Celia Kaala vertegenwoordigt kinderen die noodgedwongen op straat moeten leven

Verhaal | 30-01-2018Tearfund Engeland

Overal in de wereld kun je met geld veel bereiken, maar wat gebeurt er met kinderen die dat geld niet hebben en noodgedwongen op straat terechtkomen? De Oegandese advocaat en Inspired Individual Celia Kaala vertelt hoe zij hen een stem geeft.

“Er werden in ons land drie ministers gearresteerd omdat ze hadden gestolen uit het fonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria”, vertelt Celia Kaala. “Ze kregen de beste advocaten van de wereld. Maar hoe zit het met een kind dat gepakt wordt voor het stelen van een brood om te overleven? Waarom wordt hij of zij niet vertegenwoordigd?”

Kaala is een ervaren advocaat uit Kampala, Oeganda. Het onrecht van bovenstaande gebeurtenis raakte haar. Het resulteerde erin dat ze Justice for Children (JFC) oprichtte, waarmee ze opkomt voor mensen die nooit in staat zullen zijn haar terug te betalen. De organisatie verleent rechtsbijstand en hulp aan de meest kwetsbare kinderen van Oeganda, die vaak noodgedwongen op straat moeten leven. Kaala gebruikt haar kennis en ervaring om deze kinderen vrijwillig te helpen. Ze leeft van het geld dat ze verdient uit haar gewone werk als advocaat.

Wat zal het opleveren?

De Oegandese staat heeft er moeite mee om passende juridische hulp te bieden aan kinderen die wat voor problemen dan ook hebben te bieden.  Tegelijkertijd is er in de private sector geen interesse in het vertegenwoordigen van deze kinderen omdat particuliere advocaten geen geld aan hen kunnen verdienen.

Met 10.000 straatkinderen en bijna 40 procent van de bevolking die onder de armoedegrens leeft, zijn er veel kwetsbare kinderen door heel Oeganda. Kaala herinnert zich wat ze zag nadat ze terugkwam uit Engeland waar ze kinderrechten studeerde.

“Het conflict met het Lords Resistance Army (LRA) was op zijn hoogtepunt en deze kinderen liepen kilometers op straat met niet meer dan een zwarte plastic zak om op te slapen. Ik voelde compassie voor deze kinderen, want ze zijn onschuldig. Het zijn de omstandigheden waardoor de kinderen op deze manier moeten leven.”

Kaala realiseerde zich dat al deze kinderen iemand nodig hadden die voor ze opkomt, ook de kinderen die op het verkeerde pad zijn geraakt.

Vertrouwen van de kinderen winnen

Haar team werkt voornamelijk in situaties van voorarrest. Ze geven advies, hulp en emotionele steun. Daarnaast geven ze rechtshulp aan kinderen en jongeren. Het team heeft inmiddels honderden jonge mensen ontmoet, meestal in ongure gevangenissen in Kampala. Het is niet altijd makkelijk om het vertrouwen van de kinderen te winnen, maar Kaala weet inmiddels hoe ze dit zo goed mogelijk kan doen.

Als de president van Amerika Oeganda vandaag zou bezoeken, zou je geen enkel kind op straat zien. Ze zouden allemaal uit het zicht in een kindergevangenis gezet worden.

“Er is een manier waarop ik hen vragen stel. Dan vraag ik: “Lieverd, waarvan hebben ze je beschuldigd? Ik heb het zo met je te doen.’ Meestal is het ijs dan wel gebroken en durven ze alles te vertellen. Op die manier krijg ik de informatie waarmee ik mij kan voorbereiden op de rechtszaak.”

Als Kaala met de kinderen praat, ontdekt ze de redenen waarom kinderen steeds weer in de problemen komen. “Het kan het gebrek aan eten zijn waardoor ze moeten stelen”, legt Celia uit. “Maar het kunnen ook familieomstandigheden zijn, dat ze geen ouders meer hebben. Of ze worden door volwassenen verleid om de misdaden te plegen.”

Een andere manier om kinderen gerust te stellen en hun verhaal te laten vertellen, is door kaartspellen of een bordspel met ze te spelen terwijl ze vertellen. “Als ze zich rustig en veilig voelen, zullen ze meer vertellen. Een van hen zei ooit tegen me: ‘die telefoons die jullie daar hadden laten liggen zouden vroeger al lang verdwenen zijn. Ik zou ze gestolen hebben. Maar ik ben veranderd. Zelfs als je tien mobieltjes zou laten liggen, kan ik ze niet meer stelen.’

Gedragsverandering

Naast het vertegenwoordigen van kinderen, werkt JFC samen met scholen, de politie, gevangenissen en kerken om de mensen die op deze belangrijke plekken werken toe te rusten in het erkennen en promoten van kinderrechten en in het herkennen en opstaan tegen kindermisbruik.

Het kan het gebrek aan eten zijn waardoor ze moeten stelen. Of familieomstandigheden.

Een ander belangrijk gebied waarop JFC werkt, is dat ze pleiten voor herstel van het Oegandese rechtsysteem dat grondig en blijvend veranderd zou moeten worden. Kaala werkt nauw samen met het Oegandese ministerie voor gelijke behandeling. “Het gaat echter niet zo zeer om de verandering van wetten, maar om een gedragsverandering”, legt Kaala uit. “Voor veel mensen zijn deze kinderen een probleem dat ze liever verstoppen dan oplossen.”

“Niemand staat ’s ochtends op om als eerste te denken aan deze derderangsburgers in de gevangenissen. Ze zijn ze liever kwijt dan rijk. Als de president van Amerika Oeganda vandaag zou bezoeken, zou je geen enkel kind straat zien. Ze zouden allemaal uit het zicht in een kindergevangenis zitten.”

Kinderen die weer kind kunnen zijn

Kaala’s droom is dat JFC op een dag een goed alternatief kan kunnen bieden voor de mistroostige gevangenissen waarin de kinderen nu zitten.

“Mijn droom is dat we een opvang kunnen bouwen die we dan The Children’s Centre noemen. Ik hoop dat dat een plaats wordt waar kinderen samen kunnen praten en waar ze van elkaar kunnen leren. Een plaats waar boeken zijn om te lezen, waar we mensen en kinderen kunnen leren hoe we geweld kunnen verminderen en waar kinderen een beroepsopleiding kunnen volgen. Maar ook een plaats waar kinderen kind kunnen zijn. Dat is mijn droom en met Gods hulp hoop ik dat het ooit realiteit wordt.”

Vertaling: Jolanda Wolff-Jobse

Bidden

  • Bid dat Justice For Children kan groeien zodat ze kunnen opkomen voor nog meer kwetsbare kinderen.
  • Bid dat Celia’s kindercentrum er mag komen als alternatief voor de kindergevangenissen.
  • Bid dat de wetgeving verbetert en dat in de hele maatschappij de houding tegenover deze kwetsbare kinderen verandert. 

Inspired Individuals

Celia Kaana is een Inspired Individual: een sociale ondernemer met een sterke visie, die in staat is om samen met kerken mensenlevens te veranderen. 

Onze droom is om 500 van deze sociale ondernemers te ondersteunen in het vergroten van hun impact. Zij zullen tot 2020 zeker 8 miljoen mensen inspireren en 15.000 kerken mobiliseren. Zij zijn de pioniers die werken aan een wereld zonder armoede en onrecht.

Help je ons om deze droom te verwezenlijken? Lees meer over Inspired Individuals en ondersteun hen in hun werk.

Trinity en zijn organisatie 92 Hands

Trinity helpt jongeren uit een sloppenwijk aan werkgelegenheid

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met zijn onderneming rust Inspired Individual Trinity Heavenz jongeren in de sloppenwijk toe. ‘Ik wil dat ze veranderaars worden in hun eigen gemeenschap en buurt.’

Ulan strijdt tegen jeugdwerkloosheid in Nigeria

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met de organisatie waarbij Ulan vrijwilliger is, organiseert ze conferenties om jongeren bewust te maken van hun probleemoplossend vermogen, en hen te leren hoe ze werkgelegenheid...

Trinity uit Oeganda: ‘Mensen zullen eerder sterven aan honger dan corona’

Verhaal | 16-05-2020 | Tear
Sociaal ondernemer Trinity Heavens, die zelf opgroeide tussen de krotten, vreest dat mensen door de lockdown eerder sterven aan honger dan aan Corona.

India in lockdown: Samir en Indira bieden hulp aan de meest kwetsbaren

Verhaal | 08-05-2020 | Maartje de Groot
Inspired Individuals Samir en Indira zetten zich in India in voor de meest kwetsbaren, ook tijdens de lockdown. Lees hier hoe...
Inspired Individual Binsa - Tear

‘Mensenhandel wordt niet alleen door grote NGO’s opgelost’

Verhaal | 18-02-2020 | Hannah Westra
Binsa zet zich in voor kwetsbare vrouwen en meisjes om mensenhandel te voorkomen.

3 sociale ondernemers strijden tegen vervuiling en klimaatverandering in Nepal

Verhaal | 03-02-2020 | Nadine Stam
Inspired Individuals David, Yuhanna en Sajan zetten zich in om van Nepal een schoon en duurzaam land te maken. Lees hun verhalen.