Nepal na één jaar: Doorleren na de aardbeving

Verhaal | 22-04-2016Peter Kamphof

Soni (13 jaar) en Archana (12 jaar) zijn Nepalese meiden. Ze zitten op de Rawal Dada Lower Secondary School.

Door de aardbeving van april 2015 werd de school van Soni en Archana behoorlijk beschadigd. Een deel van de derde verdieping was ingestort, maar de eerste en tweede verdieping leken intact. Toch kwam de leiding van de school samen met de ouders tot de conclusie dat het waarschijnlijk niet veilig was om in het gebouw les te geven. Daarom bouwden ze een afdak van bamboe en bladeren en vier maanden lang kregen de kinderen daar les.

Het was moeilijk werken. Alle klassen moesten bij elkaar gepropt worden onder het afdak. De kinderen hadden moeite om zich te concentreren en de leerkrachten hadden ordeproblemen. Soni: ‘Ik vond het erg moeilijk om goed te luisteren naar de leraar en te verstaan wat hij zei, omdat er om ons heen zoveel andere dingen gebeurden. ‘

Een klas aan het werk in de tijdelijke lesruimte

Een tijdelijke lesruimte

Tear-partner UMN kwam te hulp. Nadat bouwkundigen hadden vastgesteld dat het schoolgebouw inderdaad niet veilig meer was, besloot de gemeenschap samen met UMN dat er een tijdelijke lesruimte nodig was. Geen echt gebouw met muren, maar een open structuur die steviger was en meer ruimte bood dan het afdak. Vijf maanden na de aardbeving was de tijdelijke lesruimte klaar.

Het schoolgebouw van Soni en Archana

Dokter en leraar

Twee maanden geleden ging het oude gebouw weer  open, maar het is te klein doordat de derde verdieping en een van de vleugels van het gebouw onbruikbaar isgeworden. Daarom wordt de tijdelijke lesruimte omgebouwd tot een permanent gebouw dat aardbevingen kan weerstaan.

Dan kunnen Soni en Archana en veel andere kinderen zich ongestoord verder voorbereiden op hun toekomst. Soni wil graag dokter worden. Archana wil leraar worden en les geven in vakken als natuurkunde, scheikunde en biologie – op haar eigen school.

De foto's bij dit verhaal zijn van Tom Price.

Bidden

Bid voor Soni en Archani en hun leeftijdgenoten in Nepal. Bid dat ze uitgroeien tot volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun land.

Bid voor een snel en voorspoedig herstel van schoolgebouwen in Nepal, zodat de gevolgen van de aardbeving de studie van kinderen niet te zeer zullen belemmeren.

Regelmatig bidden voor het werk van Tear? Meld je aan voor de digitale gebedsbrief, dan sturen we je elke twee maanden actuele gebedsonderwerpen .

Meer over het project