'Door de overstromingen zijn veel huizen kapot of volledig ingestort'

Verhaal | 15-09-2017Tear

Douwe Dijkstra, landendirecteur van Tear in Nepal, is net terug van een veldbezoek aan het gebied in Nepal dat erg te lijden heeft gehad van de recente overstromingen. "Het is nu gek genoeg alweer stoffig en heet in het gebied en het water is weggezakt. Maar het zal wellicht nog jaren duren voordat deze mensen er weer bovenop zijn."

“Vooral de allerarmsten zijn getroffen door de overstromingen. In dit geval is dit de bevolkingsgroep van de dalits, de onaanraakbaren, die een lage status in het kastesysteem hebben. Ze hebben vaak geen land om zelf te bewerken, wonen op de laagste plaatsen die het snelst overstromen, en hebben eenvoudige huizen gemaakt van stokken en modder die snel desintegreren als ze in het water staan.

Vooral de allerarmsten zijn getroffen door de overstromingen

Afgelopen week heb ik zo’n dorp van dalits bezocht. De meeste huizen zijn kapot of volledig ingestort, en families verblijven nu onder tijdelijk opgezette structuren, zonder muren, met alleen een plastic zeiltje boven hun hoofd.

Hoewel het groen lijkt, en het water nu weggezakt is, zie je al dat het rijstgewas op veel plaatsen zwart aan het kleuren is, en langzaam wegrot. Ook zijn veel velden bedekt onder een dikke laag zand wat afgezet is door het water. Hierdoor zijn de velden op dit moment onbruikbaar voor rijstteelt."

Enorme klap

"Onze partners in dit gebied, met name United Mission to Nepal, zijn onmiddellijk na de overstromingen in actie gekomen om de getroffen bewoners te helpen. Het was hartverwarmend om de dankbaarheid van de mensen te zien in het dorp dat ik bezocht. In dit dorp waar ongeveer vijftig families wonen heeft onze partnerorganisatie een aantal dagen na de overstromingen een pakket met voedsel en andere items zoals plastic zeilen en muskietennetten uitgedeeld.

De bewoners van dit dorp hebben achttien dagen in een tijdelijke opvang gezeten, een school die wat hoger lag dan hun eigen dorp. Gedurende deze periode hebben ze geen werk kunnen verrichten. Bijna iedereen in het dorp is landarbeider, en daardoor afhankelijk van de dagelijkse inkomsten. Voor deze mensen, die al bij de armste laag van de bevolking hoorden, is het wegvallen van deze inkomsten in wat normaalgesproken een piekperiode is een enorme klap, die nog lang na zal dreunen."

Het plan is om mensen te helpen hun huizen weer op te bouwen

'Build back better'

"Naast de kortetermijnhulpverlening, zijn Tear en haar partners nu bezig met het ontwikkelen van plannen voor de wat langere termijn. Het plan is om mensen te helpen hun huizen weer op te bouwen via de ‘build back better’-methode, dus huizen die beter bestand zijn tegen overstromingen. Ook helpen we door middel van het verstrekken van zaden en gereedschap om de landbouw weer op gang te helpen.

In onze langetermijnprojecten werken we ook met gemeenschappen om ze weerbaarder te maken voor overstromingen en andere rampen, zoals aardbevingen. In een dorp in de buurt is vorig jaar bijvoorbeeld een ‘gabion wal’ aangelegd, een muur van stenen die landbouwgrond tegen erosie heeft beschermd. Ook hebben dorpelingen waarschuwingssystemen opgezet en plannen voor evacuatie tijdens overstromingen. Dit heeft zeker een aantal levens gered van ouderen en andere kwetsbare groepen die zich niet zelf kunnen redden."

De aandacht voor deze enorme ramp is alweer verslapt

Stoffig en heet

"Het is nu gek genoeg alweer stoffig en heet in het gebied en het water is weggezakt. Maar het zal wellicht nog jaren duren voordat deze mensen er weer bovenop zijn. Zoveel is verloren gegaan, in termen van inkomsten, zaden, voedselvoorraden, maar ook schoolboeken en andere materialen die vernietigd zijn toen de huizen instortten. Veel zal afhangen van hoe snel de economie weer op poten gezet wordt. Ook zijn er gezondheidsrisico’s nu de mensen in tijdelijke huisvesting wonen, met onvoldoende bescherming tegen het weer en muggen.

Terwijl er in de drie landen misschien wel veertig miljoen mensen getroffen zijn, is de aandacht voor deze enorme ramp alweer verslapt. Maar de noden voor wederopbouw zijn nog hoog, en Tear en partners blijven zich inzetten voor de getroffen bevolking."

Foto Douwe Dijkstra: Wendy van Amerongen

In de campagne voor Zuid-Azië werkt Tear samen met drie andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Red een Kind, Woord en Daad en ZOA). Dorcas, het vijfde lid van het cluster, heeft geen projecten in dit gebied.

Meer over het project

Noodhulp & wederopbouw overstromingen Azië

Nepal, India, Bangladesh (Azië)
Omvangrijke overstromingen in augustus en september 2017 hebben miljoenen mensen in India, Nepal en Bangladesh getroffen. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen. De gebruikelijke moessonregens waren heviger dan normaal en hebben grote stukken land onder water gezet. De overstromingen hebben geleid tot aardverschuivingen. Tear heeft, in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster, noodhulp geboden in Nepal, India en Bangladesh en is betrokken geweest bij de wederopbouw van de getroffen dorpen.