Tear en Woord en Daad starten gezamenlijk noodhulpactie voor Haïti

Persbericht | 11-10-2016Christelijk Noodhulpcluster

De christelijke hulporganisaties Tear en Woord en Daad bundelen de krachten, nadat de tropische storm Matthew vorige week veel ravage veroorzaakte in Haïti. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk op tot meer dan 1000; vele duizenden mensen raakten dakloos. Samen met lokale partnerorganisaties zal voorzien worden in eerste levensbehoeften van getroffen Haïtianen.

Tear verleent noodhulp in vijf gemeenten die hard zijn getroffen, in het zuiden, zuidoosten en noordwesten van het land. Dit doen ze samen met een partner uit het Integral netwerk. Zo ontvangen 5.000 huishoudens een voedselpakket voor een week, een waterfilter, een tentzeil, matjes en een doos met artikelen voor de hygiëne. Tear legt hiermee de focus op het tegengaan van een verdere uitbraak van cholera, waar met name het waterfilter en de artikelen voor de hygiëne essentieel voor zijn.

Woord en Daad heeft negen scholen in het getroffen gebied, die dagelijks door meer dan 5000 gesponsorde kinderen bezocht worden. Al deze negen scholen zijn beschadigd, enkele scholen hebben zelfs ingestorte muren of geen dak meer. Woord en Daad wil, samen met partnerorganisatie Parole et Action, allereerst de getroffen families van de kinderen in het sponsorprogramma helpen met eerste levensbehoeften. Daarna zullen we ons richten op onder andere duurzame, stormbestendige huizenbouw en herstel van de scholen.  Zoveel mogelijk zullen we de goederen lokaal inkopen, om de toch al zo fragiele economie niet verder te ondermijnen.

Leerpunten  Zowel Tear als Woord en Daad waren in 2010 betrokken bij de noodhulp na de zware aardbeving, waarbij meer dan 200.000 slachtoffers vielen. De leerpunten die tijdens deze grootschalige noodhulpactie zijn opgedaan, worden nadrukkelijk betrokken bij de huidige noodhulp, zodat zaken die toen beter konden nu ook beter gaan. Op dit moment is de communicatie met de partnerorganisaties nog lastig, met name vanwege het wegvallen van fysieke en digitale infrastructuur, maar de eerste contacten zijn al gelegd.

Over deze noodhulpactie heeft afstemming plaatsgevonden met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster, Dorcas, Red een Kind en ZOA

Noot voor de redactie

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met Tineke Morren via t.morren@woordendaad.nl of 0183-611 800/06-10807559.

Meer over het project