Leren van een kerk in een Keniaanse sloppenwijk

Verhaal | 21-02-2019Annemarie van den Berg

Een groter contrast is bijna niet denkbaar. De gemeenteleden van NGK De Ark zijn veelal hoogopgeleid en hebben het financieel goed voor elkaar. De Redeemed Gospel Church Pipeline in Nairobi ligt aan de rand van een sloppenwijk waar geweld heerst, armoede en drugsgebruik. En toch delen beide gemeenten drie jaar lang lief en leed met elkaar.

De kerken zijn aan elkaar verbonden via het Deelgemeenteproject van Tear. Gerard Meester van De Ark in Maassluis: ’We zochten naar een doel om te ondersteunen waarbij er écht contact van kerk tot kerk zou zijn. Daarbij wilden we de zakelijke kant kunnen uitbesteden aan een betrouwbare organisatie, zodat wij als kerk ons vooral konden richten op de ontmoeting en het delen. Je denkt in eerste instantie: Ik ga iets brengen’, maar het is een wederzijds leren en ontmoeten.’

Voetballen met leeftijdsgenoten in Kenia

Contact via telefoon, filmpjes en uitwisselingen

Hoe krijgt dat dan vorm? Gerard vertelt: ’Onze dominee heeft regelmatig contact met de dominee van de Redeemed Gospel Church. Ze praten dan bij en wisselen gebedspunten uit. Dan horen wij op zondag waar we voor kunnen bidden.’ Ook wisselen de kerken korte filmpjes met elkaar uit. ‘Vergis je niet’, lacht Gerard. ‘Ze zijn daar soms nog handiger met filmpjes en computers dan wij. Wij laten die filmpjes dan op zondag weer zien in de kerk.’ Maar omdat ontmoeting zo’n wezenlijk onderdeel is van deelgemeente zijn, zijn er in de drie jaar dat je als kerken samen optrekt een paar uitwisselingsmomenten.

Confrontatie met armoede

Zo vertrok er deze zomer een groep jongeren uit De Ark naar de Keniaanse hoofdstad. Gerard en zijn vrouw Nelleke gingen mee als begeleiders en hun studerende zoon Matthias was er ook bij. Voor Matthias en veel andere jongeren was het de eerste keer dat ze zo geconfronteerd werden met armoede. Vooral het bezoek aan de sloppenwijken maakte veel indruk. Matthias: ‘Je ziet veel kinderen en jonge moeders. Soms krijgen ze op hun twaalfde al een kind. En er is veel geweld en drugsgebruik. Tegelijkertijd ontmoetten we ook jongeren die goed zijn opgeleid. Het is alleen heel moeilijk om uit de sloppenwijken te komen.’

Gelijkwaardige verbinding met broers en zussen in Kenia

Worstelen met ongelijkheid

Nelleke herkent de ‘cultuurschok’ van haar zoon. Zij werkte jaren gleden als arts in Oeganda. ‘Als je die schrijnende armoede ziet, doet dat veel met je. Het roept vragen bij je op zoals: Als God almachtig is, waarom doet Hij hier niks aan? Waarom is het zo ongelijk verdeeld?’ Maar dat is ook onderdeel van deelgemeente zijn, erkent Nelleke. ‘Het zijn jouw broers en zussen die in zo’n situatie moeten leven. Het kan niet zo zijn dat je dit meemaakt, en dat het geen consequenties heeft voor je leven.’

Wat kan ik van hen leren?

De ervaring in Kenia zette de familie Meester aan het denken. Gerard: ‘Het zette mij stil. Waar geef ik mijn geld aan uit? Hoe besteed ik mijn tijd? En wat kan ik leren van hen?’ Zo ontdekte Gerard dat de kerk in Nairobi heel betrokken is bij hun buurt. ‘De kerk is voor mensen uit de sloppenwijken een plek waar je even je problemen kunt vergeten. Het is een veilige en troostrijke plek. Wij kunnen heel veel van hen leren hoe je er voor je omgeving kunt zijn. Bijvoorbeeld bij de toenemende eenzaamheid in Nederland. We kunnen als kerk heel veel van hen leren hoe je er voor je omgeving kunt zijn.’

Echt wederzijds contact

Het gezin Meester en de jongeren van de kerk zijn enthousiast geworden door de reis naar Nairobi. ‘Doordat je helemaal ondergedompeld wordt, gaat zo’n contact tussen onze kerken echt leven’, zegt Gerard. Nelleke: ‘Zo werd ik echt geraakt door Esther, een jonge vrouw van 21 jaar, die ik daar ontmoette. Ze nodigde mij uit in haar hutje om samen Bijbelstudie te doen en te bidden. Zij vertelde over haar leven en ik over het mijne. Dan vallen alle verschillen weg, dan heb je echt wederzijds contact en bemoedig je elkaar. Het kan een valkuil zijn om te denken dat je iets gaat brengen. Dat is niet zo. Wij komen er ook iets halen. We kunnen zoveel leren van hoe vreugdevol en vol vertrouwen zij in het leven staan.’

Keniaanse delegatie naar Nederland

Inmiddels is De Ark druk bezig om een bezoek van de Keniaanse delegatie aan Nederland voor te bereiden. Gerard: ’We hopen in het voorjaar van 2019 de dominee en zijn vrouw, het schoolhoofd en wat jongerenwerkers over te laten komen om ze te ervaren hoe wij kerk zijn in Nederland.’ In de tussentijd is een groep vrouwen uit De Ark onder leiding van Nelleke druk bezig met het haken en breien van kindermutsjes en babydekens voor de frissere wintermaanden in Kenia.

Danslessen

Gerard vertelt lachend dat er ook plannen zijn voor een dansworkshop. ‘In de kerkdiensten in Kenia werd wat afgedanst. Daar waren wij maar stijve harken bij, haha. Dus vandaar die workshop, dan kunnen we in het voorjaar laten zien dat we ook kunnen swingen!’

Meer weten over Deelgemeente zijn? Klik hier voor meer informatie.

Foto's: Gerard Meester

Meer over het project

Vrouw tijdens project van de Redeemed Gospel Church

Positieve verandering in een sloppenwijk

Kenia (Afrika)
Dit project verandert levens van mensen in de sloppenwijken van Naïrobi.