Manuel maakt zich zorgen: Minister Kaag vergeet de jongeren

Column | 07-08-2019Manuel Voordewind

Deze week gaat de Kamer met minister Kaag in debat over de brief 'Internationaal Financieren in Perspectief - Kansen pakken, resultaten boeken'. Interessant, maar het investeren in werk voor de volgende generatie jongeren in Afrika en het Midden-Oosten komt er bekaaid vanaf.

Nederland ondertekende afgelopen december het Marrakesh-migratiepact. Andere landen deden dat niet. Het pact zet de ondertekenaars onder andere aan tot de bestrijding van structurele factoren die mensen dwingen hun land van herkomst te verlaten. In haar beleidsnota stelde de minister bij haar aantreden dat Nederland perspectief wil bieden aan Afrikaanse jongeren. Een van de manieren waarop dit bereikt kan worden is het bevorderen van werkgelegenheid.

De brief waarover de Tweede Kamer deze week praat gaat primair over het bevorderen van de Nederlandse handels- en concurrentiepositie en de rol van het bedrijfsleven daarin. Maar het Nederlandse bedrijfsleven krijgt al genoeg kansen. Het bieden van perspectief voor jongeren wordt echter nauwelijks genoemd. Dat is temeer vreemd, omdat de minister vorig jaar een nieuw te vormen Challenge Fund for Youth Employment aankondigde. Dit fonds wil jeugdwerkgelegenheid en ondernemerschap in migratiegevoelige regio’s bevorderen.  

Het belang van werkgelegenheid voor Afrikaanse jongeren is onverminderd groot. In veel landen liggen er kansen. Neem Ethiopië. De industrie in dat land ontwikkelt zich snel. Tegelijk is het voor bedrijven moeilijk om goed opgeleide jongeren te vinden. Velen missen de essentiële technische en sociale vaardigheden waardoor ze niet goed uit de voeten kunnen op de arbeidsmarkt. Dat remt de kansen voor bedrijven. Het is daarom van groot belang om opleidingsprogramma’s op te zetten. Zonder goede inzetbaarheid en oog voor lokale kansen blijven Ethiopische jongeren elders hun heil zoeken.  

De minister kan juist nu Afrikaanse jongeren perspectief bieden. In een verdeeld Europa is het aan Nederland om binnen de Europese Unie het voortouw te nemen en zo de doelen van het Marrakesh-pact te behalen.

Manuel Voordewind: lid van de kerngroep beleidsbeïnvloeding van PerspActive, een coöperatie van tien NGO’s met als focus het bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren in ontwikkelingslanden.