'Een doorbraak in mijn leven'

Blog | 11-04-2016Martha Zonneveld

Na de tyfoon die de Filipijnen trof in november 2013 heeft Tear de training ‘Church in Action’  gegeven aan 22 kerken op de eilanden Samar en Bicol, via partner FHP. Het doel van de training is dat de kerk en de buurt daaromheen weerbaarder worden tegen toekomstige rampen. Zij worden toegerust op het gebied van rampenpreventie, counseling en praktische dienstbaarheid aan de  omgeving.

Het verhaal van Ate Zenni illustreert wat zo’n training oplevert:

Geen kleren op het kerkhek

‘Voor de tyfoon hield ik vooral van de mensen van mijn eigen kerk. Ik had soms zelfs ruzie met mensen uit de buurt. Er zijn bijvoorbeeld families die altijd hun kleren te drogen hangen op het hek voor de kerk. Ik vind dat goed, maar op de zondag willen we het hek graag netjes hebben, zonder de kleren. Ik heb aan de mensen gevraagd op zondag tijdens de dienst hun kleren niet op het rek te hangen, maar ze wilden dit niet veranderen. Ik heb zelfs het dorpshoofd hierbij betrokken, maar de mensen bleven hun was te drogen hangen op het hek.

Tijdens de training kregen we de opdracht om een daad van liefde te doen in de omgeving van de kerk.

Dozen met kleding

Na tyfoon Haiyan kwamen er veel hulpgoederen. De goederen die de kerk van de overheid kreeg, wilde ik het liefst alleen verdelen onder onze gemeenteleden. Toen werden we uitgenodigd om deel te nemen aan een training speciaal voor de kerk. Tijdens de training kregen we de opdracht om een daad van liefde te doen in de omgeving van de kerk. We hebben toen dozen met kleding in de kerk gezet en de arme gezinnen in de buurt uitgenodigd om kleding uit te zoeken.

Geen angst meer

Je zult het niet geloven, maar de volgende zondag hingen er geen kleren op het hek! Dit heeft voorgoed mijn ogen geopend. Sinds dat moment probeer ik te zorgen voor de kinderen in de buurt. Ik geef soms nieuwe schoenen en ik kook voor ze. Het heeft voor mij persoonlijk een doorbraak betekend in mijn eenzaamheid en verdriet. Ook heb ik geen angst meer voor wat er zal gebeuren in de gemeenschap. De ramp heeft mij wakker geschud en de training heeft mijn ogen geopend.’ 

Meer over het project