Premier Rutte, nú is actie nodig

Nieuws | 09-04-2020Tear

Tear roept samen met andere Nederlandse hulporganisaties premier Rutte op om in actie te komen voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden en op Aruba en Curaçao. De opvang daar schiet zwaar tekort, waardoor er mensonterende en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan. De verspreiding van het coronavirus maakt de urgentie nog groter. 

In een gezamenlijke brief,  die Tear mede heeft ondertekend, roepen we de regering op om verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor de opvang  van ten minste 500 van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Daarnaast roepen we op tot versnelde humanitaire hulpverlening zodat de achterblijvers toegang krijgen tot medische en andere noodhulp. 

Wat is er gaande op Aruba en Curaçao?

Zowel op Curaçao als Aruba verblijven naar schatting 15.000 tot 25.000 Venezolanen die de crisis in hun land zijn ontvlucht. Dat zijn grote aantallen voor deze kleine eilanden. Ze bevinden zich veelal in erbarmelijke en onbeschermde omstandigheden. Hun mensenrechten staan steeds meer onder druk. Ze leven onder de radar, bang om opgepakt, vastgezet en gedeporteerd te worden. Ze zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, prostitutie (zgn. ‘trago meisjes’ die in bars werken) en mensenhandel.

Ongedocumenteerde vluchtelingen worden door de huidige coronacrisis het hardst getroffen.

Dat vraagt om een snel en gezamenlijk ingrijpen van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, op basis van onderlinge solidariteit en ondersteuning. Denk daarbij aan toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, huisvesting en voedsel, hulp bij taal en integratie, en vervolgens ook om werk en inkomen. Het is van groot belang dat deze mensen een vluchtelingen- dan wel een tijdelijke beschermingsstatus krijgen op humanitaire gronden. Dit betekent een tijdelijke verblijfstatus zolang het conflict en de crisis in Venezuela voortduren.

In de huidige coronacrisis is dat extra belangrijk. Het toerisme en daarmee de economie is grotendeels stilgevallen, en ongedocumenteerde vluchtelingen worden het hardste getroffen. Zij hebben vooral tekort aan voedsel en medicijnen. Onze regering heeft toegezegd te hulp te schieten. Die hulp moet niet enkel ten goede komen aan bedrijven, maar ook aan de armste en meest kwetsbare mensen. De tienduizenden Venezolaanse vluchtelingen behoren zeker tot die groep.

Wat is er gaande op de Griekse eilanden?

Op de Griekse eilanden is de situatie zo mogelijk nog erger. Zo’n 42.000 mensen, onder wie veel kwetsbare vrouwen en kinderen, zitten in slechte hygiënische omstandigheden opeengepakt kampen waar plek was voorzien voor 6000 mensen. Zonder warm water zonder medische zorg. Op sommige plekken in het Moria kamp is er maar één kraan voor 1300 mensen, en is er geen zeep om de handen te wassen.

Neem tenminste 500 van de meest kwetsbare kinderen op in Nederland.

Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd. Tentjes staan in de modder, tussen het open riool en het vuilnis. Cruciale preventiemaatregelen, zoals thuisblijven, fysiek afstand houden en regelmatig handen wassen zijn in deze barre omstandigheden een onmogelijke opgave.

De humanitaire hulp om de situatie op de eilanden te verbeteren komt onvoldoende van de grond. Daarom moeten de vluchtelingen op de eilanden zo snel mogelijk worden overgebracht naar veilige, humane en hygiënische opvang, met voldoende medische zorg.

#SOSmoria

De afgelopen dagen zijn de oproepen tot evacuatie steeds indringender geworden, bijvoorbeeld door Nederlandse artsen die op Lesbos werken. Hun oproep #SOSmoria is in korte tijd door duizenden artsen in heel Europa ondersteund. In Nederland spreekt een groeiend aantal gemeenten zich bij monde van burgemeester, college en/of gemeenteraad zich uit vóór het overnemen van alleenstaande kinderen. Het zijn er inmiddels meer dan 30.

Geen tijd te verliezen

Zonder onderlinge solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid kunnen deze vluchtelingen niet geholpen worden. We roepen de regering op om zich in te zetten voor de opvang van tenminste 500 van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Daarnaast roepen we op tot versnelde humanitaire hulpverlening zodat de achterblijvers toegang krijgen tot medische en andere noodhulp. Er is geen tijd te verliezen!

Lees hier de hele brief.

Geef voor het Corona Noodhulpfonds
Geef voor het Corona Noodhulpfonds

Rikkert Zuiderveld & Reinier Sonneveld: ‘Mocht je vallen, dan word je toch wel opgevangen’

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
Minella van Bergeijk gaat in gesprek met Rikkert Zuiderveld en Reinier Sonneveld over meebuigen in de storm.

10x wat we leerden in 2020

Verhaal | 13-07-2020 | Tear
De coronacrisis bracht veel mensen ook rust. Tear geeft tien tips om die rust vast te houden.

Martha Zonneveld: ‘Honger is een afschuwelijke ramp die zich voltrekt naast de dreiging van corona’

Verhaal | 03-07-2020 | Hannah Westra
Met Tear zijn we actief betrokken bij mensen die op dit moment nog middenin een lockdown zitten. Martha Zonneveld, noodhulpcoördinator bij Tear: ‘In sommige landen begint de...

Beter bestand tegen de coronacrisis dankzij de lokale kerk

Verhaal | 22-06-2020 | Annemarie van den Berg
Via lokale kerken mensen zelf uit armoede laten opstaan. Het werkt! Juist in deze coronacrisis zien we dat deze gemeenschappen beter bestand zijn tegen de gevolgen.
Babyslofjes

Kraamtijd in lockdown: net bevallen en geen inkomen meer

Verhaal | 22-06-2020 | Tear
Ineens ziet de kraamtijd er door het coronavirus heel anders uit dan dat we gewend zijn. Maar voor de 25-jarige Kabita en haar man is de kraamtijd levensbedreigend geworden.
Corona Noodhulpfonds

Steun het Corona Noodhulpfonds

Nieuws | 12-06-2020 | Tear
Het coronavirus is overal. Op dit moment zijn er al honderdduizenden mensen overleden. We maken ons grote zorgen, juist ook in ontwikkelingslanden.