De ontdekkingen van Moses en Nancy

Verhaal | 01-02-2016Odirah Kemerwa

Moses en Nancy komen uit arme gezinnen. Daardoor zijn ze hun leven met erg weinig begonnen. Toen ze eenmaal getrouwd waren, moesten ze vechten om het hoofd boven water te houden. Zij konden zich geen goed huis veroorloven en moesten daarom leven in een huis afgedekt met gedroogd gras, dat door de mieren opgevreten werd. Ieder jaar moesten ze daarom het huis renoveren.

Een tijdje geleden deed Nancy mee aan een training van Tear-partner PAG, waar mensen leren om hun leven te verbeteren met behulp van middelen en mogelijkheden die ze al bezitten. Maar ze wist niet goed wat ze moest doen met haar nieuw geleerde vaardigheden.

Moses bij zijn huis in aanbouw

Een poosje later werd Moses ook uitgenodigd voor deze training. Tijdens de bijbelstudie bestudeerde hij de verhalen van de spijziging van de vijfduizend (Matt. 14:13-21) en Eliza en de olie van de weduwe (2 Kon. 4:1-7). Door deze studie begon Moses te ontdekken wat hij al bezat. Hij ging naar huis en praatte met zijn vrouw. Toen beseften ze wat de waarde was van de naaivaardigheden van Nancy. Samen bedachten ze een plan om deze te gaan gebruiken. Ook realiseerden ze zich dat ze goed gebruik konden maken van de grond die in hun dorp te huur was.

Nancy achter haar naaimachine, terwijl een van de kinderen toekijkt

Dak op het huis

Ze begonnen met hun bedrijfje: Nancy maakte kleren en Moses bracht ze naar de plaatselijke markt om ze daar te verkopen. Door dit simpele initiatief konden ze genoeg geld bij elkaar brengen om de grond te huren. Nu kon Moses zijn landbouwvaardigheden gebruiken, die hij van jongs af aan geleerd had. De gewassen die hij verbouwde, kon hij vervolgens op de markt verkopen. Met een geregeld inkomen kon het gezin beginnen met de bouw van een permanent huis dat niet door de mieren vernield kan worden. Ze verwachten dat binnenkort het dak op hun huis kan. Door de training van PAG hebben Moses en Nancy ontdekt dat er veel meer mogelijk is in hun leven dan ze dachten, en dat ze daarvoor niet afhankelijk zijn van hulp van buitenaf.

Er heeft ook een geestelijke verschuiving plaatsgevonden, doordat man en vrouw als team leerde samenwerken. Ze hebben geleerd om gebruik te maken van elkaars sterke punten om zo de situatie te kunnen veranderen.

Moses zegt: “Ik ben blij en dankbaar voor de dingen die ik geleerd heb. Ik dacht altijd dat ik erg arm was, maar nu realiseer ik me dat dit niet zo is. PAG heeft vrede en vreugde in ons gezin gebracht. Ook is onze liefde voor elkaar vernieuwd en zelfs ons gebedsleven is verbeterd. Prijs God!”

Bid alstublieft voor Moses en Nancy. Bid dat zij door zullen gaan met het ontdekken van hun mogelijkheden, om die in te zetten voor het dienen van hun gemeenschap.

Meer over het project

Kerk en gemeenschap in actie

Oeganda (Afrika)
Pentecostal Assemblies of God (PAG) traint kerken en gemeenschappen om positieve verandering te brengen in hun dorp.