Mijn hoop in Jezus Christus bemoedigt de gemeenschap

Blog | 18-12-2013

Toen ik een paar jaar geleden hoorde dat ik hiv had, dacht ik dat mijn leven voorbij zou zijn. Maar ik ben blij dat ik je vandaag kan vertellen, dat ik les geef in schoonheid en kapsels bij het Wilma instituut. Ik dank de Heer dat ik leef en dat Hij mij trouw is.

Voordat ik les gaf, werkte ik bij een kapsalon. Dit was moeilijk, omdat ik betaald kreeg per klant. Ik werkte zo hard als ik kon, maar er kwamen maar weinig klanten omdat zij wisten dat ik geïnfecteerd was met hiv.

Ik ben de kerk dankbaar dat ik les mag geven,  omdat ik als voorbeeld dien voor veel mensen in de gemeenschap. De Heer laat aan de mensen om mij heen zien dat Hij mij kracht geeft. Mijn hoop is in Jezus Christus.

Toen ik de zelfhulpgroep van de Redeemed Gospel Church bezocht, vond ik een groep mensen die om elkaar geeft. Ik kreeg training over medicijnen, goede voeding en positief in het leven staan. Na een tijdje kreeg ik mijn gevoel van eigenwaarde terug.’

Verandering in levens

Het Wilma instituut, waar ik werk, traint jonge mensen onder andere op het gebied van computers, kleding en vormgeving. De jonge mensen in de sloppenwijken zijn erg kwetsbaar, omdat zij geen vaardigheden hebben ontwikkeld waarmee ze geld kunnen verdienen. Sommige kunnen niet lezen en schrijven. Het onderwijs op onze school biedt een training van zes tot twaalf maanden en zorgt voor een grote verandering in het leven van veel mensen. Ik ben blij dat ik onderdeel mag zijn van deze transformatie.

Gebed

Ik wil graag gebed vragen voor de jonge mensen in Mathare Valley. Ik bid dat ze niet worden verleid tot crimineel gedrag, maar Gods liefde herkennen en Hem als redding zien. Ook bid ik God dat Hij het werk van onze handen zegent.