Netwerk voor rampenpreventie en noodhulp Indonesië: het werkt gewoon!

Blog | 15-08-2018Fennelien Stal

Als programmamedewerker voor Indonesië was ik de afgelopen twee weken druk met de noodhulpactie van Tear op Lombok. Tear werkt daar via een netwerk van kerken en lokale christelijke hulporganisaties aan noodopvang, noodlatrines en schoon drinkwater. Twee jaar geleden was ik betrokken bij de oprichting van dit netwerk.

Facebook bericht over oprichting Jakomkris twee jaar terug

Dit weekend kreeg ik een bericht van Facebook: Fennelien, dit bericht postte je twee jaar geleden: ‘Na 2,5 maand van onderzoek en voorbereiding hebben twintig organisaties en kerken in Indonesië vandaag besloten om in een netwerk te gaan samenwerken aan rampenpreventie en noodhulp.’

Eerste grote ramp

Het was bijzonder om hieraan herinnerd te worden, juist nu er op Lombok drie aardbevingen achter elkaar zijn geweest. Sinds 2016 hebben deze kerken en organisaties zich ontwikkeld tot een netwerk dat snel in actie kan komen bij een ramp. De serie aardbevingen op Lombok is de eerste grote ramp waarbij het netwerk slachtoffers te hulp komt. 

Bij Tear benadrukken en ondersteunen we het liefst de capaciteiten die mensen en organisaties zelf hebben om hun situatie te verbeteren. Maar ik moet toegeven dat ik me toch stiekem een beetje trots voelde toen ik het Facebookbericht las: het werkt gewoon!

Ook rampen voorkomen

Het netwerk is opgericht omdat Indonesië door haar geografische ligging vaak getroffen wordt door natuurrampen. Het doel van het netwerk, genaamd JAKOMKRIS TBI, is niet alleen om noodhulp beter te coördineren, maar ook om kerken te stimuleren met hun buurt of dorp risico’s te analyseren en rampen zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarom zijn verschillende kerken getraind in rampenpreventie. Zo heeft een kerk aan de rand van Yogyakarta vlak bij de vulkaan Merapi een evacuatieplan opgesteld en evacuatieoefeningen gedaan met de kerk en de omliggende buurt, voor het geval dat de vulkaan zal uitbarsten. In een ander dorp zijn kerkleden samen met hun buren een actie gestart om het vele afval in de rivier op te ruimen,  zodat deze minder snel overstroomt tijdens de regentijd.

Wanneer een ramp plaatsvindt, overleggen vertegenwoordigers van de organisaties en kerken met elkaar wat er nodig is en wie het beste in staat is om hulp te verlenen.

Contact met overheid 

Verder heeft het netwerk verschillende bijeenkomsten georganiseerd om samen met verschillende partijen zoals de overheid, ontwikkelingsorganisaties en bedrijven, te bespreken hoe ze beter kunnen samenwerken in rampenpreventie en noodhulp in Indonesië. En ook welke rol geloofsgemeenschappen hierin kunnen innemen.

Naast werken aan voorbereiding en preventie kwam het netwerk al meerdere keren in actie om hulp te verlenen na rampen. Bijvoorbeeld na een overstroming in Yogyakarta in 2017 en na uitbarsting van de Sinabung vulkaan op Sumatra in mei van dit jaar. Wanneer een ramp plaatsvindt, overleggen vertegenwoordigers van de organisaties en kerken die lid zijn van het netwerk met elkaar wat er nodig is en wie het beste in staat is om hulp te verlenen.

Wie doet wat

Zo hebben de leden na de eerste aardbeving op Lombok besloten dat een ervaren noodhulporganisatie die lid is van het netwerk een hulpteam stuurt om noodopvang en toiletten te organiseren, dat een medische organisatie een team van artsen en verplegers beschikbaar stelt, en dat een lokale organisatie het beste schoon drinkwater en toiletspullen kan uitdelen. De andere leden van het netwerk zijn bezig met fondsenwerving om het werk op Lombok te steunen. Zij mobiliseren ook via hun contacten vrijwilligers uit kerken in de hoofdstad van Lombok om de hulpverleners in het getroffen gebied te helpen.

De leden van het netwerk zijn zich door samenwerking en kennisuitwisseling in het netwerk steeds meer bewust geworden van de noodzaak om niet alleen te reageren op rampen, maar zich juist ook voor te bereiden op rampen door de mogelijke risico’s te verkleinen. Daarom gaat het netwerk  na de eerste fase van noodhulp op Lombok ook rampenpreventietrainingen organiseren. Zo leren  kerken en gemeenschappen wat ze kunnen doen om beter bestand te zijn tegen een eventuele volgende aardbeving.

Foto: YEU

Noodhulp door het netwerk Jakomkris op Lombok

Netwerk voor rampenpreventie en noodhulp Indonesië: het werkt gewoon!

Blog | 15-08-2018 | Fennelien Stal
Dankzij een twee jaar geleden opgericht netwerk kunnen kerken en christelijke hulporganisaties nu beter hulp verlenen op Lombok.