De zwerftocht van Mama Wahiuti

Verhaal | 27-01-2017Tear

Mama Wahiuti Kwachi woont in het dorpje Dzangwala in Nigeria. Ze is al 86 en woont alleen.

Begin 2014 werd haar dorp aangevallen door Boko Haram. Vier mensen werden vermoord. Een paar moedige jonge mannen ontfermden zich over Mama Wahiuti en brachten haar naar een schuilplaats in de bergen, waar ze een maand lang bleef. De jongens gingen om beurten ’s nachts stiekem het dorp in om eten te halen voor de vluchtelingen in de heuvels. Zo kon ook Mama Wahiuti in leven blijven. De hoogbejaarde vrouw bivakkeerde onder de bomen, zonder enige beschutting, een traumatische ervaring die veel stress met zich meebracht.

Platgebrand

Twee weken later kwam Boko Haram terug en brandde het hele dorp plat, inclusief het huis van Mama Wahiuti. Zij besloot in te trekken bij haar zoon in Gombi, maar die was ziek en de stress van Mama Wahiuti werd er alleen maar erger van. Uiteindelijk ging ze terug naar haar dorp en bivakkeerde bij een oude vriendin in een geïmproviseerd onderkomen.

Maar ook dat werd geen succes. Na een paar maanden kwam het tot een breuk in de relatie, door de moeilijke omstandigheden waar de vrouwen in leefden. Mama Wahiuti vond onderdak in de kerk en vroeg om steun. Maar de gemeenschap had niets meer, dus de kerk ook niet.

Toch weer hoop

Toen ze zo ongeveer alle hoop verloren had, werd het dorp Dzangwala opgenomen in een hulpproject van Tear-partners CRUDAN en Tearfund Engeland. Mama Wahiuti kwam op de lijst van teruggekeerde vluchtelingen die in aanmerking kwamen voor ondersteuning. Sindsdien krijgt ze financiële ondersteuning, zodat ze kan overleven.

Mama Wahiuti koopt nu voedsel op de wekelijkse markt. Alles wat ze niet meteen kan verwerken in maaltijden, brengt ze tijdelijk bij een buurvrouw, om te voorkomen dat het gestolen wordt.

Wederopbouw van het dorp

Onze partners helpen het dorp bij de wederopbouw. Bijvoorbeeld door financiële steun, zodat mensen zaaizaad en landbouwgereedschap kunnen kopen of een bedrijfje kunnen opzetten. Ook zijn er landbouwtrainingen en businesstrainingen.  

Als de wederopbouw voltooid is, zullen de kerk en de gemeenschap weer in staat zijn zelf kwetsbare mensen als Mama Wahiuti te ondersteunen, zoals ze vroeger ook hebben gedaan.

Meer over het project

Ontheemde mensen in Nigeria

Noodhulp in Nigeria

Nigeria (Afrika)
In Nigeria lijden bijna 3 miljoen mensen aan voedseltekorten als gevolg van het geweld van Boko Haram.

Tears noodhulp in Nigeria wordt medegefinancierd met fondsen van de Nederlandse overheid, via de Dutch Relief Alliance Joint Response for Nigeria. De Dutch Relief Alliance is een samenwerkingsverband van Nederlandse noodhulporganisaties.