Sake Stoppels: ‘Het milieu is een blijvende passie geworden’

Blog | 12-04-2019Tear

Al vanaf zijn studententijd heeft praktisch theoloog Sake Stoppels iets met natuur en milieu. Hij vindt het pijnlijk dat het er in de kerk niet vaak over gaat. ‘Zijn we bang dat onze vliegvakanties in rook opgaan?’

In mijn studietijd begon ik te begrijpen dat sociale en politieke gerechtigheid fundamenteel bij geloven horen. Ik raakte onder de indruk van profeten als Jesaja, Amos en Micha. Zij hadden een profetisch oog voor onrecht en gaven daar ook openlijk lucht aan: “Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.” Vlijmscherpe woorden uit Amos 5, bedoeld voor vrome mensen die hun religieuze plichten misschien wel nauwgezet nakwamen, maar het niet zo nauw namen met het recht. 

Passie voor het milieu

In het kielzog van het zoeken naar recht en gerechtigheid groeide bij mij ook de aandacht voor het milieu. Uiteindelijk is dat ook een blijvende passie geworden. Iets als een bevestiging daarvan ontving ik een aantal jaar geleden op een studiedag van Kerklab, Alliantie voor gemeentestichting.

Aan het eind was er voorbede rond elk van de zogenaamde Five marks of mission. Ontstaan binnen de Anglicaanse traditie, heeft deze vijfdeling in missionaire speerpunten ruime aandacht gekregen. De vierde en vijfde mark zijn inzet voor respectievelijk sociaal-politieke gerechtigheid en ecologische zorg. We baden per mark telkens voor de mensen die in het bijzonder voor dit specifieke speerpunt passie hebben. Voor mij en ook anderen werd gebeden bij de vijfde mark. Voor het eerst ervoer ik iets als een kerkelijke erkenning voor deze drive. Ik werd daarin op dat moment echt gezien! 

Opgetogen ging ik naar huis, maar tegelijk ook met pijn: waarom is het milieu in de kerk vaak geen echt issue? Waarom lopen christenen niet juist voorop als het gaat om het behoud van de schepping? Ze hebben toch weet van een Schepper? 

Milieu in de prediking

Natuurlijk is het milieu binnen de kerken nu ook een thema, maar bijvoorbeeld een collecte voor een ‘groen’ doel heb ik nog nooit meegemaakt. Ook in de prediking kom ik het thema maar heel weinig tegen. Durven voorgangers hier tot iets als een bekering op te roepen? Durven ze profeet te zijn, een hedendaagse Amos? Als wij met onze huidige levensstijl twee of drie aardes nodig hebben om het vol te kunnen houden, dan is de rekensom toch kinderlijk eenvoudig: dat kan dus niet. Durven we in de kerk dit soort sommen te maken? Of zijn we dan bang dat onze vliegvakanties in rook opgaan? 

Het roer zal echt om moeten. En je zou toch zeggen dat een gemeenschap die zegt Jezus Christus na te volgen, daar een perfecte antenne voor heeft. 

- Sake Stoppels 
Sake Stoppels is lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en beleidsmedewerker binnen de Protestantse Kerk. Samen met Bert Roor redigeerde hij een themanummer van het theologisch tijdschrift Inspirare dat handelt over de genoemde twee marks. Het nummer verschijnt in juni van dit jaar. 

Collegedag over Ecologische Gerechtigheid

Op 8 mei organiseert een Tear een collegedag over Ecologische Gerechtigheid met Ruth Valerio en Dave Bookless. Meer informatie en aanmelden kan hier.

Natuurlijk schoonmaken

Schoonmaakkriebels? Zo ga je op een natuurlijke manier aan de slag!

Blog | 05-06-2019 | Annemarie van den Berg
Schoonmaakkriebels? En wil je op een duurzame en natuurlijke manier aan de slag? Lees dan snel onze tips!
Wilde bloemen zaaien

'Ik wilde zo graag de straat tot bloei brengen'

Blog | 05-06-2019 | Dorina Nauta
Dorina wilde haar straat tot bloei brengen. Letterlijk, door bloemen te planten. Maar het gaat niet zoals ze had gehoopt.

Ecologische (wan)hoop

Blog | 24-04-2019 | Tear
'Mag ik dan óók al niet meer…? Moet ik dan nóg minder…?' Petra de Jong, missionair consulent van de CGK, was de ecologische wanhoop nabij. Nu heeft ze weer energie om...

Duurzaamheid: ecologie én theologie

Blog | 16-04-2019 | Jurjen ten Brinke
Jurjen ten Brinke koos zijn opleidingen heel bewust. Het doel: de wereld verbeteren. Maar hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk?

Waarom Sake Stoppels niet met het vliegtuig reist

Blog | 15-04-2019 | Tear
Sake Stoppels vliegt niet meer. In zijn blog legt hij uit waarom.

Sake Stoppels: ‘Het milieu is een blijvende passie geworden’

Blog | 12-04-2019 | Tear
Theoloog Sake Stoppels vindt het pijnlijk dat het er in de kerk niet vaak over gaat. ‘Zijn we bang dat onze vliegvakanties in rook opgaan?’