Opmerkelijke verandering in Zimbabwaanse dorpen

Verhaal | 20-05-2016Willem Klaassen

Tear traint in allerlei landen kerkelijk leiders. Daarbij leren ze, in samenwerking met kerkleden en anderen in de gemeenschap, om de problemen in hun gemeenschap zelf aan te pakken met gebruik van eigen hulpbronnen. Deze trainingen worden in Zimbabwe o.a gegeven door Tear-partner FACT.

De voorganger van de nieuw geplante Pinksterkerk in Bikita heeft als uitvloeisel van zo'n training het initiatief genomen om moestuinen aan te leggen in zijn Demba-gemeenschap. Hierdoor heeft een opmerkelijke transformatie plaatsgevonden in de dorpen in de gemeenschap Mbuyanehanda. De moestuinen leveren gezond voedsel op voor de huishoudens en de extra oogst wordt op de lokale markt verkocht worden voor extra inkomsten.

Mevrouw Magaga heeft meer te besteden

45 personen telen nu groente. Mevrouw Magaga (34 jaar), een weduwe met 4 kinderen, kon een jaar geleden haar gezin niet onderhouden met voedsel, kleding en schoolgeld. Ze had grote moeite om haar hoofd boven water te houden met de teelt van sorghum en pinda’s. Sinds ze betrokken is in het moestuinprogramma, inclusief trainingen door FACT, is haar bestaanszekerheid enorm toegenomen. Haar oogst levert gemiddeld per week 7 US dollar op als extra inkomen.

Mevrouw Magaga zegt: “ik heb geleerd dat mensen een leider nodig hebben die anderen kan motiveren, vooral iemand die de kwetsbaren kan inspireren. Door gebed en samenwerking van de kerk en de gemeenschap is er een ontwikkeling op gang gekomen. We hebben erkenning gekregen doordat we als groep samenwerkten. Ook bijbelgedeeltes hebben ons gemotiveerd om samen te werken. Onze toekomstplannen? We willen tuinslangen gaan gebruiken om ouderen en mensen met een beperking te helpen bij het irrigeren van hun moestuin. Verder willen we een kippenproject beginnen.”

Wil je nog meer mensen in Zimbabwe helpen om een beter inkomen te verdienen? Doe dan een gift voor dit project