Jaarverslag 2015: noodhulp voor ruim 155.000 mensen

Persbericht | 01-04-2016Marieke Siderius

In 2015 zijn als gevolg van gewapende conflicten heel veel mensen op de vlucht geslagen. Ook zijn veel mensen getroffen door natuurgeweld in Nepal, Mozambique en opnieuw de Filipijnen. Dankzij enorme steun van donateurs en de overheid kon Tear 159.700 van deze mensen helpen. 

Directeur Marco van der Graaf kijkt terug op een bewogen jaar. 'De moed kan je in de schoenen zinken, als je terugkijkt op 2015. Maar kijken we beter, dan zien we ook veel tekenen van hoop en daden die recht doen. In verbondenheid met God en met elkaar ontdekken mensen, dat ze wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op onrecht en armoede'.

Om mensen daartoe te inspireren, organiseerde Tear in 2015 verschillende activiteiten. Ruim 56.000 mensen namen hieraan deel: zij lazen bijvoorbeeld de Veertigdagenkalender, bezochten de Umojatent op New Wine, gingen naar een speciale Tear-avond van ambassadeurs Trinity, Timzingt en Mensenkinderen of deden mee aan een Nacht Zonder Dak. 

Kerken verbinden

Tear realiseerde in het afgelopen jaar 526 verbindingen met kerken. Het valt op dat kerken sneller en meer geneigd zijn om te geven voor noodhulpacties. In de toekomst zal noodhulp daarom een nog belangrijker middel worden om kerken te verbinden aan Tear. Veel kerken en kerkleden zijn het afgelopen jaar betrokken bij inhoudelijke programma's van Tear rondom armoede en onrecht, zoals de voorgangersreis, collegedagen en het Umojaprogramma, dat de kerk helpt om ontdekken welke rol ze speelt in je omgeving. 

Bekijk onze resultaten in 2015

Geïnteresseerd in een korte rondleiding door de resultaten van Tear in 2015? Bekijk hier de online versie van het jaarverslag.