Tear richt pijlen op geweld tegen vrouwen in Nederland

Persbericht | 07-03-2017Suzanna Blackmore

Tear vraagt op Internationale Vrouwendag (8 maart) aandacht voor geweld tegen vrouwen. Internationaal doet de organisatie dit al langer via structurele programma’s. Omdat ook in eigen land circa 45% van de vrouwen te maken krijgt met geweld, wil de organisatie dit onderwerp nu ook in Nederland aankaarten.[i] Op de website van de organisatie kunnen mensen vanaf 8 maart een belofte ondertekenen. “Het beëindigen van geweld start bij het laten horen van een tegengeluid”, zegt campagneleider Hanna van der Horst.

Met het ondertekenen van de belofte laten mensen zwart op wit zien dat ze willen opstaan tegen geweld tegen vrouwen. Een belangrijk begin, volgens Van der Horst. “Wij willen kerken in Nederland oproepen het taboe rondom geweld tegen vrouwen te doorbreken en zich uit te spreken op dit thema. In de projecten van Tear in het buitenland zien we dat kerken stappen zetten om op hun beurt hun omgeving te gaan beïnvloeden. Wij zien ook een rol en verantwoordelijkheid voor Nederlandse kerken om een geluid te laten horen. Deze actie op Internationale Vrouwendag komt niet uit de lucht vallen, maar is een voorloper van een grote campagne die in mei van start gaat.” Tear nodigt mensen nu al uit om de belofte te ondertekenen en ervaringen te delen. 

Lastig onderwerp

Internationaal heeft geweld tegen vrouwen al langer de aandacht van hulporganisaties. Christelijke organisaties zijn betrekkelijk laat ‘op de wagen gesprongen’, want juist voor kerken is het nog een lastig onderwerp. De gelijkheid tussen man en vrouw is vaak nog omstreden en het schort aan ruimte voor het verhaal van slachtoffers. Toch ziet Tear de laatste jaren steeds meer kerken die zich wel uitspreken tegen dit geweld en lokaal een beweging in gang zetten. Bijvoorbeeld in Colombia. Voorgangsters die zelf slachtoffer zijn, doorbreken er de stilte en staan op tegen geweld. Van der Horst: “Juist de kerk kan een rol spelen in verandering. Het is vaak een van de lokale structuren die nog in tact is en veel invloed heeft op hoe mensen denken.” In tien landen werkt Tear nu aan het tegengaan van seksueel gerelateerd geweld, zowel op het vlak van preventie als in het ondersteunen van slachtoffers. 

Kijk hier voor de volledige tekst van de belofte

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie en/of beeldmateriaal contact op met:

Suzanna Blackmore, Communicatie Tear, 06 29846594, sblackmore@tear.nl