Hoe Sambhu Paswan de stormen trotseert

Verhaal | 17-10-2017Tearfund Engeland

De watersnoodramp in Zuid-Azië maakt nog eens duidelijk hoe kwetsbaar arme boeren zijn. In één ogenblik kunnen ze alles kwijt zijn. En als het water zakt moeten ze van vooraf aan beginnen, terwijl ze weten dat de overstromingen een terugkerend fenomeen zijn. Om die reden werkt onze partner EFICOR al jaren in kwetsbare dorpen om boeren te leren hoe ze zich kunnen voorbereiden op toekomstige overstromingen.

EFICOR biedt onophoudelijk hulp aan mensen die getroffen zijn door de overstromingen. Doel is om in elk geval tienduizend families te ondersteunen met onder andere voedsel. Maar belangrijker nog is dat de partner boeren helpt om beter voorbereid te zijn op toekomstige rampen.

Gebroken dromen

Het was Sambhu Paswans grote droom om de bruiloft van zijn dochters te kunnen betalen. Maar met elke overstroming, verdween die droom verder naar de achtergrond. De overstromingen beschadigden zijn gehuurde land, ruïneerden zijn gewassen en spoelden zijn investeringen aan zaden en meststoffen weg.

Als goed boeren gelijk zou staan aan hard werken, zouden Paswans dochters allang genoten hebben van een sprookjeshuwelijk

Wanhopig op zoek naar inkomen, leende de 52-jarige Paswan geld van geldschieters en verhuurde hij zich als dagloner om zijn gezin in leven te houden. Het gezin woont in het buitengebied van Bihar, een van India’s armste regio’s. Ze behoren tot de laagste kaste die het uitschot vormt van de Indiase samenleving. Het lijkt een enorm understatement als hij zijn lot beschrijft als een ‘zware last’.

Als goed boeren gelijk zou staan aan hard werken, zouden Paswans dochters allang genoten hebben van een sprookjeshuwelijk. Maar schade aan de bodem door de overstromingen gecombineerd met slechte zaden resulteerden jaar na jaar in een lage productie. Op deze manier is het uiterst moeilijk om uit de greep van armoede te komen. 

Een nieuwe weg

Gelukkig kan Paswan nu weer praten over hoop. Dat komt door de steun van EFICOR, Tear’s partner, die in zijn dorp actief is, en in veertien andere dorpen in Bihar die vaak te kampen hebben met overstromingen. 

Landbouwkundigen hielpen de boeren om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Ze leerden hen: 

  • verbeterde technieken om te zaaien en planten te verzorgen;
  • methodes om plantenziektes te voorkomen en bestrijden;
  • dat koemest, bladeren en compost de bodem kunnen verrijken, in plaats van dure kunstmest.

Paswan plukt nu de vruchten van deze begeleiding en oogst regelmatig meer dan dubbel zoveel als voorheen. 

Nieuwe dromen

Ik geniet ervan om mijn nieuwe kennis toe te passen en weet dat ik betere oogsten zal binnenhalen

Op eigen kracht was Paswan in staat om zijn leningen terug te betalen en zijn lang gekoesterde droom komt nu steeds dichterbij. ‘Ik heb met de gedachte gespeeld om te stoppen met de boerderij, maar nu ben ik gemotiveerd om door te gaan. Ik hoop dat ik genoeg kan sparen om de bruiloft van mijn twee dochters te betalen.’  

‘Ik ben dankbaar voor dit project, want nu hoef ik niet ver weg van huis om ergens als dagloner te werken. Ik geniet ervan om mijn nieuwe kennis toe te passen en weet dat ik betere oogsten zal binnenhalen.’

Bid mee

  • Bid voor het werk van EFICOR, onze lokale partnerorganisatie die de directe nood probeert te lenigen van hen die getroffen zijn door de overstromingen.
  • Bid dat ze meer dorpen kunnen helpen om sneller te herstellen na een overstroming. 
  • Bid voor de huidige uitdaging van klimaatverandering en bid dat landen over de hele wereld samen zullen werken aan de oplossing van dit probleem.

Verhaal: Tearfund | Vertaling: Jolanda Wolff-Jobse

Meer over het project

Voorbereiding op rampen in India

India (Azië)
Dit project helpt mensen zichzelf beter te beschermen tegen overstromingen.