De uitdagingen van vrouwen in Cajamarca

Blog | 03-10-2016

Miriam Moreno leidt het programma van Tear-partner Warmis in Cajamarca.

Voor vrouwen en moeders in de regio Cajamarca is het leven vol uitdagingen. Zij komen uit de armste gezinnen in Peru en velen van hen hebben weinig hoop dat het leven beter zal worden. De grootste veroorzaker van armoede is het gebrek aan scholing. Geschat wordt dat in de regio van Cajamarca minstens  50% van de vrouwen hun school niet afgemaakt hebben.

Omdat vrouwen niet kunnen lezen, kunnen ze hun kinderen niet helpen bij hun huiswerk. Zo blijven de problemen aanhouden.

Zonder vaardigheden om in je levensonderhoud te voorzien, blijf je afhankelijk van je man. Ook heeft het gebrek aan schoolopleiding van vrouwen invloed op de kinderen. Omdat vrouwen niet kunnen lezen, is het moeilijk voor hen om hun kinderen te helpen bij hun huiswerk. Zo blijven de problemen aanhouden.

Workshops

Een belangrijk deel van het werk dat Warmis doet is het helpen en ondersteunen van vrouwen in deze situatie. We doen dit door twee workshops.

De eerste heeft als doel om vrouwen de bijbelse principes van een gezond gezin te leren. Vrouwen worden uitgedaagd om hun houding tegenover zichzelf te veranderen. Er is aandacht voor het belang van gezondheidszorg en onderwijs. Ook praten we met hen over huiselijk geweld.

De tweede workshop traint vrouwen in handvaardigheid. Ze worden geholpen om nieuwe technieken te leren die ze kunnen gebruiken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bijvoorbeeld door het maken van kleren of andere producten, die ze op de markt kunnen verkopen.

De relationele aspecten van de workshops zijn net zo belangrijk als de educatieve kanten.

Vriendschappen

Door deze workshops leert deze vrouwen vaardigheden en ze doen kennis op. Ze krijgen kansen die ze als kind niet gehad hebben. Maar daarnaast is er ook ruimte voor ontmoeting en het opbouwen van vriendschappen. Deze relationele aspecten zijn net zo belangrijk als de educatieve kanten van de workshops.

In de toekomst willen we onze voorlichting uitbreiden met onderwerpen als zwangerschap en gezinsplanning. Ook willen we meer vakbekwaamheden overdragen en vrouwen leren en hoe ze een duurzaam bedrijf kunnen starten, waarbij ze gebruik maken van lokale middelen.

Bidden

  • Bid voor moeders op het Peruaanse platteland. Ze moeten hard werken om hun kinderen naar school te kunnen sturen. Bid dat God hen bemoedigt en hun inspanningen zegent.
  • Bid voor jonge en alleenstaande moeders, die worstelen met de uitdagingen die hun leven met zich meebrengt. Bid dat God hen zal zegenen en bemoedigen.
  • Bid voor alle vrouwen die deelnemen aan de workshops. Bid dat God hen zal helpen om anders naar zichzelf te kijken en thuis verandering te brengen.
  • Dank God voor de relaties die ontstaan en de steun die deze vrouwen elkaar geven. Bid dat deze netwerken sterk en effectief zullen zijn, vooral als het gaat om situaties van huiselijk geweld. 

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Meld je dan aan voor de gebedsbrief. Dan sturen we je zes keer per jaar actuele gebedsonderwerpen.

Meer over het project