Het is stil in Amsterdam...

Verhaal | 11-04-2020Tear

Wie op een normale zondagmorgen in Amsterdam Zuidoost een wandeling maakt, kan er niet omheen: uit allerlei zalen en zaaltjes komt het kerkelijk feestgedruis je tegemoet. De vele kerkgangers houden van zang en dans tijdens hun erediensten. ‘En juist dat missen we nu extra erg’, vertelt Moses Alagbe, voorganger van de Amsterdamse Maranathakerk.

‘Dat we elkaar niet meer mogen ontmoeten, omhelzen en onze levens niet meer met elkaar kunnen delen vinden we heel erg. We ontmoeten elkaar nu online op zondagochtend. Dan bidden en zingen we met elkaar en dat helpt wel een beetje, maar het is heel mager vergeleken met hoe onze zondagochtenden er eerst uitzagen. En daarbij komt dat veel van onze leden thuis in een zorgelijke situatie zitten. Eenzaamheid, lage inkomens, stress door culturele verschillen, verkeerde vrienden… Het is zó belangrijk om een gemeenschap te zijn, om samen te komen. We hebben elkaar nodig om het geloof en het vertrouwen in God vast te houden.’

Het is altijd al moeilijk om de huur van ons gebouw te betalen, maar nu is het al helemaal lastig. We hebben dubbel geloof nodig, maar God zal ons helpen. Daar vertrouwen we op.

Zorgen om financiële situatie

Alagbe maakt zich ook zorgen om de financiële situatie van migrantenkerken. Veel van hen zijn afhankelijk van de zondagse collecte waar altijd gul aan wordt gegeven. Vaste maandelijkse bijdragen komen veel minder voor en doordat de kerkdeuren nu gesloten blijven, missen migrantenkerken hun broodnodige inkomsten. Ze kunnen huur, gas en licht niet meer betalen en dreigen om te vallen. ‘Veel leden werken in bijvoorbeeld hotels of als schoonmaak(st)er en zij zitten nu zonder werk en kunnen niks missen. Het is altijd al moeilijk om de huur te betalen van ons gebouw, maar nu is het al helemaal lastig. We hebben dubbel geloof nodig, maar God zal ons helpen. Daar vertrouwen we op.’

Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk

‘Ik maak me grote zorgen’, zegt Madelon Grant, werkzaam bij SKIN, de koepelorganisatie van migrantenkerken in Nederland. Samen met SOFAK, fonds voor migrantenkerken, en enkele andere partners riep SKIN een noodfonds in het leven: Samen Kerk = Samen Sterk. In één week tijd ontving dit noodfonds 40 hulpvragen van kerken, terwijl SOFAK normaal zo’n 20 à 25 kerken per jaar ondersteunt. ‘Hulp vragen is niet makkelijk, daar moet je een drempel voor over. Elke kerk wil het liefst onafhankelijk zijn en zijn eigen boontjes doppen. Naar schatting zitten 40% van de kerken in Rotterdam in de problemen en als ik dat percentage voor het hele land hanteer, dan moeten er zeker 400 kerken zijn die het niet redden.’

Naar schatting zitten 40% van de kerken in Rotterdam in de problemen en als ik dat percentage voor het hele land hanteer, moeten er zeker 400 kerken zijn die het niet redden.

‘De oplossing hoeft niet direct financiële steun te zijn’, legt Madelon uit. ‘SKIN helpt kerken bijvoorbeeld bij het opstellen van brieven voor de verhuurder van het pand waarin de kerk samenkomt. Of als een migrantenkerk samenkomt in het gebouw van een andere kerk, vragen wij of zij rekening kunnen houden met de nood waarin de migrantenkerk verkeert. Laten we als kerken naar elkaar omzien, ook in dit opzicht.’

Inmiddels heeft de gemeente Rotterdam laten weten de huur van panden waarin migrantenkerken bijeenkomen voor het tweede kwartaal op te schorten. ‘Heel mooi natuurlijk’, reageert Madelon, ‘maar wat gebeurt er dan in het derde kwartaal? Is dit niet een uitstel van problemen? Niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien, de economische impact kan enorm zijn. Er zijn gemeentes waar veel leden werkloos dreigen te worden of nu al als flexwerker geen inkomsten meer hebben. Zij kunnen hun geld niet missen en omgekeerd heeft de kerk geen inkomsten waarmee zij leden die in de problemen zitten kunnen helpen. Ik hoop dat het ons lukt om ervoor te zorgen dat ook die gemeentes niet failliet gaan en hun huisvesting kwijtraken.’

Samenwerkingen tussen kerken

De coalitie achter Samen Kerk = Samen Sterk combineert financiële ondersteuning met advies en belangenbehartiging voor kerken die in de problemen dreigen te komen. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld dat een migrantenkerk gekoppeld wordt aan een kerk die steun wil bieden. Dat kan dan een wederkerige relatie worden waarbij de twee kerken elkaar inspireren, bij elkaar op bezoek gaan en bijvoorbeeld kanselruil doen. De Maranathakerk van Moses Alagbe heeft een ‘maatje’ gevonden in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Oegstgeest. ‘Dat ontstond door een gezamenlijke reis naar Uganda’, vertelt Moses. ‘Die werd georganiseerd door Tear om kerken in Nederland te verbinden met kerken in het Zuiden. Maar toen we terug waren, zeiden Pieter en ik tegen elkaar: ‘Is het niet een idee als wij ons met elkaar verbinden? Als migrantenkerken een connectie krijgen met een autochtone kerk?’ We doen nu samen bijbelstudie en ruilen van kansel. Aanstaande zondag gaat de kerk in Oegstgeest voor ons collecteren, want zij weten van onze nood.’

Als we onze gebouwen verliezen, zou dat verschrikkelijk zijn. Dan gaat er zoveel verloren!

Fysiek kerkgebouw onmisbaar

Alagbe benadrukt nogmaals hoe belangrijk een kerk met een fysiek gebouw is voor migranten in onze samenleving. ‘De kerken spelen een belangrijke rol in de grote steden. Zonder kerken zou de criminaliteit toenemen, daar ben ik van overtuigd. Nu hebben jongeren bij ons een thuis een groep waarin ze elkaar steunen in het geloof. Eenzame ouderen die stress hebben vanwege de taal en de cultuur hier, worden bemoedigd en geholpen. Schoolgaande kinderen krijgen bij ons een ontbijt en zieken krijgen een maaltijd. Als we onze gebouwen verliezen, zou dat verschrikkelijk zijn. Dan gaat er zoveel verloren! Bid alstublieft voor ons en help waar u kunt.'

Help elkaar. Steun onze migrantenbroeders en -zusters.

Rikkert Zuiderveld & Reinier Sonneveld: ‘Mocht je vallen, dan word je toch wel opgevangen’

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
Minella van Bergeijk gaat in gesprek met Rikkert Zuiderveld en Reinier Sonneveld over meebuigen in de storm.

10x wat we leerden in 2020

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
De coronacrisis bracht veel mensen ook rust. Tear geeft tien tips om die rust vast te houden.

Martha Zonneveld: ‘Honger is een afschuwelijke ramp die zich voltrekt naast de dreiging van corona’

Verhaal | 03-07-2020 | Hannah Westra
Met Tear zijn we actief betrokken bij mensen die op dit moment nog middenin een lockdown zitten. Martha Zonneveld, noodhulpcoördinator bij Tear: ‘In sommige landen begint de...

Beter bestand tegen de coronacrisis dankzij de lokale kerk

Verhaal | 22-06-2020 | Annemarie van den Berg
Via lokale kerken mensen zelf uit armoede laten opstaan. Het werkt! Juist in deze coronacrisis zien we dat deze gemeenschappen beter bestand zijn tegen de gevolgen.
Babyslofjes

Kraamtijd in lockdown: net bevallen en geen inkomen meer

Verhaal | 22-06-2020 | Tear
Ineens ziet de kraamtijd er door het coronavirus heel anders uit dan dat we gewend zijn. Maar voor de 25-jarige Kabita en haar man is de kraamtijd levensbedreigend geworden.
Corona Noodhulpfonds

Steun het Corona Noodhulpfonds

Nieuws | 12-06-2020 | Tear
Het coronavirus is overal. Op dit moment zijn er al honderdduizenden mensen overleden. We maken ons grote zorgen, juist ook in ontwikkelingslanden.