Een waterleiding die werkt op zwaartekracht

Blog | 19-12-2016Kenneth Twinasmatsiko

In veel gebieden waar wij werken, liggen dorpen bovenop een heuvel. In zo'n situatie is regenwater vaak de enig beschikbare, bruikbare mogelijkheid voor schoon drinkwater. Voor lager gelegen dorpen zijn er echter meer mogelijkheden, omdat we dan natuurlijke bronnen kunnen gebruiken bij de watervoorziening.

Het dorp Shunga in het naburige bisdom Muhabura is zo’n plek. Om het water naar dit dorp te laten vloeien hebben we gebruik gemaakt van een waterleidingsysteem dat door de zwaartekracht wordt aangedreven.

De bron wordt beschermd zodat het water niet vervuild wordt

Wat is een waterleiding aangedreven door de zwaartekracht?

Een waterleidingsysteem op zwaartekracht bestaat uit een netwerk van pijpleidingen en tanks waardoor het water van de bron vervoerd wordt naar een lagergelegen dorp. Alleen zwaartekracht is voldoende om genoeg waterdruk op te bouwen.

Gewoonlijk begint men met het plaatsen van een tank bij de bron om het water op te vangen. Daarmee wordt een groot opvangvat op lager grondgebied gevuld. Vanuit dit opvangvat worden tappunten in het dorp van water voorzien. Deze zijn allemaal verbonden door een serie pijpleidingen.

De druk in het systeem wordt geregeld doordat het vat veel hoger ligt dan de tappunten en de grootte van het reservoir wordt bepaald door het aantal mensen dat water nodig heeft.

Het waterleidingsysteem wordt officieel geopend

Hoe de waterleiding werd aangelegd

In 2011 ging het gemeentebestuur van Shunga bij de lokale overheid lobbyen voor een goede watervoorziening. Stafmedewerkers van het waterprogramma van het bisdom Muhabura (in samenwerking met het bisdom Kigezi) deden een onderzoek in het gebied en ontwierpen een watersysteem.

Samen met kerk- en gemeenschapsleiders informeerden zij de lokale bevolking en er werd een comité opgericht om het project te beheren. De rol van de bevolking was heel belangrijk, want de mensen deden zelf het meeste werk en zorgden voor de bouwmaterialen. Het was bemoedigend dat alle bijeenkomsten in het dorp zeer goed bezocht werden.

Toen er overeenstemming was bereikt met de landeigenaars, kon de aanleg beginnen en rond de zomer van 2015 was alles klaar. De gekozen bron vulde een tank van 20.000 liter, en via de tank stroomt het water verder naar de vijf tappunten in het dorp.

Dorpsbewoners zien de kerk nu als een instelling die zorg voor hen heeft en hen helpt.

Hoe is het leven veranderd in Shunga?

Dankzij de waterleiding heeft Shunga nu het hele jaar rond schoon drinkwater. Met als gevolg dat er minder mensen ziek worden door verontreinigd water te drinken. Verder hoeven vrouwen en kinderen niet meer dagelijks op pad om water te halen, waardoor de kinderen regelmatiger naar school gaan.

Maar dit project heeft ook gezorgd voor meer liefde en saamhorigheid onderling. Dorpsbewoners zeiden dat iedereen in de gemeenschap, van welke godsdienst dan ook, zich onderdeel voelde van het project. Tegelijkertijd zagen ze ook duidelijk dat het evangelie aan het werk was in Shunga. Dorpsbewoners zien de kerk nu als een instelling die zorg voor hen heeft en hen helpt bij geestelijke en lichamelijke noden.

Geen smoesjes meer, wel goede relaties

Gad, een dorpsbewoner: ‘We hebben meer liefde gekregen voor God en voor de kerk. We verzinnen geen smoesjes meer om niet naar de dienst te gaan, want we weten dat God van ons houdt en ons water heeft gegeven.’

Ten slotte heeft de samenwerking tussen het bisdom en de districtsoverheid geleid tot een betere onderlinge verstandhouding. We hopen dat dit in de toekomst leidt tot meer samenwerking tussen beide instanties om de armen en behoeftigen die we bedienen, beter te kunnen helpen.

Kenneth Twinasmatsiko is medewerker van het Kigezi Diocese Water and Sanitation Programme, partner van Tear in Oeganda.

Meer over het project

Veilig drinkwater via kerken in Oeganda

Oeganda (Afrika)
Tear zorgt samen met de Church of Uganda in Kigezi voor schoon drinkwater door voorlichting en het plaatsen van waterreservoirs bij huizen, kerken en scholen.