Houd rust! ‘Het’ komt wel weer

Blog | 30-01-2019Jurjen ten Brinke

Meer dan ooit had ik de afgelopen periode het verlangen om het Koninkrijk van God te zien en er ‘in te wandelen’. De vraag is of je dan op zoek moet.  

Ik werd getroffen door wat er in het Evangelie, geschreven door Lukas, staat: ‘De komst van het Koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: “Kijk hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ (Lucas 17:20,21) 

In oudere Bijbelvertalingen staat zelfs: het is in u.

Jezus kiest voor een andere aanpak: houd rust!

Dat is schrikken! In Amsterdam roept iedereen iets soortgelijks: ik ben zelf god, ik bepaal wat goed en fout is, vrijheid… god zit in iedereen. Zou het waar zijn?  

Het is extra tekenend dat Jezus dit niet tegen zijn volgelingen, maar tegen de Farizeeën zegt. Het kan dus zijn dat je overal zoekt, vooral als je ‘God even niet ziet’ en als anderen je allerlei adviezen geven. Dat je doldriest op zoek gaat om ‘het’ weer te ‘zien’ of te ‘pakken’. Links, rechts, waar is het Koninkrijk van God?!

Jezus kiest voor een andere aanpak: houd rust! ‘Het’ komt wel weer. Ook als het je niet snel genoeg gaat. Blijf dicht bij huis, lees je Bijbel, doe goed, bid, zoek de gemeenschap van gelovigen op, doe recht…

Het Koninkrijk van God is dichterbij dan je denkt. Je kunt het niet maken, maar je maakt er wel onderdeel van uit. Het is het gevolg van ‘vrucht’ in je leven: vrucht van Gods Geest, de Geest die altijd blijft. Die waait waarheen Hij wil en die ons niet oproept om erachteraan te rennen. 

Relax. Verwacht. Zie uit. En kijk goed! 

- Jurjen ten Brinke 
Voorganger van Hoop voor Noord en ambassadeur van Tear.

Ruimte voor het vegetarische menu?

Blog | 03-12-2019 | Jurjen ten Brinke
Jurjen ten Brinke ontdekt dat wij als Europeanen moeten oppassen dat we niet met onze vinger de ander terecht wijzen. Hoe vinden we het juiste evenwicht?

Duurzaamheid: ecologie én theologie

Blog | 16-04-2019 | Jurjen ten Brinke
Jurjen ten Brinke koos zijn opleidingen heel bewust. Het doel: de wereld verbeteren. Maar hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk?

Houd rust! ‘Het’ komt wel weer

Blog | 30-01-2019 | Jurjen ten Brinke
Jurjen ten Brinke had de afgelopen tijd het verlangen om het Koninkrijk van God te zien. Moet hij daarnaar op zoek?

Een beweging van helpen naar dienen

Blog | 07-11-2018 | Jurjen ten Brinke
‘Hoe kunnen we helpen op een manier die niet alleen in de directe nood voorziet, maar ook vanuit Gods hart de mens in haar waarde laat?’

Hoe kun je nou denken dat dit je taak niet zou zijn?

Blog | 07-11-2018 | Jurjen ten Brinke
‘Ik zie veertig moslimkinderen onder leiding van een christen- en moslim juf het lied ‘We shall overcome one day’ zingen. Nu heb ik toch echt tranen in mijn ogen.’

Kleine kracht, grote invloed

Blog | 07-11-2018 | Jurjen ten Brinke
Zonder blikken of blozen vragen twee Bengalen me tegelijk: ‘En wat zou het antwoord van de kerk daarop kunnen zijn?’