Ethiopië, anderhalf jaar na de hongersnood

Verhaal | 17-12-2018Tear

Toen collega Caspar vorig jaar in Ethiopië was, was de situatie erg gespannen. Er waren veel conflicten en mensen werden geteisterd door hongersnood. We zijn nu anderhalf jaar verder. Hoe is het daar nu?

Caspar, na anderhalf jaar was je terug. Wat voor Ethiopië trof je aan?
‘Allereerst minder gespannen. Er is een nieuwe premier en die heeft veel steun van de bevolking. En in de projecten die ik bezocht hebt, heb ik inspirerende dingen gezien.’

Wat heeft Tear gedaan om de mensen in hongersnood te helpen? 
‘Samen met een lokale partner hebben we onder andere geldvouchers uitgedeeld, waarmee mensen voedsel of andere benodigdheden konden aanschaffen. Verder hebben we in de afgelopen vijftien jaar zo’n 20.000 zelfhulpgroepen opgezet, waardoor mensen ook beter de crisis aankunnen. Daarnaast zijn er duurzame landbouwprojecten opgestart, die steeds meer vrucht laten zien.’

Geldvouchers in een land waar hongersnood is. Hoe zit dat?
‘Ethiopië is een gevarieerd land qua klimaat. Dus als er in het ene deel hongersnood is, is er in een ander deel soms nog wel voedsel te krijgen. Maar de mensen in nood hebben vaak geen financiële middelen meer om voedsel te kopen.’

Geldvouchers zijn natuurlijk een noodoplossing. Het opzetten van zelfhulpgroepen en duurzame landbouwprojecten klinkt als een langetermijnoplossing.
‘Dat klopt. Elke zelfhulpgroep bestaat uit zo’n vijftien tot twintig leden. We leren hen om te sparen en elkaar leningen te verstrekken. Ze worden een netwerk en kunnen elkaar makkelijker ondersteunen. Je merkt dat als je altijd arm bent geweest, je daardoor ook minder zelfvertrouwen hebt. En juist in zo’n groep kun je elkaar elke week ontmoeten en groepswerk bespreken. Dat geeft veel zelfvertrouwen.’

En hoe werkt het duurzame landbouwconcept?
‘Veel boeren hebben te maken met grond die uitgeput raakt of wegspoelt door erosie. Samen met partners leren we de boeren gebruik te maken van bodembedekking. Hetzij door gewasresten, hetzij door gewassen die de bodem goed bedekken. Dit verbetert de bodemvruchtbaarheid en uiteindelijk ook de opbrengst.’

Kun je daar een mooi voorbeeld van noemen?
‘Ja, ik ben bij een kerk geweest waar ze zes veldjes hadden aangelegd met verschillende combinaties. Ze waren daar volop aan het experimenteren. De kerk is een plek waar veel mensen samen komen, dus zo worden ook mensen die langslopen geïnspireerd om mee te doen!’

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
‘We richten ons op het verzelfstandigen van de zelfhulpgroepen, waardoor we weer in nieuwe gebieden kunnen werken. Zo kunnen steeds meer mensen zelf opstaan uit armoede!’