Dit is hoe een kerk eruitziet die werkelijk impact heeft

Blog | 23-06-2017Tear

Wie droomt er van een kerk die werkelijk impact heeft? Hoe ziet zo’n kerk eruit? Als predikant in Nederland is dat waar ik in mijn werk mee bezig ben.

Ik geloof in de kracht van de lokale kerk. Als een kerk Jezus in het centrum en haar missie helder voor ogen heeft kan er een enorme kracht vanuit gaan. Ik werk in een land waar krimpende kerken en christelijke gemeenten op zoek zijn naar hoe je je omgeving kunt bereiken. Kerken met een prachtig verleden, hoog opgeleide dominees en heel veel moeite om zichzelf naar buiten te keren.

Met Tear op reis naar Cambodja vind ik mezelf op zondagmorgen terug aan een keukentafel met vijftien mensen om me heen. We zingen, bidden, collecteren en bemoedigen elkaar met de Bijbel. Dit is de kerk in Cambodja: klein, geminacht door de boeddhistische cultuur met dominees die soms zelfs analfabeet zijn, maar wát een vitaliteit.

Kijkje in het hart van God

Minder dan 2 procent van de bevolking in Cambodja is christen. Maar de kerk groeit. Het verlangen is om in elk dorp een kerk te hebben. Een kerk die er is voor het dorp. De man naast de dominee blijkt het dorpshoofd te zijn. Hij is boeddhist, maar is speciaal gekomen om te vertellen wat deze kerk voor het dorp betekent.

We horen prachtige verhalen over wat de kerk samen met mensen uit het dorp losmaakt. Bijlessen voor kinderen, onderhoud van de wegen, nieuwe latrines, trainingen om kippen te houden. Na de dienst bekijken we krekelboerderijen die her en der in het dorp zijn opgezet. We ontmoeten de vrouwen van de spaargroep. Vijftig vrouwen die elkaar sterk maken. De twee vrouwen die de groep leiden zijn christen, de rest is boeddhist. De activiteiten zorgen ervoor dat het hele dorp anders naar de kerk gaat kijken. Hierdoor ontstaat groei.

Dit is hoe een kerk eruitziet die werkelijk impact heeft. Hier hoor je niet alleen het evangelie, hier kijk je in het hart van God. Tear investeert in de begeleider die deze kerk samen met het dorp traint, bemoedigt en advies geeft. De rest doen ze zelf en komt van boven. Ik bid dat de Geest die ik in deze kerk aan het werk zie ook in mijn eigen kerk aan het werk gaat en ik dank voor de momenten dat ik dat al mag zien.

Tekst: Gerbram Heek
(Predikant Veenhartkerk & Lid Raad van Toezicht Tear)

Foto: Folkert Rinkema

Meer over het project

Plattelandsontwikkeling via kerken in Cambodja

Cambodja (Azië)
Kerk en gemeenschap worden toegerust om hun problemen aan te pakken. Zo verbeteren ze hun inkomen, hebben meer te eten en worden gezonder.