Leren gebruik te maken van bestaande voorzieningen

Verhaal | 09-07-2018Hannah Westra

Als je door iedereen al jaren als het laagste van het laagste wordt gezien, is het geen wonder dat je hier zelf op een gegeven moment ook in gaat geloven. Bina woont samen met haar man en hun vier zonen in een arm dorpje in India. De mensen in dit dorp behoorden oorspronkelijk tot de laagste kaste, en als ze al werk hebben worden ze vaak uitgebuit als goedkope arbeidskrachten. 

Onze lokale partner EFICOR in India reikt uit naar mensen zoals Bina. Dorpsbewoners worden gemotiveerd zelf hun noden in kaart te brengen en op zoek te gaan naar de middelen die er al zijn. "Ze leren om gebruik te maken van bestaande voorzieningen van de overheid. Hier hebben ze recht op omdat ze onder de armoedegrens leven”, vertelt collega Henkjan Verbree die Bina in februari dit jaar ontmoette. Vaak weten mensen die onder de armoedegrens leven niet goed waar ze recht op hebben. Daarom is het belangrijk dat ze hierover leren en ook durven hier aanspraak op te maken.

Het resultaat is bijzonder: zo hebben mensen inmiddels toegang gekregen tot medische zorg en krijgen ze regelmatig extra voedsel. Daarnaast woont Bina dankzij een van de voorzieningen nu in een stenen huisje in plaats van een lemen hut en heeft ze een gaskooktoestel. Een wereld van verschil! Niet alleen haar leefomstandigheden zijn verbeterd, ze heeft ook nieuwe hoop voor de toekomst. Bina: "Mijn droom is dat mijn kinderen een goede opleiding kunnen gaan doen en dat ze later een goede naam hebben binnen de gemeenschap."

Partnerorganisatie EFICOR

EFICOR zet zich in voor mensen zoals Bina, en helpt hen zelf op te staan uit de armoedespiraal. In andere gebieden traint de lokale partner kwetsbare gemeenschappen in rampenpreventie. Met relatief eenvoudige maatregelen worden dorpen in risicogebieden veiliger gemaakt  en worden mensen weerbaarder gemaakt, zodat overstromingen minder schade kunnen aanrichten. Lees meer over rampenpreventie in India >>