Grote verandering in een klein dorp

Blog | 01-09-2014

Vorig jaar viel er weinig regen in Tipa Tipa. Daardoor mislukte de oogst – een catastrofe in een gemeenschap die leeft van de landbouw. Er was zelfs geen water voor de mensen om zich mee te wassen. Daardoor, en door het ontbreken van goede toiletten, kregen de dorpelingen problemen met hun gezondheid. ‘Vorig jaar was het moeilijkste jaar dat we ooit hebben gehad,’ zegt Agapito Roriguez, oudste in de evangelische kerk van Tipa Tipa.

De kerk was er klaar voor

Gelukkig hebben mensen uit de kerk in Tipa Tipa een training gevolgd van Tear-partner Unión Cristiana Evangélica, om te leren hoe zij hun dorp verder kunnen helpen. Daardoor was deze kerk klaar om de crisis het hoofd te bieden. De kerk bracht de gemeenschap samen om de problemen te inventariseren en plannen te maken. Schoon water en sanitaire voorzieningen werden topprioriteit.

Samen met de gemeenschap legde de kerk een heel grote opvangtank aan voor regenwater, met waterleidingen naar alle 130 huishoudens in het dorp. Nu helpt de kerk elke familie bij het aanleggen van een goede latrine.‘Dit gaat een geweldige verandering brengen’, zegt pastor Teodoro (derde van links op de foto).

De bevolking staat versteld van de rol van de kerk. Het is voor het eerst sinds 60 jaar dat de kerk praktische betrokkenheid kon tonen ten opzichte van de gemeenschap. En dat was mogelijk dankzij uw steun.

‘Het is geweldig,’ zegt pastor Teodoro. ‘Er komen zelfs nieuwe mensen naar de kerk, omdat ze zien dat we ons niet alleen bekommeren om hun ziel, maar ook om hun lichaam.

Bid mee

Bid voor de mensen in Tipa Tipa, dat ze snel zullen herstellen van de tegenslag van vorig jaar en dat de nieuwe voorzieningen het begin zullen zijn van meer veranderingen ten goede.

Bid voor het komend seizoen, dat het weer gunstig zal zijn voor een goede oogst en dat de nieuwe watertank boordevol zal worden

Bid voor goede voortgang van het werk dat de kerk is begonnen om de kwaliteit van leven voor de bevolking te verbeteren.