Bijbelse ontdekkingen

Blog | 22-10-2019Micha Nederland

Annemarthe Westerbeek is Micha Nederland Coördinator en beschrijft in onderstaand blog hoe het thema van Micha Zondag haar kijk op dieren veranderde.

Hoor je weleens iemand in de kerk preken over dieren? Of spreek je hier zelf weleens over? Ik tot voor kort niet. We praten en zingen wel veel over de schepping, over hoe prachtig God dit heeft gemaakt en hoe mens, dier en alles hier onderdeel van is, maar specifiek aandacht voor de dieren is er niet. Toen de werkgroep van Micha Zondag vorig jaar op de proppen kwam met het thema dieren, moest ik wel even slikken. Dieren, wat moeten we daar nu mee? Maar al lezende en pratende over het onderwerp kwam ik tot een aantal mooie ontdekkingen.

Ik had nog nooit zo concreet stil gestaan bij de belofte die God doet in dit verhaal.

Dikke glimlach

Allereerst viel het mij opnieuw op hoe trots God eigenlijk is op alles wat Hij heeft gemaakt, ook op de dieren. In het scheppingsverhaal in Genesis lezen we meerdere keren dat God zag dat het goed was. Ik zie Hem dan als het ware met een dikke glimlach op Zijn gezicht kijken naar alles wat Hij schiep. Trots op hoe prachtig de schepping is. Ook ontdekte ik dat dieren vaker in de Bijbel voorkomen dan ik dacht. Zo kennen we allemaal het verhaal van Noach. Ik heb thuis denk ik wel zes kinderboekjes over dit verhaal op de plank staan, maar ik had nog nooit zo concreet stil gestaan bij de belofte die God doet in dit verhaal. Wanneer Noach, zijn gezin en de dieren uit de ark komen, belooft Hij dat Hij de aarde nooit meer vol water zal laten lopen en daarmee alles wat er op leeft (!) weg vaagt. Zijn belofte is dus ook voor de dieren!

Eigenwaarde

Maar wat moet ik nou met deze belofte? Toen ik me realiseerde dat Zijn belofte ook voor de dieren is, ging ik gemakkelijker met andere ogen naar dieren te kijken. Het zijn schepselen van God en ook zij hebben eigenwaarde. Dat betekent dat ik respectvol met dieren omga en dat ik ze de plek in de schepping gun die ze hebben gekregen. Ik ga je nu niet vertellen dat je vegetariër moet worden, dat
laat ik wel over aan anderen ;). Maar ik zou je wel uit willen dagen om jouw blik naar dieren eens te onderzoeken! Ik hoop dat het ook jou mooie ontdekkingen oplevert.

Alles wordt nieuw

In de Bijbel staan heel wat inspirerende teksten over mens en dier. Een paar verzen die je zou kunnen lezen zijn: Genesis 1, Genesis 9: 9,10, Jona 4 (ja echt, zie vers 11!) en tot slot Kolossenzen 1:15-20. De verzen uit Kolossenzen vind ik één van de mooiste en meest betekenisvolle teksten uit de Bijbel. In God komt alles samen, heel de schepping, mens, dier en natuur. En Jezus is hét sluitende puzzelstuk waardoor alles weer nieuw wordt. Door Hem wordt heel de schepping verzoend, ook de dieren!  

Micha Zondag

Eén keer in het jaar wordt er specifiek aandacht besteedt aan de Micha Zondag en afgelopen zondag was het weer tijd voor deze jaarlijkse Micha Zondag. Wereldwijd stonden kerken stil bij gerechtigheid en alleen al in Nederland deden zo’n 1000 kerken mee die zich bezinnen op het thema: ‘De regenboog’: Hoop voor mens én dier! Zelf een Micha Zondag organiseren? Een kerkenpakket en aanvullende werkvormen zijn te vinden op www.michazondag.nl.

Tekst: Annemarthe Westerbeek, Coördinator Micha Nederland. Illustratie: Linda Verholt.

Lied Micha Zondag - Tranen voor de schepping

Uw cookieinstellingen staan het niet toe deze inhoud te tonen. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen.

Lied Micha Zondag - Tranen van de schepping

De muzikanten van de band Reisgenoten schreven een mooi lied over de gebrokenheid van de schepping en onze rol hierin – een aanrader om te zingen of te luisteren.