Onderneming van Martha Njeri groeit en groeit

Blog | 22-01-2013

Mijn bedrijfje wordt steeds groter. Toen ik mijn onderneming startte vorig jaar, verkocht ik alleen zeep. Nu verkoop ik ook snoepjes, noten en huishoudelijke artikelen. Ik wil mijn onderneming graag uitbreiden en zo meer geld verdienen voor mijn familie.

Mijn kleinzoon Kevin Isaack Njoroge helpt mij bij het verkopen van wasmiddelen. Ik verkoop ze aan kleine winkeltjes maar ook aan mensen in mijn buurt. Mijn grootste uitdaging is dat ik nog geen grote bestellingen kan aannemen, omdat mijn onderneming daarvoor geen licentie heeft. Mijn plan is om volgend jaar mijn onderneming te registreren en een vergunning aan te vragen, zodat ik grotere markten kan voorzien. Ik wil mijn onderneming graag Marsha noemen, een samenvoeging van mijn eigen naam Martha en die van mijn man Isaac.

Door mijn onderneming kan ik zorgen voor mijn familie en mijn vijf kleinkinderen. Veel oudere vrouwen in deze gemeenschap bevinden zich in dezelfde situatie als ik. Ze zorgen voor veel kleinkinderen, omdat hun ouders zijn gestorven aan onder andere de gevolgen van hiv. Wat ook vaak gebeurt, bijvoorbeeld in mijn familie, is dat de jonge mensen de zorg voor hun kinderen overdag overlaten aan de grootouders, omdat zij zelf ’s ochtends naar het centrum van de stad gaan om werk te zoeken en pas ’s avonds weer thuiskomen.

Vreugde

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik God danken voor zijn zegeningen in 2012. Voor het komende jaar wil ik graag het volgende vers meegeven, uit Fillipenzen 4 vers 4: 'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd'.