De kerk in Zimbabwe houdt zich niet langer stil

Verhaal | 03-07-2019Tear

Bisschop Ancelimo Magaya zat al meerdere keren in de gevangenis vanwege zijn streven naar gerechtigheid in Zimbabwe. Maar naarmate het onrecht in zijn land toeneemt, groeit zijn passie voor vrede juist. Van 6-8 november 2019 komt hij naar Nederland. Hij zal spreken over zijn droom. En over de rol van de kerk bij het nastreven van gerechtigheid en vrede in de samenleving.

God bouwt aan een beweging die historische veranderingen tot stand zal brengen.

Zimbabwe is een land met veel corruptie, politiek wanbeleid en een slechte economische situatie. Lange tijd hield de kerk van Zimbabwe zich grotendeels stil. Bisschop Ancelimo wil dit veranderen. Zijn visie is dat kerken zich gaan inzetten voor de transformatie van hun land. Een land waarin mensen in vrede kunnen leven, in een situatie van politieke en economische stabiliteit.

De kerk in Zimbabwe staat sterk

Ongeveer 80% van de Zimbabwanen zijn christenen die ook actief naar de kerk gaan. Daardoor heeft de kerk een strategische positie om burgers te mobiliseren, zich uit te spreken en betrokken te zijn bij zaken als gerechtigheid, vrede en goed bestuur. 'Ik ben ervan overtuigd dat God een beweging aan het opbouwen is van mannen en vrouwen, die klaar staan ​​om hun plek in te nemen met God', zegt de bisschop. 'Ja, mannen en vrouwen die met God willen samenwerken om ​​historische veranderingen tot stand te brengen.'

Het is Gods stem die mij aanmoedigt, inspireert en scherp houdt.

Samen met de kerken  organiseerde hij al vreedzame protesten om mensenrechtenschendingen te veroordelen.  Ook lanceerde  hij  een christelijke stemcampagne ter voorbereiding op de  nationale  verkiezingen. Hij riep hierin politici op verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag, en kerken om zich uit te spreken voor vreedzame en transparante verkiezingen. 

Helpen om op te staan tegen onrecht

Nu is bisschop Ancelimo  een organisatie gestart die de kerk toerust om op te staan voor gerechtigheid. ‘De kerk kan politici aanspreken op hun verkiezingbeloftes. Of  het contact aangaan met voormalige geweldsplegers die berouw tonen, zodat ze ambassadeurs van vrede kunnen worden’, geeft de bisschop als voorbeeld. ‘En de kerk kan christenen van alle denominaties mobiliseren om een beweging te vormen die met gebed en profetie de geboorte van een nieuw Zimbabwe ondersteunt.’ 

Niet zonder risico

Het werk van bisschop  Ancelimo  is belangrijk voor de  gehele  burgerrechtenbeweging in Zimbabwe. Het moedigt  mensen aan die zich uitspreken tegen onrecht  in hun land. Dat dit niet zonder risico is, blijkt uit het feit dat de bisschop al meerdere keren in de gevangenis heeft gezeten. Maar dat weerhoudt hem er niet van om zich te blijven uitspreken voor mensen in Zimbabwe wiens stem niet gehoord wordt. Ook laat hij zich niet tegenhouden door zijn visuele beperking – hij is blind. 

Motivatie

De bisschop is duidelijk over wat hem gemotiveerd en toegewijd houdt aan zijn missie. 'Bijna alles wat ik doe met betrekking tot het bouwen aan gerechtigheid, doe ik vanuit een diep besef van Gods stem die tot mij spreekt tijdens mijn momenten in gebed. In de ochtend, wanneer ik Gods aanwezigheid zoek, houd ik een dagboek bij waarin ik opschrijf wat God tegen me zegt. Op momenten waarin ik me zwak voel word ik hierdoor  scherp gehouden, geïnspireerd en aangemoedigd.'

Tear ondersteunt bisschop Ancelimo Magaya met het Inspired Individuals-programma.

Wil je bisschop Ancelimo in je kerk uitnodigen? 

Trinity en zijn organisatie 92 Hands

Trinity helpt jongeren uit een sloppenwijk aan werkgelegenheid

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met zijn onderneming rust Inspired Individual Trinity Heavenz jongeren in de sloppenwijk toe. ‘Ik wil dat ze veranderaars worden in hun eigen gemeenschap en buurt.’

Ulan strijdt tegen jeugdwerkloosheid in Nigeria

Verhaal | 13-08-2020 | Tear
Met de organisatie waarbij Ulan vrijwilliger is, organiseert ze conferenties om jongeren bewust te maken van hun probleemoplossend vermogen, en hen te leren hoe ze werkgelegenheid...

Trinity uit Oeganda: ‘Mensen zullen eerder sterven aan honger dan corona’

Verhaal | 16-05-2020 | Tear
Sociaal ondernemer Trinity Heavens, die zelf opgroeide tussen de krotten, vreest dat mensen door de lockdown eerder sterven aan honger dan aan Corona.

India in lockdown: Samir en Indira bieden hulp aan de meest kwetsbaren

Verhaal | 08-05-2020 | Maartje de Groot
Inspired Individuals Samir en Indira zetten zich in India in voor de meest kwetsbaren, ook tijdens de lockdown. Lees hier hoe...
Inspired Individual Binsa - Tear

‘Mensenhandel wordt niet alleen door grote NGO’s opgelost’

Verhaal | 18-02-2020 | Hannah Westra
Binsa zet zich in voor kwetsbare vrouwen en meisjes om mensenhandel te voorkomen.

3 sociale ondernemers strijden tegen vervuiling en klimaatverandering in Nepal

Verhaal | 03-02-2020 | Nadine Stam
Inspired Individuals David, Yuhanna en Sajan zetten zich in om van Nepal een schoon en duurzaam land te maken. Lees hun verhalen.