Pastors aan het werk voor weeskinderen

Verhaal | 02-12-2014Willem Klaassen

In Zimbabwe hebben kerkleiders de handen ineen geslagen om aidswezen te helpen. De Sungano Broederschap van Pastors ni Zimbabwe werd opgericht in 2009, nadat een van de pastors, Agnes Maguta, een hiv-training van Tear-partner FACT had gevolgd. De broederschap bestaat uit  15 kerkleiders, die 11 kerken vertegenwoordigen. Hun doel is om na te denken over vragen rond hiv en ondersteuning te geven aan mensen in nood.

Stigma

Vroeger werkte elke kerk op zichzelf. Er was weinig kennis over hiv en er ging veel onjuiste informatie rond. Er lag een stigma op condooms en als iemand erom vroeg, werd hij meteen verdacht van overspel. Hiv werd beschouwd als een vloek waardoor zondaars werden getroffen. Wezen en mensen met een beperking werden genegeerd.

De broederschap heeft de handen ineen geslagen om meer kennis en bewustwording rond hiv te verspreiden en om wezen te ondersteunen. Geen van deze pastors krijgt een salaris; zij werken met hun eigen handen en werven fondsen om wezen te helpen.

Naar school 

Zo hebben ze bijvoorbeeld 0,4 hectare noten geplant. Ze oogstten 18 emmers vol gepelde noten en verkochten die voor 8 dollar per emmer. Daarmee verdienden ze 144 dollar. Daarmee betaalden ze het schoolgeld voor 10 kinderen. Dat kostte bij elkaar 100 dollar. Elk kind kreeg ook een balpen en twee schriften en 6 kinderen kregen bovendien een uniform. De spullen werden uitgereikt in het bijzijn van medewerkers van FACT, dorpshoofden, het schoolhoofd en andere onderwijzers. In haar toespraak bedankte Agnes Maguta (de leider van de broederschap) FACT voor de hulp bij de totstandkoming van de broederschap en de trainingen over hiv.

Ze zei: ‘Hier aan de rand van de provincie Masvingo en het district Bikita  ging veel voorlichting over hiv aan ons voorbij.  Maar sinds FACT is gekomen, zijn er minder sterfgevallen. Vroeger moesten we per maand 3 tot 8 mensen begraven. Nu is de dood weer bijzonder geworden. We zijn ons nu ook bewust van de impact die hiv heeft op wezen en andere kwetsbare kinderen en we kennen onze roeping als voorgangers.'

Zelf maatregelen nemen

De secretaris va de broederschap, mevrouw Mhuriengwe, merkte op: 'Als we als kerken samenwerken, kunnen we wonderen doen. We moeten niet zitten wachten tot de overheid of een hulporganisatie onze wezen gaat helpen. Hulporganisaties komen en gaan; we moeten zelf duurzame maatregelen nemen om de impact van hiv te verminderen Als leiders willen we het gezag dat ons is toevertrouwd, gebruiken om de effecten van hiv in onze gemeenschap te verzachten. De tien kinderen die we nu hebben geholpen, zijn nog maar het begin. We willen veel meer kinderen ondersteunen.

Meer over het project

Jongeren uit Zimbabwe toegerust voor de strijd tegen hiv en getraind om eigen inkomsten te verwerven

Zimbabwe (Afrika)
Dit project helpt kerkgemeenschappen in dorpen om hiv tegen te gaan.