Jurjen ten Brinke - Drie bomen

Verhaal | 27-11-2020Jurjen ten Brinke

De derde kleine boom keek naar de vallei beneden, waar ijverige mannen en vrouwen aan het werk waren in een stadje. ‘Ik wil helemaal niet weg van deze heuveltop. Ik wil zo groot worden dat de mensen later, wanneer ze hier voorbijkomen en naar me kijken, hun ogen naar de hemel richten en aan God denken. Ik wil de grootste boom van de wereld worden! '

De houthakkers 

Er gingen veel jaren voorbij. De regen kwam, de zon scheen, de kleine bomen groeiden. Op een dag kwamen er houthakkers de heuvel opgewandeld.

De eerste houthakker zag de eerste boom, bedacht dat deze perfect voor hem was en hakte hem om. ‘Nu gaan ze een mooie kist van mij maken; ik zal een kostbare schat bevatten’, dacht de eerste boom.

De tweede houthakker bekeek de tweede boom en zei: ‘Dit is de sterke boom die ik nodig heb’, en hij hakte tot de boom omviel. ‘Nu ga ik als groot schip verre oceanen bevaren’, dacht de tweede boom.

De derde houthakker keek niet eens op. ‘Elke boom is goed voor mij’, gromde hij. En met een paar zwaaien van zijn bijl viel ook de derde boom om. 

Wat gebeurt er toch? 

De eerste boom was blij toen hij in de werkplaats van de timmerman werd binnengebracht. Maar de timmerman maakte uit zijn hout een voederbak; hij hing vol zaagsel en werd gevuld met hooi voor de hongerige dieren.

De tweede boom glimlachte toen de houthakker hem binnenbracht op een scheepswerf. Maar er werd die dag helemaal geen machtig schip gebouwd: het werd een eenvoudige vissersboot, net goed genoeg voor een meer.

De derde boom was totaal in de war toen de houthakker hem in een paar grote stukken hakte en hij zo werd achtergelaten op een grote houtstapel. ‘Wat gebeurt er toch met me?’, dacht de eens zo machtige boom. ‘Al wat ik wilde was om op die heuvel te blijven staan en mensen naar God te wijzen.’ 

Er gingen heel wat dagen en nachten voorbij. De drie bomen waren hun vroegere dromen helemaal vergeten.

Maar op een nacht...

...werd de eerste boom verlicht door een helder sterrenlicht toen een jonge vrouw haar pasgeboren kind in die voederbak legde. En plots besefte de eerste boom dat hij op dit moment de kostbaarste schat van de hele wereld bevatte. 

Jaren later nam een vermoeide man met zijn vrienden plaats in de oude vissersboot. De man viel in slaap terwijl de tweede boom langzaam over het grote meer voer. Plotseling stak er een geweldige storm op. De kleine boot kraakte en wist dat hij niet sterk genoeg was om de reizigers veilig door dit stormweer te vervoeren.

De vermoeide man werd wakker. Hij stond op, strekte zijn hand uit en zei: ‘Wees stil’. Toen ging de storm even plotseling liggen als hij was begonnen. De tweede boom begreep dat hij de Koning van hemel en aarde mocht vervoeren. 

Kruistocht

Een paar maanden later, op een vrijdagochtend, werd de rust van de derde boom ruw verstoord toen de twee stukken van zijn stam werden weggehaald van de grote houtstapel. Hij wist niet wat er gebeurde toen hij verder gedragen werd langs een woedende menigte. Hij sidderde toen de soldaten de handen en voeten van een man aan zijn stam vastnagelden. Hij voelde zich angstig, schuldig en ellendig.

Maar de volgende zondagochtend, toen de zon opkwam en de aarde beefde van vreugde… besefte de derde boom dat Gods liefde alles had veranderd. Het gebeuren had de derde boom sterk gemaakt. En altijd als mensen opkeken naar die boom zouden ze aan God denken. Dit was veel beter dan de grootste boom in de wereld te zijn. Hij was de boom die voor altijd naar de hemel mocht wijzen! 

Houd moed. Ook als het leven tegenvalt. Als jouw levensverhaal niet loopt zoals je had verwacht of gehoopt. God kan zelfs vanuit het diepste lijden nieuw perspectief en leven geven. Omdat Jezus op aarde kwam is er hoop! 

Benieuwd naar meer inspirerende kerstverhalen? Vraag hier het kerstverhalenboekje aan!

Jurjen ten Brinke - Drie bomen

Verhaal | 27-11-2020 | Jurjen ten Brinke
Speciaal voor de dagen voor kerst, schreef onze ambassadeur Jurjen ten Brinke het hartverwarmende verhaal 'Drie bomen (een oud verhaal in een nieuw jasje)'

Otto de Bruijne - ZZP-wild

Verhaal | 14-12-2016 | Tear
Speciaal voor de dagen voor kerst, schreef Otto de Bruyne het verhaal 'ZZP-wild'