Hoe de overheid en humanitaire hulp onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

Blog | 27-11-2019Cornelis de Schipper

De overheid speelt een grote rol in ons werk als hulporganisatie, zeker in een land als Nigeria. Maar waarom is de rol van de overheid zo groot en hoe kan Tear het beste met deze overheid omgaan? Programmamedewerker Cornelis de Schipper reisde begin oktober af naar Nigeria en bezocht hier een project van de Dutch Relief Alliance (DRA). Hij beschrijft in zijn laatste blog hoe de nieuwe overheid bepalend is in hulp die wij bieden en hoe wij als Tear onze relatie met de overheid zo goed mogelijk kunnen onderhouden. 

In mijn eerdere blogs schreef ik al over de complexiteit van ons werk. Zo beschreef ik dat we niet altijd zeker kunnen zijn dat de resultaten van onze hulp blijvend zijn. Dit onder andere door de voortdurend veranderende veiligheidssituatie. Daarnaast is het belangrijk de geschiedenis en de dynamiek van het conflict te bestuderen en te begrijpen, zodat wij de meeste effectieve hulp kunnen bieden. 

Mijn reis gaf me ook meer inzicht in het belang van een goede samenwerkingsrelatie met de overheid. Als je het nieuws volgt, heb je wellicht voorbij zien komen dat twee humanitaire organisaties hun deuren moesten sluiten van de Nigeriaanse overheid. Dat heeft gigantische gevolgen, want dat betekent dat deze organisaties ook geen hulp meer kunnen bieden in de getroffen gebieden. Wij als Tear zijn dus ook gedeeltelijk afhankelijk van de samenwerking met de overheid en dat ben ik me, zeker door mijn reis, steeds meer gaan realiseren

Corruptie is diep verweven in de economie en politiek en dit bevordert het proces naar verbetering helaas niet.

Nieuwe regering

In februari is Buhari herkozen als president van Nigeria. Met zijn nieuw gevormde regering staat hij voor de enorme taak om vrede te brengen in Noordoost Nigeria. Ook economische ontwikkeling is essentieel voor het land om de kans op een volgend conflict te verkleinen. De nieuwe regering heeft dus behoorlijke stappen te zetten in een gebied dat tien jaar heeft ‘stilgestaan’ en dat gedomineerd wordt door zelfvoorzienende landbouw.

Veiligheid, economische hervormingen en corruptiebestrijding zijn de verkiezingsbeloftes van de nieuwe regering. Het is echter nog maar de vraag of de regering deze beloftes waar kan maken. Zo zou het leger voor veiligheid moeten zorgen, maar in afgelopen jaren is deze hier maar beperkt in staat toe gebleken. Daarnaast is corruptie diep verweven in de economie en politiek en dit bevordert het proces naar verbetering helaas niet.

Connectie tussen de overheid en humanitaire organisaties

Je vraagt je misschien af wat het bovenstaande te maken heeft met het geven van humanitaire hulp. Een terechte vraag. Hulporganisaties zoals Tear proberen onafhankelijk en neutraal hulp te bieden waar de nood het hoogst is. Dat laten we niet afhangen van het uitblijven van een effectieve overheidsaanpak. We zijn echter wel afhankelijk van de overheid in het verkrijgen van vergunningen en toestemming om hulp te bieden. Daarnaast et geven van de hulp. Hoe je het dus wendt of keert: de overheid speelt een essentiële rol in ons werk. 

Verschillende belangen

Met de nieuwe regering lijkt er ook een andere wind te waaien. Waar de regering in 2015 organisaties vroeg om meer én uitgebreidere hulp te verlenen aan getroffen gebieden, is de ondersteuning vanuit de overheid nu ver te zoeken. Het lijkt dat bepaalde belangen binnen de regering met elkaar botsen. 

Waar de regering in 2015 organisaties vroeg om meer én uitgebreidere hulp te verlenen aan getroffen gebieden, is de ondersteuning vanuit de overheid nu ver te zoeken.

Zo ziet de nieuw aangetreden legercommandant hulporganisaties als een deel van het probleem in plaats van een deel van de oplossing. Voedseldistributies en andere vormen van hulp ziet hij als mogelijke ondersteuning aan Boko Haram strijders en verwanten om op krachten te blijven. Volgens de legercommandant zou het conflict mogelijk snel opgelost kunnen worden als de hulp van humanitaire organisaties er niet zou zijn. Het is inderdaad moeilijk om er 100% zeker van te zijn dat de hulp niet bij Boko Haram strijders belandt. Heeft hij hier dus een goed punt?

Nee. Na vele gesprekken met hulpverleners ter plekke durf ik dit heel stellig te zeggen. Het is een versimpelde weergave van de situatie. Veel mensen geven aan dat juist de aanpak van het leger onvoldoende is en dat daar een deel van het probleem gezocht moet worden. Daarnaast zijn er politieke en economische belangen om het conflict in stand te houden. Dat klinkt raar, zeker als je kijkt naar de verkiezingsbeloftes, maar binnen het leger en de politiek profiteren mensen van het heersende conflict in Nigeria. Daarnaast is juist de corruptie en gebrek aan ontwikkeling en perspectief een voedingsbodem voor support aan Boko Haram.

Wat er moet gebeuren

Voor Tear, maar ook voor andere organisaties, is het dus zoeken naar een goede vorm van samenwerken met de overheid. Hoe doen we dat? Onder andere door de dialoog aan te gaan met de overheid op lokaal én nationaal niveau. Daarnaast helpt het om samen te werken met de andere humanitaire organisaties (dat doen we via de Dutch Relief Alliance) om zo een gezamenlijk geluid te laten horen. We moeten als organisaties in de spiegel kijken om te zien of we nog meer tegemoet kunnen komen aan de eisen van de overheid. Dit om zo uit te sluiten dat hulp op een verkeerde plek komt.

Mijn reis heeft me gesterkt in de overtuiging dat humanitaire hulp geven complex, maar ook enorm hard nodig is. Ondanks dat de omstandigheden niet altijd meezitten, zetten we ons optimaal in om hulp te bieden aan mensen in nood. We kunnen niet wachten tot de overheid alles op orde heeft. De nood vraagt om actie op de korte termijn en tegelijkertijd ook om tact en diplomatie voor een goede relatie op lange termijn. 

 

Lees ook de eerste en tweede blog die Cornelis schreef over zijn reis naar Nigeria >> 

Meer over het project

Ontheemde mensen in Nigeria

Noodhulp in Nigeria

Nigeria (Afrika)
In Nigeria lijden bijna 3 miljoen mensen aan voedseltekorten als gevolg van het geweld van Boko Haram.

Je kunt jezelf wel beschermen tegen corona, maar wat als er een bom valt?

Verhaal | 09-06-2020 | Tear
Nigeria heeft de grootste economie van Afrika, en toch zijn zeven miljoen mensen in het noordoosten van het land afhankelijk van humanitaire hulp. En ondertussen gaat ook de...

Noodhulp in Zuid-Soedan: Dit doen we met jouw bijdrage

Verhaal | 25-02-2020 | Tear
Hoe is het nu in Zuid-Soedan na de overstromingen vorig jaar?

Noodhulp in de praktijk

Verhaal | 08-01-2020 | Tear
Benieuwd hoe noodhulp in de praktijk in z'n werk gaat? Martha neemt je mee naar maart 2019...

Hoe de overheid en humanitaire hulp onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

Blog | 27-11-2019 | Cornelis de Schipper
Cornelis de Schipper bezocht begin oktober Nigeria en zag daar hoe groot de rol van de overheid is in het werk dat wij doen als hulporganisatie. Hoe moet Tear daarmee omgaan?

Het verleden als hulpmiddel voor de toekomst

Blog | 05-11-2019 | Cornelis de Schipper
Cornelis de Schipper bezocht begin oktober Nigeria en ziet de spanningen in het land. Wat ligt hieraan ten grondslag?

Heeft ons werk wel écht zin?

Blog | 21-10-2019 | Cornelis de Schipper
Cornelis de Schipper bezocht begin oktober Nigeria en ziet de onmenselijke situatie. Het roept een vraag bij hem op: ‘Heeft ons werk eigenlijk wel écht zin?’