Een passie voor schoon water

Verhaal | 23-03-2017Kenneth Twinasmatsiko

Javanese (62) is een gedreven vrouw. Haar passie? De watervoorziening en hygiëne in haar dorp Nkamiro, gelegen hoog in de heuvels van het bisdom Kigezi. Javanese woont hier met haar zoon Golden en haar schoondochter Annet. Ze vindt het hier heerlijk, maar soms zijn de omstandigheden moeilijk voor haar, vanwege haar leeftijd.

Tot 2 jaar geleden moest Javanese elke dag de steile hellingen rondom het dorp beklimmen. Net zoals alle anderen in Nkamiro moest ze een tocht van ongeveer 3 kilometer maken om water te halen. Soms droeg ze wel 20 liter mee terug.

Javanese begiet haar moestuin

‘Het leven was heel moeilijk. Vooral omdat ik op deze leeftijd zo’n afstand moest afleggen om water te halen,’ zegt Javanese.

Het water kwam uit een klein stroompje vlak bij een moeras, het was vervuild en er zaten vaak ziektekiemen in. Net als veel van haar buren was Javanese daardoor vaak ziek.

Javanese greep haar kans

Dus toen er een mogelijkheid kwam om deel te nemen aan het water en hygiëneproject van het bisdom Kigezi, greep Javanese haar kans om dingen te veranderen. Ze sloot zich aan bij het comité dat zich richtte op de aanleg en het onderhoud van een voorziening voor schoon water. Met behulp van de zwaartekracht loopt er nu schoon water uit een hoger gelegen bron door pijpleidingen naar het gezamenlijke tappunt in het dorp.

Javanese wast haar handen

Maar Javanese blijft actief. Ze maakt anderen enthousiast om ook mee te werken aan het project. Ze heeft een cursus gedaan om te leren hoe je je drinkwater schoon houdt, hoe je zo hygiënisch mogelijk leeft en hoe je latrinedeksels maakt. Met haar dorpsgenoten en de stafmedewerkers van het project heeft ze greppels gegraven, pijpleidingen gelegd en alles netjes afgedekt. ‘Ik heb geleerd wat het verband is tussen ziekte, water, slechte hygiëne en slecht onderhouden installaties,’ zegt ze

Haar enthousiasme voor dit werk heeft Javanese en haar team zelfs een prijs opgeleverd. Ze zijn nu bekend als modeldorp voor het project.

Javanese: ‘Bedankt voor uw hulp bij de realisatie van dit water project – dit hadden we zelf niet voor mogelijk gehouden. Maar we geloofden in God die alles mogelijk maakt. We bidden dat Hij u ook zegent.’

Javanese vraagt om gebed:

  • Voor vrede en harmonie in haar dorp.
  • Voor goede gezondheid voor haar en haar gezin, en voor een zieke buurvrouw
  • Voor Gods genade voor ons allemaal, in Oeganda en in Nederland, zodat we elkaar liefhebben en blijven werken in zijn wijngaard.

Meer over het project

Veilig drinkwater via kerken in Oeganda

Oeganda (Afrika)
Tear zorgt samen met de Church of Uganda in Kigezi voor schoon drinkwater door voorlichting en het plaatsen van waterreservoirs bij huizen, kerken en scholen.