts worden gedeeld, mensen bidden en we ontvangen gulle giften (waarvoor onze dank). Daarnaast werden er over de noodhulp in Haïti ook de nodige kritische vragen gesteld. Hieronder vind je de antwoorden op zes goede vragen over onze hulpactie, beantwoord door collega Peter Kamphof, die de hulp van Tear coördineert. 

Heb je zelf nog een vraag aan Peter?
Stel ‘m op onze facebook-pagina.

Wat is de situatie in Haïti en welke hulp verleent Tear? Lees het in de uitgebreide Q&A. 

1. Met deze nieuwe natuurramp in Haïti komen de herinneringen terug aan de hulp na de aardbeving in 2010. Waar is het geld van die actie terechtgekomen?

In 2010 werkten wij samen met SHO en ontvingen we 1.6 miljoen euro om hulp te verlenen. Al het ontvangen geld is in de loop van 2010 tot 2013 besteed aan hulp voor de slachtoffers en wederopbouw van Haïti.

Met het geld zijn onder meer 130 nieuwe huizen gebouwd, 120 huizen gerepareerd. Ook zijn er 12 waterbronnen gegraven en 35.000 mensen getraind in een betere voorbereiding op toekomstige rampen.

94% van het ontvangen geld is bij de mensen in Haïti terechtgekomen. 6% is besteed aan organisatievormen om de hulp mogelijk te maken.

Een overzicht van alle resultaten is te vinden in deze eindrapportage.

 

2. Is het niet de rol van de regering van Haïti om de mensen daar te helpen?

Tear kiest er bewust voor om via lokale organisaties te werken

Het is van groot belang dat de regering van Haïti het voortouw neemt in de bijdrage aan de noodhulp na deze ramp. Toch heeft de regering in Haïti zelf niet de capaciteit om alle noodhulp te geven. Ze heeft daarom ook een verzoek om internationale hulp gedaan.

Tear kiest er bewust voor om via lokale organisaties in ons netwerk te werken en niet via de overheid. Op deze manier kunnen we écht de meest kwetsbaren bereiken die de hulp het hardst nodig hebben. 

 

3. Gaat de hulp van Tear alleen naar christenen of naar iedereen?

De hulp van Tear gaat naar de plekken en mensen die de hulp het meest nodig hebben, ongeacht welke overtuiging mensen hebben. Dat komt voort uit onze missie. Daarom hebben we ons toegewijd aan kwaliteitsstandaarden als de Red Cross Code of Conduct en de Integral Quality Standards. Hierin is onder meer geborgd dat hulp alleen bij de allerarmsten terecht mag komen.

 

4. Hoe verloopt de samenwerking met andere hulporganisaties? Hoe zorgen jullie ervoor dat organisaties elkaar niet voor de voeten lopen?

Coördinatie en afstemming is belangrijk bij het bieden van noodhulp

Coördinatie en afstemming is een belangrijk onderdeel bij het bieden van noodhulp. Naar aanleiding van de evaluatie van eerdere noodhulpacties hebben hulporganisaties een zogenaamd clustersysteem opgezet om te voorkomen dat de hulpverleners langs elkaar heen werken of elkaar voor de voeten lopen. Per sector (bijvoorbeeld water en sanitaire voorzieningen) is er een cluster van organisaties in het land, die met elkaar afstemmen en de hulp onderling coördineren.

Als Tear stemmen we binnen Nederland ons werk af met Woord en Daad. In Haïti werken we samen binnen de Integral Alliance, een internationaal netwerk van christelijke organisaties voor hulp en ontwikkeling.ontwikkelingsorganisaties. Ook wordt er in Haïti samengewerkt en afgestemd met VN-organisaties en andere non-gouvermentele organisaties binnen het clustersysteem. 

 

5. Hoeveel zin heeft deze hulp? Misschien is er volgend jaar wel weer een storm of een aardbeving.

We helpen mensen op te staan uit armoede en onrecht. Dat is een duurzame manier van helpen en de kern van ons werk.

We werken eraan dat mensen in Haïti meer in staat zijn om zelf te reageren op rampen

We zien veel lokale gemeenschappen sterker worden in de landen waar we werken. Ook in Haïti is hier de afgelopen jaren aan gewerkt. Zo hebben 35.000 mensen met steun van Tear training gekregenin een betere voorbereiding op rampen.

Ook nu werken we als Tear zoveel mogelijk via lokale organisaties. Zo bouwen we aan een sterk maatschappelijk middenveld, zodat het land steeds meer in staat is om zelf te reageren op rampen.

 

6. Kan ik met een gerust hart geld doneren? 

Ja. We willen helder zijn over wat het resultaat is en wat er met je gift gebeurt.  Daarom brengen we je, zoals bij elke noodhulpactie, regelmatig op de hoogte van de voortgang van het werk. Regelmatig verschijnen er tussenrapportages via onze website en andere communicatiemiddelen.

 

Peter was gisteren ook te gast bij Family 7 om te vertellen over de noodsituatie in Haïti en de hulp die we geven. Bekijk de uitzending
Heb je zelf nog een vraag aan Peter? Stel ‘m op onze facebook-pagina.

Help Haïti nu

Net als na de ramp in 2010 willen we samen met onze partners in Haïti hulp verlenen aan de slachtoffers van deze nieuwe natuurramp. Help je mee?