Kerk in tijden van corona: verschil maken door netwerk en rust

Verhaal | 10-04-2020Tear

‘We willen graag kerk zijn van het dorp’, vertelt Gerbram Heek, voorganger in de Fonteinkerk in het Friese Buitenpost. ‘Dat is een groeiproces. Het mooie van deze crisissituatie is, hoe dubbel ook, dat dit nu vanzelf ontstaat. Er is veel bereidheid om elkaar en het dorp te helpen. Ik hoop dat mensen achteraf zeggen: Mooi dat de kerk er was in deze tijd.’

De band van de Fonteinkerk met andere kerken in het dorp was al goed. ‘Daardoor konden we snel schakelen en bijvoorbeeld de Luisterpost opzetten. Dit is een telefoonlijn voor iedereen die behoefte heeft aan even menselijk contact, van je afpraten of gewoon een babbeltje.’ Ook is er goed contact met de burgerlijke gemeente van het dorp dat ongeveer 5700 inwoners heeft. 

Trots op wat er loskomt

‘In onze visie staat dat we graag als kerk door het dorp gezien worden als een waardevolle bijdrage. Dit is een tijd waarin we er moeten zijn. Ik ben er trots op wat er nu loskomt. Normaal gesproken kunnen we in Nederland heel goed doen alsof we elkaar niet nodig hebben. Nu wordt de nood concreter. Als je familie in de buurt hebt en geworteld bent in de gemeenschap, red je het vaak wel. Maar voor wie dat niet heeft, heb je als kerk een breed netwerk te bieden.’ 

Drempel om hulp te vragen

In Friesland heeft het virus nog niet zo huisgehouden als in het zuiden van het land. ‘Het voelt nog als stilte voor de storm. Het hulpaanbod is tot nu toe ook nog wat groter dan de vraag.’ Gerbram ziet ook dat er altijd een drempel is om hulp te vragen. ‘Zeker als gezin kan het moeilijk zijn om toe te geven dat je het niet rond krijgt. 

Ook iets kleins kan al helpen, zoals een pan eten of een middagje de kinderen meenemen.

We proberen de drempel zo laag mogelijk te maken. Vooral door benoembaar te maken wat lastig kan zijn: dat veel thuis zijn spanning kan geven, dat het ingewikkeld kan zijn om thuis te werken, en om kinderen les te geven terwijl je geen onderwijzer bent. En dat ook iets kleins al kan helpen, zoals een pan eten of een middagje de kinderen meenemen.’ 

In de gemeente zelf wordt via de huiskringen – waarin iedereen is ingedeeld – geïnventariseerd wie van de ongeveer zeshonderd leden extra kwetsbaar is, wie een vitaal beroep heeft, wie thuis zit. ‘Sommige mensen zijn veel drukker dan anders, anderen zitten juist nu werkloos thuis en hebben geen idee hoe ze de dag doorkomen. Die mensen proberen we met elkaar te verbinden.’  

Gebram zit zelf ook in de regiegroep van de gemeente, met mensen die tijd hebben en snel kunnen iets regelen. ‘De regiegroep brengt zaken in kaart, bereid zich voor op wat er kan gebeuren en probeert een platform voor initiatieven te zijn. Er zijn veel leuke initiatieven. Maar als het lang gaat duren, is regie en overzicht nodig. En dat je het vol kunt houden, ook als mensen moe of ziek worden. Het mooie van een kerk is dat je een netwerk hebt waarmee dat kan. En dat je mensen aan elkaar kunt verbinden.’  

We willen er zijn als kerk, maar ons niet profileren over de rug van corona.

Bewust niet ‘van de kerk’

Op de website van de Fonteinkerk worden verschillende lokale initiatieven genoemd. Daar staat expliciet bij dat die niet ‘van de kerk’ zijn: ‘We willen graag dat ze van Buitenpost voor Buitenpost zijn.’ Het is een heel bewuste keuze om dat zo te vermelden’, vertelt Gerbram. ‘We willen er zijn als kerk, maar ons niet profileren over de rug van corona. We willen iedereen de mogelijkheid geven om mee te doen en hulp te vragen.’ Een initiatief wat wordt genoemd is ‘Support your locals’: een boodschappenpakket van lokale ondernemers. Ook is er de facebookgroep ‘Buitenpost in quarantaine’ waarop je kunt delen hoe het er thuis aan toegaat. 

Op de website is ook een plek voor bemoedigende teksten en afbeeldingen. ‘Ik denk dat je als kerk ook het verschil kunt maken in crises doordat je op een bepaalde manier kalm kunt blijven, door het evangelie. Dat je hoopvol kunt zijn doordat we in leven en sterven niet van onszelf zijn, maar van Jezus. Zoals in het lied ‘In Christ alone’ staat: ‘From life’s first cry to final breath.’ En ook in Romeinen 8: Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Dat is de rust die je als kerk kunt uitstralen.’

Tekst: Marry Schoemaker

Rikkert Zuiderveld & Reinier Sonneveld: ‘Mocht je vallen, dan word je toch wel opgevangen’

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
Minella van Bergeijk gaat in gesprek met Rikkert Zuiderveld en Reinier Sonneveld over meebuigen in de storm.

10x wat we leerden in 2020

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
De coronacrisis bracht veel mensen ook rust. Tear geeft tien tips om die rust vast te houden.

Martha Zonneveld: ‘Honger is een afschuwelijke ramp die zich voltrekt naast de dreiging van corona’

Verhaal | 03-07-2020 | Hannah Westra
Met Tear zijn we actief betrokken bij mensen die op dit moment nog middenin een lockdown zitten. Martha Zonneveld, noodhulpcoördinator bij Tear: ‘In sommige landen begint de...

Beter bestand tegen de coronacrisis dankzij de lokale kerk

Verhaal | 22-06-2020 | Annemarie van den Berg
Via lokale kerken mensen zelf uit armoede laten opstaan. Het werkt! Juist in deze coronacrisis zien we dat deze gemeenschappen beter bestand zijn tegen de gevolgen.
Babyslofjes

Kraamtijd in lockdown: net bevallen en geen inkomen meer

Verhaal | 22-06-2020 | Tear
Ineens ziet de kraamtijd er door het coronavirus heel anders uit dan dat we gewend zijn. Maar voor de 25-jarige Kabita en haar man is de kraamtijd levensbedreigend geworden.
Corona Noodhulpfonds

Steun het Corona Noodhulpfonds

Nieuws | 12-06-2020 | Tear
Het coronavirus is overal. Op dit moment zijn er al honderdduizenden mensen overleden. We maken ons grote zorgen, juist ook in ontwikkelingslanden.