Favoriete Bijbelteksten wereldwijd

Verhaal | 26-06-2020Maartje de Groot

Wat is jouw favoriete bijbeltekst? Psalm 23, Lucas 2 of iets uit Genesis? De app YouVersion, met meer dan 400 miljoen downloads wereldwijd, geeft inzicht in populaire Bijbelteksten. Wij maakten een lijstje met de favoriete Bijbelteksten uit vijftien verschillende landen! 

Congo

Zacharia 9 vers 9: 'Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.'

Thailand

Mattheus 6 vers 33: ‘Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.’

Verenigd Koninkrijk

Jeremia 29 vers 11: ‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’

China

Filippenzen 4 vers 6 en 7: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’

Chili

Jozua 1 vers 9: ‘Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.’

Suriname

Ezra 8 vers 21: ‘Toen riep ik daar, bij de rivier Ahawa, een vasten uit om ons te verootmoedigen voor onze God, en van Hem een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze have.’

Nederland

Lukas 24 vers 45: ‘Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.’

Ghana

Romeinen 8 vers 28: ‘Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.’

Israël

Zacharia 14 vers 9: ‘En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige.’

Oeganda

Zacharia 8 vers 17: ‘Wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb ik een afkeer van – spreekt de HEER.’

Luxemburg

Psalm 42 vers 6: ‘Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!’

Oekraïne

Psalm 69 vers 31: ‘De nederigen zien het en verheugen zich, wie God zoeken, hun hart zal opleven.’

India

2 Kronieken 36 vers 22 en 23: ‘Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Here, opdat het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: alle koninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort – de Here, zijn God, zij met hem, hij trekke op.’

Korea

Filippenzen 4 vers 13: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.’

Peru

Jesaja 41 vers 10: ‘Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.’

Populairste bijbeltekst

Wereldwijd wordt Filippenzen 4 vers 6 het meest gedeeld en gemarkeerd: ‘Maak je nergens zorgen over; bid in plaats daarvan over alles. Vertel God wat je nodig hebt en bedank hem voor alles wat hij heeft gedaan.’

Wat is jouw favoriete Bijbeltekst? Laat het ons weten!

Lees ook: Geweldig, een kerk met 1,5 meter afstand!

Pieterpad: de mooiste wandelroutes

Blog | 10-07-2020 | Tear
Het 498 kilometer lange Pieterpad bestaat uit onwijs mooie stukken Nederland. Anthea liep het pad al tientallen keren en vertelt haar favoriete wandelroutes.

Tear ziet inkomsten groeien, maar is bezorgd

Persbericht | 09-07-2020 | Tear
In 2019 kon Tear zo’n 100.000 mensen in noodsituaties meer steunen dan het jaar ervoor. Lees het volledige jaarverslag.

Tear zoekt een Managementassistent(e) voor 24 uur per week (zwangerschapsvervanging)

Vacature | 06-07-2020 | Tear
Tear is op zoek naar een Managementassistente voor 24 uur per week (tijdelijk, zwangerschapsvervanging).

Ahmed werkt bij Tear vanuit een asielzoekerscentrum

Verhaal | 06-07-2020 | Tear
Ahmed Hussein vluchtte een halfjaar geleden vanuit Irak naar Nederland. Lees hier zijn verhaal.

Martha Zonneveld: ‘Honger is een afschuwelijke ramp die zich voltrekt naast de dreiging van corona’

Verhaal | 03-07-2020 | Hannah Westra
Met Tear zijn we actief betrokken bij mensen die op dit moment nog middenin een lockdown zitten. Martha Zonneveld, noodhulpcoördinator bij Tear: ‘In sommige landen begint de...

Vanessa Nakate (23) werd uit de foto met Greta Thunberg geknipt

Verhaal | 02-07-2020 | Maartje de Groot
Maak kennis met de Oegandese Vanessa Nakate (23) die zich inzet voor het klimaat om zo haar continent en de wereld te redden.