Praktische bijbelstudies maken het verschil in Kenia

Verhaal | 13-12-2017Suzanna Blackmore

Samen met haar twee kinderen bewoont Peninah een krap krotje in een grauwe sloppenwijk in Nairobi. Met zeer veel moeite scharrelt ze haar kostje bij elkaar. Dan ontdekt ze in een bijbelstudie dat God zelfs het kleinste wat ze heeft kan gebruiken. Dat is voor haar een kantelpunt. Ze weet dat ze talent heeft om kleding te maken. Nu waagt ze de stap om een naaiatelier te starten. 

Door de training van de kerk groeit Peninah in zelfvertrouwen. Ze durft nu zelf leiding te geven en voor een groep te staan. Haar leven is totaal veranderd. Ze hoeft niet meer in de sloppenwijk te wonen en gebruikt haar krot alleen nog als werkplaats én als ontmoetingsplaats van haar bijbelstudiegroep waar het veranderingsproces doorgaat. 

Meer dan vijfhonderd groepen

Tijdens een werkbezoek aan Kenia ontmoet ik allerlei mensen die dankzij bijbelstudies door barrières van armoede en hopeloosheid heen stoten, tot bloei komen en daar anderen uit hun omgeving in meenemen. 

Eerst preekte ik met vuur tegen de groep, nu zit het vuur in de groep.

De afgelopen jaren zijn de Redeemed Gospel Church en de Anglicaanse kerk in Kenia, met ondersteuning van Tear, meer dan vijfhonderd Church and Community Mobilisation Process-bijbelstudies (CCMP) gestart. Dat laatste is een hele mond vol voor een methode waarin mensen in drie modules ontdekken hoe ze zelf de bijbel kunnen lezen, wat hun identiteit is als kind van God, wat de middelen zijn die ze zelf al in huis hebben en hoe ze die middelen kunnen inzetten. De verandering die volgt is geregeld een complete transformatie die ook effect heeft op de mensen om het individu heen. 

Actieve deelname 

Wat me opvalt aan de bijbelstudiegroepen is allereerst dat iedereen actief deelneemt. Ook de kinderen. Het zijn gemengde groepen met kinderen en volwassenen. Die actieve participatie lijkt de sleutel tot het succes van de groepen. De groepen zijn een forum voor elke stem, benadrukt iemand. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te denken en praten. ‘Eerst preekte ik met vuur tegen de groep, nu zit het vuur in de groep’, zegt een ander. 

Oog voor het alledaagse 

Ten tweede hebben de bijbelstudies niet alleen oog voor het geestelijk leven van de leden, maar ook voor het alledaagse. Mensen worden aangemoedigd om met eigen middelen op te staan in hun eigen situatie en verschil te maken. Tijdens een droge periode namen groepen van een kerk in Nairobi bijvoorbeeld de waterdistributie in een wijk op zich. 

Elke groep heeft een missie

Ten derde formuleert elke groep een eigen, behapbare missie als afgeleide van de gezamenlijke missie van de kerk. Zo heeft één groep bijvoorbeeld de missie ‘Everybody is somebody’. Voortaan behandelen ze iedereen als waardevol mens. Na een studie over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, kozen ze een arm gezin uit dat nog nooit wat van die nieuwheid had geproefd. Alle groepsleden brachten een cadeautje mee.

Vier factoren die de Church en Community Mobilisation-methode tot een succes maken: 

  • Een sterke gerichtheid op een actieve deelname van alle leden. Mensen die ik bezocht benadrukten dit steeds weer: iedereen heeft een stem. 
  • Intergenerationele groepen. Doordat het bijbelstudiemateriaal eenvoudig is, is het ook toegankelijk voor kinderen. Toch boeten de studies niets aan diepte in. Doen we in Nederland te moeilijk? 
  • Elk lid wordt actief aangemoedigd om op zoek te gaan naar zijn of haar eigen talenten en middelen. De bijbelstudies hebben een heel positief uitgangspunt. Hoe arm je ook bent, je hebt altijd wel iets. Is het niet materieel, dan heb je misschien een talent of veel tijd. Leden worden aangemoedigd om daarmee aan de slag te gaan. 
  • Groepen formuleren samen een (kleine) missie. Bij de uitvoering worden ook niet-gemeenteleden uitgenodigd om aan te haken. De toepassing van het geleerde staat centraal. 

Umoja Nederland

Benieuwd of dit ook in Nederland mogelijk is? In Nederland zijn Tear en Present Nederland via Umoja bezig om de principes van het Church and Community Mobilisation Process door te vertalen naar de Nederlandse situatie. Kijk op de website van Umoja Nederland voor meer informatie over het Umoja-proces dat jouw kerk helpt om weer met beide benen in de buurt te staan.

Meer over het project

Vrouw tijdens project van de Redeemed Gospel Church

Positieve verandering in een sloppenwijk

Kenia (Afrika)
Dit project wil het leven van krottenwijkbewoners verbeteren, vooral van mensen die leven met hiv of aids.