Droogte in Ethiopië zorgelijk

Nieuws | 19-11-2015Caspar Waalewijn

In Ethiopië is er dit jaar te weinig regen gevallen, waardoor er te weinig is geoogst, en ook vee sterft door gebrek aan voedsel en water. Tear overlegt met lokale partners hoe we het beste steun kunnen geven in gebieden waar we al met zelfhulpgroepen werken. Deze groepen helpen mensen met weinig mogelijkheden om meer inkomen te krijgen en elkaar te steunen. Ook overleggen we met andere organisaties in Nederland over hulpverlening. 

In de Hoorn van Afrika steunt Tear 5 organisaties om de weerbaarheid te versterken van mensen in de marge. We doen dit met name in gebieden die regelmatig getroffen worden door een crisis (droogte, soms overstromingen, conflicten). We zetten zelfhulpgroepen op waar mensen wekelijks bij elkaar komen. Ze sparen per week een klein bedrag. Dat kan 2 cent zijn of 25 cent of iets daartussenin. Mensen die geen verwachting hadden van hun eigen kunnen, geven elkaar in de groepen morele steun en motiveren elkaar om activiteiten te ontplooien. 

De groepen bestaan voor het grootste gedeelte uit vrouwen, maar soms zijn er ook mannengroepen en soms gemengde groepen. Door het wekelijkse sparen ontstaat er een gemeenschappelijke pot, waaruit de leden leningen kunnen krijgen. Daarmee kunnen ze een kleine economische activiteit starten, zoals een handeltje, het kopen van een jong dier voor vetmesten enz. Zo verbeteren ze hun inkomen.

Door de droogte zijn met name de randen van Ethiopië getroffen. Dat leidt ertoe dat mensen met vee deels wegtrekken naar andere gebieden op zoek naar voedsel en water. In sommige gebieden is er zo weinig te eten, dat het vee erg vermagerd is in sommige gebieden is er massale sterfte van het vee.

Achtergesteld

Een van de getroffen districten is Fantale, zo’n 150 km ten oosten van Addis Ababa, een gebied dat altijd al droog is. Hier wonen zo’n 105.000 mensen. Tear-partner Gilgal zet hier zelfhulpgroepen op en heeft daarbij ook traditionele veehouders kunnen bereiken. Deze Karayu-stam heeft zich altijd afzijdig gehouden van de andere groepen en wordt ook door de overheid achtergesteld. Er is een deel van hun traditionele graasgebied weggenomen voor een suikerrietplantage en ook voor een nationaal park.  Volgens de overheid zijn er per augustus 2015 54.000 mensen in nood, die ondersteuning nodig hebben. Dat zou dan gaan om graan, bonen, olie en aanvullend voedsel voor kleine kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Samen met andere organisaties komt Tear in actie, met steun van de Nederlandse overheid. Vanuit de eigen ervaring wil Tear dan in het Fantale-gebied hulp gaan geven. De lokale kennis via de zelfhulpgroepen heeft daarbij een toegevoegde waarde.

In Ethiopië gaat ons werk door om mensen op lange termijn minder kwetsbaar te maken voor dit soort situaties, via de zelfhulpgroepen. 

Meer over de hulp van Tear

Bidden

Bid voor de mensen in de getroffen gebieden . Bid ook voor wijsheid om te weten hoe we met (altijd beperkte) middelen de Ethiopische bevolking het beste kunnen ondersteunen. En dat op een manier die hen ook voor de toekomst verder kan helpen.